Now showing items 21-24 of 24

  • Estudio y dimensionamiento de una red de distribución de agua en una población 

   Flo Palomino, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball es dissenya la xarxa de distribució d'aigua potable per al barri del centre d'una ciutat H. Abans d'iniciar el disseny s'expliquen els diferents processos pels quals passa l'aigua abans d'arribar a la ...
  • Generació i caracterització de supercapacitors obtinguts per electrodeposició de PEDOT i PNMPy, amb incorporació de partícules de MMT 

   Riba Orti, Natàlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte té com a principal objectiu l’estudi d’un supercapacitor format de materials polimèrics. Aquests materials polimèrics són polímers conductors amb una alta electroactivitat, els qual són: poli(3,4-etiledioxitiofè), ...
  • Optimización de la tintura con colorantes reactivos 

   Navarro Alconchel, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte d'investigació es realitza l'estudi de dues tècniques distintes per a l'optimització de les aigües tintura de colorants reactius. Un experimental consisteix en la cationització del teixit de cotó i ...
  • Optimización de la tintura con colorantes reactivos 

   Reche Casanovas, Saray (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte d'investigació es realitza l'estudi de dues tècniques distintes per a l'optimització de les aigües de tintura de colorants reactius. Un experimental consisteix en la cationització del teixit de cotó ...