Now showing items 21-35 of 35

  • Estudio de viabilidad para el autoabastecimiento de energía mediante fuentes renovables de la isla Reunión 

   Mateos Linacero, Esther (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Moltes illes depenen en gran mesura dels combustibles fòssils i experimenten alts costos de generació d'energia, en part, a causa del seu aïllament i la manca d'interconnexions amb altres territoris. No obstant això, moltes ...
  • Estudio de viabilidad para el autoabastecimiento de energía mediante fuentes renovables de la isla Reunión 

   Mateos Linacero, Esther (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Moltes illes depenen en gran mesura dels combustibles fòssils i experimenten alts costos de generació d'energia, en part, a causa del seu aïllament i la manca d'interconnexions amb altres territoris. No obstant això, moltes ...
  • Grid Code Proposal for Solar Photovoltaics Power Plant in Indonesia 

   Pratama, Indra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Master thesis
   Open Access
   This master thesis deals with the grid code design for solar photovoltaics power plant (PVPP). For this purpose, three approaches are identified: (1) Several sets of international grid codes for large scale solar PVPP are ...
  • Implementation and testing of photovoltaic power plant control in a scaled platform 

   Bourgeon, Robin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
   Master thesis
   Open Access
   Grid code requirements have become more demanding with the increasing penetration of renewable power plants, as they are starting to be used for ensuring grid support. As a result, the power plant control (PPC) of ...
  • Integració de tecnologies renovables a una xarxa de distribució 

   Fiol Vich, Marc Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest document, es dissenya un controlador per limitar les variacions de la potència injectada a una xarxa de distribució per una planta fotovoltaica. Primerament el control es realitza amb una bateria però després es ...
  • Model de negoci d'un sistema d'agregació de càrrega i descàrrega de vehicles elèctrics 

   Claur Sabater, Federico (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present informe presenta un possible model de negoci bast en la utilització d'un grup de vehicles elèctrics per participar en el mercat energètic de flexibilitat, mercat on s'ajusten la demanda i l'oferta d'energia per ...
  • Modeling and analysis of an islanded, low voltage,inverter-based microgrid 

   Ribback, Christian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
   Master thesis
   Open Access
   The penetration of Voltage Source Converters (VSCs) interfacing renewable energysources in today’s power system has experienced a steep incline. In microgrids, thepenetration of VSCs can reach 100% during times when the ...
  • Neural network applied to Monte Carlo Method based Probabilistic Power Flow 

   Xia Wang, Junhao (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Master thesis
   Open Access
   The world is increasing the share of renewable energy. This change of tendency influences the way how planning and operation of the electrical grid work. Natural resources such as wind and solar bring uncertainties to the ...
  • NILM Algorithms General Comparison and Test of Adaptability 

   Pasquet, Arthur (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Master thesis
   Open Access
   NILM field is a hot spot in university and companies research due to the great advantages it provides and its importance to reduce energy consumption within the households particularly. This thesis allows a comparison ...
  • Optimització de l'operació de microxarxes i multi-microxarxes aïllades 

   Marcos Otero, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Les microxarxes són una gran solució per garantir un subministrament energètic autònom sense dependència a una entitat general que subministri energia com és la xarxa general nacional. També, és un bon recurs en llocs on ...
  • Optimització de l'operació de xarxes de distribució amb penetració de renovables 

   Franco Emiliano, Nuria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball desenvolupa un programa informàtic a partir dels Softwares GAMS i MATLAB per aconseguir determinar l’òptim global de diversos fluxos de potència creats a una xarxa de distribució radial de mitja tensió ...
  • Optimització del flux de potència en xarxes de distribució intel·ligents 

   Fiol Vich, Marc Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-21)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest treball implementa una formulació que optimitza la planificació operativa de xarxes de distribució intel·ligents. S’utilitza la relaxació coneguda com a programació cònica de segon ordre per tal de convexificar el ...
  • Optimization for the Power Reserve Market 

   Larrabure Mercado, Oscar Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-21)
   Master thesis
   Open Access
   The growing share of renewables in the electricity market, the increasing use of HVDC interconnections, and the electrification of different sectors due to the energy transition have made more complex the TSO’s role of ...
  • Power flow optimization 

   Ventura Nadal, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquesta tesi consisteix en el desenvolupament d’un model per optimitzar l’operació d’un sistema elèctric de potència que integra tecnologies d’energies renovables, generadors de combustible i sistemes d’emmagatzematge ...
  • Xarxes de distribució actives: Optimització de l’emmagatzematge i operació òptima del flux de potència 

   Sirerol Jiménez, Àfrica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present informe consta de dues parts principals, en la primera es dimensiona un sistema d’emmagatzematge per tal de garantir que una xarxa radial de mitja tensió amb 124 nodes pugui operar de manera eficient i segura ...