Now showing items 21-40 of 56

 • Determinació d'esquemes d'interacció en models conceptuals orientats a objectes amb interacció implícita 

  Quer, Carme (Universitat Politècnica de Catalunya, 1998-10-14)
  Doctoral thesis
  Open Access
 • Determining criteria for selecting software components: lessons learned 

  Carvallo Vega, Juan Pablo; Franch Gutiérrez, Javier; Quer, Carme (2007-05)
  Article
  Open Access
  Software component selection is growing in importance. Its success relies on correctly assessing the candidate components' quality. For a particular project, you can assess quality by identifying and analyzing the criteria ...
 • E-assessment of relational database skills by means of LearnSQL 

  Quer, Carme; Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Rodríguez González, M. Elena; Romero Moral, Óscar; Urpí Tubella, Antoni (International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2017)
  Conference report
  Open Access
  LearnSQL is a software system that allows the automatic and efficient e-learning and e-assessment of relational database skills. It has been used at the Barcelona School of Informatics for 18 semesters with an average of ...
 • Enginyeria del software : disseny 

  Gómez Seoane, Cristina; Farré Tost, Carles; Olivé Ramon, Antoni; Quer, Carme (Edicions UPC, 2001)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Conté: 1. Disseny de sistemes orientats a objectes amb notació UML / Cristina Gómez Seoane ... [et al.]. 2. Disseny orientat a objectes de sistemes distribuïts sobre CORBA / Carles Farré, Antoni Olivé, Carme Quer
 • Enginyeria del software : disseny. Vol. 2, Disseny orientat a objectes de sistemes distribuïts sobre CORBA 

  Farré Tost, Carles; Olivé Ramon, Antoni; Quer, Carme (Edicions UPC, 2003)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  El llibre inclou les transparències que utilitzen els autors en la impartició de l'assignatura Enginyeria del Software: Disseny II a la FIB. L'objectiu central d'aquesta assignatura és aprendre a dissenyar, amb orientació ...
 • Experience report on the construction of quality models for some content management software domains 

  Franch Gutiérrez, Javier; Quer, Carme; Cantón, Josep A.; Salietti, Roser (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2008)
  Conference report
  Open Access
  In previous work, we proposed the use of software quality models for driving the formulation of requirements in the context of software package selection. Now, we report two related projects of construction of software ...
 • Improving quality model construction through knowledge reuse 

  Carvallo Vega, Juan Pablo; Franch Gutiérrez, Javier; Quer, Carme (2015)
  Conference report
  Open Access
  Software quality models provide a framework to measure and evaluate software quality of software systems. They are the basis upon which classify requirements and may be eventually used to guide the quantification of these ...
 • Integració i avaluació de la competència genèrica transversal actitud adequada davant el treball en assignatures de bases de dades 

  Martín Escofet, Carme; Urpí Tubella, Antoni; Burgués Illa, Xavier; Romero Moral, Óscar; Abelló Gamazo, Alberto; Casany Guerrero, María José; Quer, Carme; Rodríguez González, M. Elena (Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 2014)
  Conference report
  Open Access
  El canvi al nou Espai Europeu d'Educació Superior va portar a la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya a incorporar competències genèriques tranversals en els seus plans d’estudi. ...
 • Interested in improving your requirements engineering process? Try requirement patterns! 

  Franch Gutiérrez, Javier; Guerlain, Cindy; Palomares Bonache, Cristina; Quer, Carme; Renault, Samuel (2012)
  Conference report
  Open Access
  Requirement elicitation is the process of acquiring the system requirements from the system stakeholders. This process is critical in all software projects: if not all the requirements are elicited, or if some elicited ...
 • Introducció de tècniques d’aprenentatge col•laboratiu i semi-presencial en l’àmbit de bases de dades 

  Abelló Gamazo, Alberto; Urpí Tubella, Antoni; Rollón Rico, Emma; Rodríguez, M. Elena; Casany Guerrero, María José; Quer, Carme; Burgués Illa, Xavier; Martí, Carme (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2008-02-07)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Podem classificar les àrees d’actuació del projecte en tres grups diferents: 1) S'han reestructurat els temaris de les assignatures de tota la branca de “bases de dades” de la FIB. 2) S’han introduït activitats participatives ...
 • Introduccó de tècniques d’aprenentatge semi-presencial en l’àmbit de bases de dades 

  Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martin, Carme; Quer, Carme; Rodríguez, M. Elena; Urpí Tubella, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2009-03-25)
  Conference report
  Open Access
  Una de les conseqüències dels canvis aplicats recentment als plans d’estudis de la UPC per adaptar-los al EEES, és la necessitat d’optimitzar el temps a dedicar a activitats d’aprenentatg que requereixen la participació ...
 • LearnSQL 

  Quer, Carme (Oficina de Sistemes d'Informació, 2012-12-04)
  Audiovisual
  Open Access
 • LEARN-SQL: automatic assesment of SQL Based on IMS QTI specification 

  Abelló Gamazo, Alberto; Rodríguez González, María Elena; Urpí Tubella, Antoni; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Quer, Carme (2008)
  Conference lecture
  Open Access
  In this paper we present LEARN-SQL, a system conforming to the IMS QTI specification that allows on-line learning and assessment of students on SQL skills in an automatic, interactive, informative, scalable and extensible manner.
 • LEARN-SQL: herramienta de gestión de ejercicios de SQL con autocorrección 

  Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Quer, Carme; Rodríguez González, María Elena; Urpí Tubella, Antoni (2009-06-16T09:23:59Z)
  Conference report
  Open Access
  Algunas herramientas de autocorrección existen ya en el ámbito de la docencia informática. No obstante en asignaturas de bases de datos el problema es especialmente complejo debido a la gran variedad de tipos de ...
 • LEARN-SQL: una herramienta para el soporte al aprendizaje semipresencial en el ámbito de las bases de datos 

  Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Quer, Carme; Rodríguez González, María Elena; Urpí Tubella, Antoni (V CIDUI. Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació, 2008)
  Conference lecture
  Open Access
  Los cambios recientes en los planes de estudio de la UPC y la UOC tienen en cuenta el nuevo espacio europeo de educación superior (EEES). Una de las consecuencias directas de estos cambios es la necesidad de acotar y ...
 • El Lenguatge ROSES. Part I 

  Barceló Garcia, Miquel; Costa Vallés, Pablo; Costal Costa, Dolors; Olivé Ramon, Antoni; Quer, Carme; Roselló Martos, Anna; Sancho Samsó, María Ribera (1996-10)
  External research report
  Open Access
  This report provides an intuitive understanding and a formal description of the main concepts of the ROSES language. ROSES is a conceptual modelling language for information systems. It allows the definition of the ...
 • Managing non-technical requirements in COTS components selection 

  Carvallo Vega, Juan Pablo; Franch Gutiérrez, Javier; Quer, Carme (2006-03)
  External research report
  Open Access
  The selection of COTS components is made not only by an analysis of their technical quality but also (and sometimes mostly) by considering how they fulfill the nontechnical requirements considered relevant, which refer to ...
 • Managing non-technical requirements in COTS components selection 

  Carvallo Vega, Juan Pablo; Franch Gutiérrez, Javier; Quer, Carme (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2006)
  Conference report
  Open Access
  The selection of COTS components is made not only by an analysis of their technical quality but also (and sometimes mostly) by considering how they fulfill those non-technical requirements considered relevant, which refer ...
 • Mòdul de creació d'equips per a Moodle 

  Abelló Gamazo, Alberto; Vallès, Adrià; Urpí Tubella, Antoni; Quer, Carme; Casany Guerrero, María José; Burgués Illa, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  Un dels punts forts de Moodle és la promoció de la participació, ja que permet oferir els continguts de l’assignatura de forma dinàmica i plantejar exercicis de forma ràpida i senzilla. El mòdul de creació d’equips que hem ...
 • Online questionnaire: using a pattern catalogue in requirements engineering activities 

  Palomares Bonache, Cristina; Quer, Carme; Franch Gutiérrez, Javier (2014)
  Conference lecture
  Restricted access - publisher's policy
  This paper presents a proposal of online questionnaire whose main goals are: to know current requirements engineering practices related with essential aspects for the definition of requirement patterns and to analyze the ...