Now showing items 21-31 of 31

 • Instal·lació elèctrica d'un taller electromecànic 

  García García, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte final de carrera té diversos objectius, per una banda finalitzar els estudis d’enginyeria elèctrica i per l’altra banda dissenyar i legalitzar la instal·lació elèctrica d’un taller electromecànic amb risc ...
 • Modelado y diseño de un sistema sostenible para el suministro de energía en un punto aislado en alta mar 

  Segarra Boladeras, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-29)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Hoy en día existen infinidad de sistemas compuestos por componentes eléctricos o electrónicos que se utilizan en el medio marino. Algunos de estos sistemas solo tienen aplicación lucrativa; sin embargo, muchos otros, tales ...
 • Parque fotovoltaico en Xerta de 1,3 MW 

  Romera Romero, Jose Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El presente proyecto tiene por objeto el diseño e implantación de un Parque Fotovoltaico, el cual se ubicará en la parcela 308, en el término municipal de Xerta en la comarca del Baix Ebre y tendrá una superficie de ...
 • Projecte de baixa tensió Centre d'Atenció Primària Rambla Sant Feliu 

  Balderas Uyá, Francisco José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-29)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  [CATALÀ] L'Objectiu és fer un disseny de les instal·lacions eficient, amb la recerca d'optimització de càrregues i dimensionament del conjunt de l'aparellatge que forma la instal·lació, seguint les pautes de les Normes i ...
 • Projecte executiu i de legalització de les instal·lacions elèctriques, climatització i d'energia solar tèrmica per reforç d'aigua calenta sanitària d'una residència geriàtrica 

  Lorente Laín, Eloi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-27)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Covenantee:  Gabinet d'enginyeria jm2b S.L.
  L’edat de la població del nostre país s’està envellint, i els serveis socials no poden donar abast a la totalitat de necessitats de la població existent, fent-se necessari la complementació d’entitats privades per cobrir ...
 • Projecte tècnic per l’implantació d’una planta de cogeneració en un edifici de l’ EPSEVG 

  Riba Closa, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’ objecte del següent projecte és l’estudi de les instal·lacions de l’ edifici VG123 del campus universitari de l’ EPSEVG, per tal d’ extreure la viabilitat tècnica i econòmica per l’ implantació d’ un equip de cogeneració ...
 • Projecte tècnic per l’implantació d’una planta de cogeneració en un edifici de l’ EPSEVG. 

  Riba Closa, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Per realitzar la caracterització de la demanda, es recull informació dels consums històrics i de les característiques tècniques de les instal·lacions energètiques de recepció i mesura de l’ edifici VG123. Mitjançant el ...
 • Simulació de sistemes d'energia renovable amb Matlab/Simulink 

  Bou Serra, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-11-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en la estudi, modelització i implementació de blocs de Simulink de diferents centrals d'energia renovable. L'objectiu principal de la seva creació és facilitar l'estudi i dimensionament de ...
 • Simulació de sistemes elèctrics i electromecànics amb Portunus 

  Santos Pérez, José Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10-26)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  PORTUNUS és un software de simulació de sistemes mecatrònics. Permet simular sistemes elèctrics, magnètics, mecànics i tèrmics conjuntament. El projecte és una implementació d'aquest software de simulació dintre del pla ...
 • Tracejat elèctric d'una planta termosolar 

  Martínez Olivares, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Covenantee:  TRACELEC Group
  En aquest Projecte hem aplicat tracejat elèctric com a sistema d’acompanyament de calor per tracejar els diferents fluids d’una planta termosolar. Que és una Planta Termosolar: Una planta Termosolar es una central que ...
 • La xarxa de distribució d'energia en l'aeroport de Reus 

  Gervasio Navarro, Raul (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision