Now showing items 21-37 of 37

 • Instalaciones de un centro deportivo 

  Vidal Santoscana, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte té l’objectiu d’establir els criteris i requisits mínims per al disseny dels sistemes de protecció contra incendis, enllumenat, i la instal·lació eléctrica, així com justificar les solucions adoptades ...
 • Instalaciones principales de una comisaría de Mossos d'Esquadra 

  Cejas Aguilera, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El presente documento es un Proyecto Final de Grado, con el título "Instalaciones principales de una comisaría de Mossos d'Esquadra". Este proyecto trata del diseño y cálculo de dos de las instalaciones más importantes que ...
 • Instal·lació elèctrica d'un complex d'apartaments i serveis 

  Fernández Vargas, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte té com a objectiu determinar i definir la instal·lació elèctrica d’un complex residencial i de serveis. El punt de partida per realitzar-lo seran els plànols d’aquest. Les principals parts que es ...
 • Instal·lació elèctrica d'un supermercat 

  Subirana Verdaguer, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte té la finalitat de realitzar el càlcul de la instal·lació elèctrica d’un centre comercial amb un subministra principal, un supermercat. Mitjançant els plànols principals del supermercat s’ha realitzat la ...
 • Instal·lació elèctrica i contra incendis d'una nau industrial 

  Puig Parés, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte s’estableixen els requisits mínims i els criteris necessaris per tal de dimensionar i dissenyar, d’acord amb tot el marc normatiu vigent en l’actualitat, la instal·lació elèctrica i contra incendis ...
 • Línea aéreo-subterránea de 132 kV en doble circuito, para evacuación de parque solar fotovoltaico 

  Rodríguez Riquero, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
 • Millora de la instal·lació eléctrica de l'edar d'aiguaviva 

  Ortega Castellano, Marcelo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Power generation using grid-connected photovoltaic system 

  Bonet Arbós, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball ens centrem en l'estudi d'una instal·lació fotovoltaica (sistema FV) que permet el subministrament d'energia neta. S'alimenta també de la connexió a la xarxa quan la irradiació no és suficient per ...
 • Projecte d'instal·lacions d'un aparcament subterrani 

  López Pérez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte de final de grau, TFG, es descriuen, calculen i dimensionen per al seu correcte funcionament, sempre d’acord a la normativa vigent, les instal·lacions principals d’un aparcament subterrani de quatre ...
 • Proyecto de instalaciones de un agroturismo 

  Juan Pérez, Iván Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte té per objecte la descripció de l'activitat d'Agroturisme que es desenvoluparà en una finca situada a la zona nord-oest de l'illa d'Eivissa, així com el disseny i càlcul de les seves instal·lacions ...
 • Proyecto de instalaciones de un hotel 

  Vinent Bolívar, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El presente documento es un proyecto de instalaciones de un edificio existente en el que se quiere implementar un hotel 5*. El objectivo de este es definir las condiciones técnicas, de ejecución y económicas de las ...
 • Proyecto de instalaciones para una clínica dental 

  Pajares Rodríguez, Tamara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Proyecto de las instalaciones de un Centro Comercial 

  Cuadrado Velasco, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball de final de grau es realitza un projecte de les instal·lacions d’un centre comercial basat en les necessitats de les instal·lacions elèctriques, així com les de protecció contra incendis que pugui ...
 • Proyecto instalación eléctrica 

  Matas Peláez, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte s'estableixen els criteris i requisits mínims per al disseny i dimensionat, d'acord amb la normativa vigent, de la instal·lació elèctrica, instal·lació del sistema d'enllumenat, instal·lació contra ...
 • Proyecto instalación eléctrica nave industrial 

  Martínez Amer, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte s’estableixen els criteris i requisits mínims per el disseny i dimensionament, d’acord amb la normativa vigent, de la instal·lació elèctrica, instal·lació del sistema d’enllumenat, instal·lació ...
 • Proyecto nave industrial 

  Cano Orti, Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte presenta el disseny de les instal·lacions elèctriques necessàries per garantir l’òptim funcionament de l’activitat d’una nau industrial dedicada a la fabricació de plaques de LED per fars d’automòbils. El ...
 • Residencia universitaria para estudiantes 

  Aguilera Ble, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  CPI Integrated Services
  En el presente proyecto se establecen los criterios y requisitos mínimos, de acuerdo a la normativa vigente, para el diseño de una residencia universitaria. A lo largo este documento se detallan el dimensionado de la ...