Now showing items 21-40 of 48

  • Disseny i prototip d’un lector RFID de banda LF 

   Vàzquez Talavera, Janet (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Rotecna
  • Disseny i realització d'un sistema de desenvolupament per a dispositius lògics programables 

   Blanco Blanco, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest és un projecte que està dirigit a l ús de dispositius lògics programables i microcontroladors així com el seus respectius llenguatges de descripció o programació. El projecte es pot dividir en dues parts: per una ...
  • Disseny i simulació d'un convertidor DC/DC híbrid integrat 

   Puig Sebastià, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest Treball de Fi de Grau, és fer el disseny i simulació d’un convertidor híbrid DC/DC integrat. Híbrid perquè constarà d’un reductor de tensió estàtic, o buck, i un regulador lineal de tensió, i integrat, ...
  • Disseny i simulació de un amplificador integrat per aplicacions de senyals neuronal 

   Sillero Tocavents, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El propòsit d’aquest projecte es el disseny i simulació d’un amplificador de tensió de baix soroll i baixa potencia per aplicacions d’amplificació de senyals neuronals. El treball consistirà en fer un estudi, disseny i ...
  • Disseny i test d’un core RISC per a microcontrolador 

   Aguiló Domínguez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball s’ha realitzat el disseny i les proves de funcionament per simulació d’un microcontrolador, capaç d’executar totes les instruccions del set d’instruccions AVR1 del fabricant de microcontroladors Atmel. ...
  • Disseny, construcció i test d'un robot hexàpode 

   Codina Saborit, Arnau; Bruguet Román, Ruben (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’actual projecte consisteix en dissenyar, fabricar i muntar tota la part mecànica i electrònica d’un robot hexàpode i dotar-lo de moviment. El model a implementar presenta dos graus de llibertat a cada pota, està governat ...
  • Disseny, realització i test d'un microprocessador 

   Martí Quesada, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-04)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu general d’aquest treball de fi de grau és obtenir un microprocessador implementat en un dispositiu lògic programable capaç d’executar qualsevol programa en llenguatge assemblador que contingui les instruccions ...
  • Disseny, realització i verificació d'un generador de funcions d'alta potència 

   Casas Treig, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball té com a principal objectiudissenyar, realitzar i verificar un generador de funcions que es pretén utilitzar per controlar una càrrega inductiva demoltbaixa impedància.Aquesta càrrega hade generar una ...
  • Enhancement of a segmented hexapod robot 

   Tirupur Senthilkumar, Raagul (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Amrita Vishwa Vidyapeetham
   The main objective of this project to improve gait and movement of the Hexapod robot,also to provide the required amount of power to the robot to function efficiently. Furthermore, improvements are executed through the ...
  • Enhancement of a segmented hexapod robot 

   Murugan, Niveathitha (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Amrita Vishwa Vidyapeetham
   The main objective of this project to improve gait and movement of the Hexapod robot,also to provide the required amount of power to the robot to function efficiently. Furthermore, improvements are executed through the ...
  • Estabilización y mejora del vuelo de un cuadricóptero 

   Molina Romero, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Projecte amb l’objectiu de millorar la estabilitat en vol d’un quadricopter, que és un vehicle volador que consta de quatre hèlixs rotatives que possibiliten els seus moviments i l’enlairament vertical. Dins del projecte ...
  • Estudi de les Unitats de Control Telemàtiques (TCU) i disseny d'una aplicació per a bicicletes 

   Anglès Devesa, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-25)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball consta de l'estudi de les Unitats de Control Telemàtiques (TCU) i del disseny i implementació d'un prototip adaptat per a l'ús en bicicletes. El disseny d'aquest prototip inclou el disseny de la part ...
  • Estudio de algoritmos de seguimientos del punto de máxima potencia en sistemas fotovoltaicos 

   González Sobrino, Lucía Leticia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Lanecessitat de trobar formes eficaces per l’aprofitament d’energies renovables es troba en auge a causa del’enorme demanda energètica de la societat actual. L’objectiu d’aquest present projecte és desenvolupar ...
  • FPGA-Based Stereo Vision System for Autonomous Driving 

   Fornt Mas, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The project consists on the design and implementation of a real-time stereo vision image sensor oriented to autonomous driving systems using an FPGA. The function of this sensor is to output a real-time depth image from ...
  • Front-end analógico para un osciloscopio digital de bajo coste 

   Cuesta Muñoz, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte de fi de carrera està emmarcat en un projecte més ampli que consisteix a realitzar l’estudi, disseny i implementació d’un oscil·loscopi digital de baix cost. Aquest oscil·loscopi es divideix en tres blocs ...
  • IC programming via USB and SPI buses 

   Torres Serrano, Nuria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Els circuits integrats a mida tenen una producció amb un cost molt elevat. Per aquest motiu, que els elements interns puguin prendre un valor segons la configuració de l’usuari, ampliaria les diferents aplicacions del ...
  • Implementació d'una càmera intel·ligent 

   El Haji Lamdaghri, Bilal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Vision Online
   En aquest treball de fi de grau s’ha desenvolupat una càmera intel·ligent alternativa a les existents actualment en el mercat. Aquest desenvolupament s’ha dut a terme sota la premissa principal d’aconseguir un producte amb ...
  • Microprocessador per a la simulació de xarxes neuronals d'impulsos 

   Carpintero Valeiras, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte tracta del disseny d’una xarxa neuronal i la seva implementació en una placa Spartan 3E. Es tracta d’una solució compacta, flexible i expansible per la generació de patrons rítmics en aplicacions de control ...
  • Osciloscopio de bajo coste 

   Alonso Palacio, Enrique; Bolívar López, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte final de carrera, realitza l’estudi, el disseny i la implamentació d’un oscil·loscopi de memòria digital de baix cost i la seva comunicació amb un PC, mitjançant el sistema de comunicació serie universal ...
  • Osciloscopio de bajo coste 

   Moratal Torregrosa, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte de final de carrera es part de l’estudi, disseny i realització d’un oscil·loscopi digital de baix cost. L’oscil·loscopi és divideix en tres projectes separats. El primer projecte és el front-end de ...