Now showing items 21-40 of 40

  • Instal•lacions d'un taller de reparació d'automòbils amb exposició i venda 

   Basset Mora, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte present es basa principalment en el disseny de les instal•lacions elèctriques de baixa tensió que garanteixin la protecció i el correcte funcionament de tots els elements necessaris per a portar a terme l'activitat ...
  • Optimització energètica d'una vivenda unifamiliar 

   Merín Moreno, Mònica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present Projecte Final de Grau s'ha realitzat una millora de la eficiència energètica d'un habitatge unifamiliar existent ubicat a Seva, sempre complint amb la normativa vigent a dia d'avui. Primerament es calcula ...
  • Pla d'adequació de l'enllumenat públic de la ciutat de Gavà 

   Díaz Guerrero, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte te com a objectiu l’adequació de l’enllumenat pùblic de la ciutat de Gavà segons indica la llei 6/2001, de 31 de Maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn aprovada ...
  • Projecte d'electrificació d'una nau industrial del sector metal·lúrgic amb oficines i aparcament 

   Gol Maldonado, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es dissenyaran les principals instal·lacions d’una nau industrial propietat de Grifería TRES, situada a Vallirana i destinada a taller mecànic, oficines i pàrquing. Es donarà una especial importància a ...
  • Projecte d'electrificació, contra incendi i ventilació d'un hipermercat 

   Torres Mesquida, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte final és el càlcul i disseny de les instal·lacions d’electricitat, contra incendi i ventilació d’un hipermercat situat a Menorca. La bona definició d’aquestes instal·lacions és primordial per ...
  • Projecte d'instal·lació elèctrica d'un institut d'ensenyament superior 

   Pla Vallejo, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball de final de grau es realitza el projecte d’instal·lació elèctrica d’un institut d’ensenyament superior. En el present projecte es descriuen tots els detalls per tal de realitzar la instal·lació elèctrica ...
  • Projecte de la instal·lació elèctrica d'un centre cultural 

   Alcántara Pérez, Juan Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’objecte del present projecte és definir les característiques generals bàsiques, disseny, càlcul i dimensionat de la instal·lació elèctrica corresponent a un d’un equipament d’un centre cultural, d’acord a la normativa ...
  • Projecte d’instal·lacions en una nau industrial destinada a la mecanització de peces 

   Campolier i Costa, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present treball de final de grau, es realitza un projecte tècnic d’instal·lacions. S’ha escollit una nau industrial i s’han distribuït les màquines de mecanitzat de peces extretes d’una empresa de mecanitzats real. ...
  • Propuesta de una instalación eléctrica para un intituto en Sabadell 

   Revuelto Valero, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto se basa en el diseño de una instalación eléctrica para un instinto público situado en Sabadell. El alcance de este proyecto se basa en el diseño, cálculo y la distribución de las cargas eléctricas (luminarias ...
  • Proyecto de diseño de una instalación eléctrica de una guardería, espacio familiar y pabellón deportivo 

   Puntí Sadurní, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-23)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto de final de grado presenta el diseño de una instalación eléctrica destinada a una escuela infantil y a las instalaciones de un polideportivo. La base arquitectónica del edificio proviene de unos estudiantes ...
  • Proyecto de electrificación y automatización de una nave industrial 

   Marcé Olives, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Al present projecte es defineixen les característiques principals per al disseny i dimensionat de la instal·lació de protecció contra incendis, de ventilació, d’aire comprimit, de il·luminació, elèctrica y d’automatització ...
  • Proyecto de electrificación y protección contra incendios de un edificio de oficinas con aparcamiento 

   Torres Mena, Jose Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte versa sobre la instal•lació elèctrica, instal•lació contra incendis d'un edifici d'oficines amb aparcament. Quant a la part elèctrica el projecte exposa de forma completa basant-se en el RBT l'esmentada ...
  • Proyecto de instalación eléctrica de una nave industrial 

   Gómez Fernández, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El següent projecte consisteix en l’estudi d’una instal·lació elèctrica a una nau industrial. Per poder fer una previsió de les instal·lacions necessàries es tindran en compte la maquinaria amb la que treballarà l’empresa ...
  • Proyecto de instalación eléctrica y domótica en una vivienda unifamiliar 

   Hijano Badillo, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte final de carrera té com a objectiu realitzar el disseny de la instal·lació elèctrica y domòtica d‟una vivenda unifamiliar de tres plantes amb jardí. El projecte inclou el dimensionat de la instal·lació ...
  • Proyecto de la electrificación de un edificio de viviendas 

   Lozano Marín, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El propòsit d’aquest projecte, es definir, amb la màxima claredat possible la realització del projecte d’electrificació d’un edifici de vivendes de 5 plantes, amb local comercial, y un aparcament subterrani. Amb un total ...
  • Proyecto de la instalación eléctrica de un colegio de secundaria 

   Delgado Diaz, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte té com objectiu definir la instal·lació elèctrica d’un institut de secundaria que no es de nova construcció, situat a la província de Barcelona, i que es composa de tres plantes, una planta soterrani i una ...
  • Proyecto de una instalación elèctrica edificio de viviendas, local comercial, garaje y trasteros 

   Pastor Montalbán, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present Projecte Final de carrera consta de la instal·lació elèctrica d’un edifici d’habitatges que té 4 plantes amb tres habitatges per planta. L’edifici també constarà amb un garatge per a 10 cotxes amb els seus ...
  • Proyecto electrificación edificio público destinado a oficinas 

   Barrio Alarcón, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte final de carrera te l’objectiu d’explicar i definir sense cap mena de dubte, les instal·lacions d’un edifici destinat a pública concurrència. Aquest edifici està situat en Huercal-Overa, en la província ...
  • Proyecto eléctrico en baja tensión de conjunto residencial en Calafell 

   Gómez Aguado, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objeto del trabajo se basa en realizar el proyecto eléctrico en Baja Tensión para un conjunto residencial en un edificio plurifamiliar en la localidad de Calafell, Tarragona. Este edificio plurifamiliar constará de 24 ...
  • Proyecto instalación eléctrica de un edificio de viviendas 

   Rodríguez Edroso, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte té per objecte definir les característiques i els criteris mínims per al disseny i dimensionat, d'acord amb la normativa vigent, de la instal·lació elèctrica d'un edifici d'habitatges amb trasters i ...