Now showing items 21-40 of 40

  • Hormigón proyectado: análisis de la evolución de la vía seca a la vía húmeda 

   Marín Lozano, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003-04)
   Minor thesis
   Open Access
   En el contexto del proceso constructivo de obras de hormigón, la proyección del material sobre una superficie a alta velocidad constituye una técnica de puesta en obra interesante desde el punto de vista productivo ya que ...
  • Millora general i condicionament de la carretera C-51. Nus Albinyana Nord-Nus Les Peces 

   Martínez Codina, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objecte del present projecte és la definició, valoració i justificació de totes les obres de condicionament de la carretera C‐51 entre el nus d’Albinyana Nord i el nus de les Peces, dotant‐la d’unes condicions de traçat ...
  • Projecte constructiu d'un pas inferior a la línia del FGC de Castellgalí 

   Rodríguez García, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-04-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objecte d’aquest projecte és la definició i valoració de les actuacions necessàries a realitzar per a la supressió del pas a nivell de línia Llobregat- Anoia dels F.G.C. i construir un pas inferior al ferrocarril. D’aquesta ...
  • Projecte constructiu d'una estació d'aforament a la Riba (Alt Camp) 

   Nou Buenaventura, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu del present projecte és la definició, a nivell constructiu, de les actuacions necessàries per reconstruir l’estació d'aforament del riu Francolí a La Riba. També s’aprofita el present treball per a proposar ...
  • Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors en Alta de Can Fornaca (TM Riuaderenes) 

   Yubero Cambra, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El sanejament de les aigües és un procés clau per garantir la qualitat de l'aigua i, per tant, la salut i la preservació del medi. D'aquí la importància de retornar al medi (als rius i al mar) l'aigua que hem utilitzat ...
  • Projecte constructiu del nou dipòsit d'aigües a Santa Perpètua de la Mogoda 

   Abad Fernandez de la Cigoña, Mónica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-02-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte té per objecte la millora de l’abastament d’aigua en alta al municipi de Santa Perpètua de Mogoda. Les obres d’aquesta fase consisteixen en la construcció del nou dipòsit de capçalera, de planta circular, ...
  • Projecte d'urbanització de la zona de Can Bages, Castellar del Vallès 

   Torras Perarnau, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-05-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objecte del Projecte consisteix en la definició de les obres necessàries per fer realitat la urbanització del polígon industrial de Can Bages situat al municipi de Castellar del Vallès.
  • Projecte d'urbanització del sector "El Pujol" a la Llacuna (Barcelona) 

   Elvira Ayuso, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-05-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte es redacta amb la voluntat de solucionar la vialitat del sector desenvolupat com a Unitat d’Actuació al sector de “El Pujol”, amb solucions accessibles i eficaces que resolguin els actuals accessos dels ...
  • Projecte d'urbanització Els Panyos Nord 

   Santasusana Isach, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-05-08)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objecte del present projecte és el de definir i valorar les obres d’urbanització corresponents al projecte complementari d’urbanització del Pla Especial Els Panyos Nord de Manresa. L’àmbit del sector està situat entre ...
  • Projecte de condicionament i millora de serveis del carrer s’Auguer i cruïlla final (Blanes) 

   Colomer Dilmer, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-29)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objecte d’aquest projecte és l’ordenació, millora i ampliació dels serveis urbanístics i el compliment de les normatives d’accessibilitat, incendis, contaminació acústica i lumínica, etc. al carrer S’Auguer, a la ...
  • Projecte executiu. Aparcament a Vilafranca 

   Ramon Carlees, Bertomeu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte té per objectiu la construcció d’un aparcament subterrani per a residents en el subsòl de la plaça de Pau Casals, al barri de l’Espirall de Vilafranca del Penedès. Es redacta per encàrrec de SABA ...
  • Projecte parcial de la planta Biodiesel de Tarragona. Fonamentació i urbanització dels vials interiors 

   Peran Gimenez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Proyecto constructivo de una rotonda en la carretera N-141c T.M. Collsuspina 

   Berrozpe Jiménez, Barda Carmen (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Con el fin de alcanzar mejores condiciones de seguridad en los accesos a Collsuspina y en el camino de Sant Cugat de Gavadons, tras estudiar las posibles alternativas (Anexo 1) se plantea la construcción de una rotonda ...
  • Proyecto de nuevo hangar en el aeropuerto de Girona 

   Trapote Barreira, César (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-05-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Proyecto modificado de diferentes estructuras del tramo Constantí - Perafort 

   Barceló Castelló, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-10-30)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Las obras del Proyecto Constructivo “Conexión del Corredor Mediterráneo con la l.a.v. Madrid-Barcelona-frontera francesa. tramo: Constantí-Perafort. plataforma.”, se desarrollan en los términos municipales de Constantí, ...
  • Reparació del Col·lector III de la xarxa de clavegueram de Cornellà 

   Alegret Escales, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objecte dels treballs és la redacció d’un projecte com a solució tècnica per a reparar i donar continuïtat al tram de col·lector afectat definint un nou traçat i dimensionament, tenint en compte els requisits urbanístics ...
  • Situación actual de la energía nuclear. Un estudio relativo al proceso constructivo de centrals nucleares 

   Tarrasón Pérez, Juan Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02-15)
   Minor thesis
   Open Access
   El importante crecimiento económico en nuestra sociedad desde mediados del siglo pasado ha estado asociado a un muy notable aumento del consumo energético, consustancial a la mejora del nivel de vida de la ciudadanía. Sin ...
  • Urbanització adjacent a l'accés sud del port de Badalona 

   Álvarez Herrera, Elisabet (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-11-30)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte està ubicat al front marítim de la ciutat de Badalona. Des de fa uns anys els terrenys d’aquesta situació han deixat de ser industrials per donar lloc a edificacions de vivendes. A més, una de les ...
  • Variant de la C-243a. Sant Sadurní d'Anoia 

   Vera Martín, Ruben de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-04-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objecte del present projecte és definir i valorar totes les obres necessàries per a l’execució de la variant de la carretera C-243a a Sant Sadurní d’Anoia. Aquesta variant discorrerà a l’oest del municipi partint de ...
  • Xarxa de camins de Ronda en el vessant mar de la muntanya de Montjuïc 

   González Firmas, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-12-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present Projecte Constructiu té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la construcció d’una xarxa de camins de ronda al vessant mar de la muntanya de Montjuïc. Es pretén dotar amb les ...