Now showing items 21-40 of 59

  • Enhanced scheduling techniques through lightweight monitoring for OmpSs-2 

   Navarro Muñoz, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-28)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Barcelona Supercomputing Center
   Manually tuning applications to achieve optimal configurations prevails as the default technique. This raises issues, since these configurations depend on many aspects. To solve them, we propose extending runtimes with ...
  • Enhancing the interoperability between distributed-memory and task-based programming models 

   Sala Penadés, Kevin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Barcelona Supercomputing Center
   Hybrid applications allow to exploit both inter- and intra-node parallelism, however the programming models currently used are not designed to be combined. For this reason, we propose a generic mechanism to enhance the ...
  • Entorno de software distribuido para smart cities con garantías de tiempo real 

   Igarza Mateo, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Evaluación de un algoritmo de compresión de datos en arquitectura Cell 

   García Fernández, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-05-21)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La finalidad de este proyecto es estudiar y experimentar con la arquitectura Cell BE comercializada por IBM. Actualmente existen muchos fabricantes de procesadores, que a su vez presentan multiples arquitecturas al ...
  • Evaluating techniques for parallelization tuning in MPI, OmpSs and MPI/OmpSs 

   Subotic, Vladimir (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-26)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Parallel programming is used to partition a computational problem among multiple processing units and to define how they interact (communicate and synchronize) in order to guarantee the correct result. The performance that ...
  • Evaluation of low-power architectures in a scientific computing environment 

   Gómez Crespo, Constantino (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-07)
   Master thesis
   Open Access
   HPC (High Performance Computing) represents, together with theory and experiments, the third pillar of science. Through HPC, scientists can simulate phenomena otherwise impossible to study. The need of performing larger ...
  • Exetending OmpSs programming model with task reductions: A compiler and runtime approach 

   Pallarès Roca, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest document vol mostrar el procés d'extensió de la infraestructura del model de programació OmpSs per tal d'oferir suport a les reduccions. L'extensió s'ha fet implementant la clàusula reduction a partir de dos enfocament ...
  • Extending OmpSs to support dynamic programming 

   Maroñas Bravo, Marcos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [CASTELLÀ] Tras un breve resumen sobre programación dinámica y OmpSs, este documento muestra como OmpSs ofrece soporte para memoización y los resultados obtenidos. Se detallan las extensiones del modelo, del compilador ...
  • Extending OmpSs-2 with flexible task-based array reductions 

   Pallarès, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-15)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Barcelona Supercomputing Center
   Reductions are a well-known computational pattern found in scientific applications that needs efficient parallelisation mechanisms. In this thesis we present a flexible scheme for computing reductions of arrays in the ...
  • Extending Saiph to simulate fluid mechanics and chemistry problems 

   Macià Sorrosal, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-02-03)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Barcelona Supercomputing Center
   Saiph is a domain specific language for solving partial differential equations in high performance computing systems, developed at the Barcelona Computing Center. The aim of this project is to extend this language to support ...
  • Extending the Nanos6 Runtime with a lightweight profiling infrastructure 

   Navarro Muñoz, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Barcelona Supercomputing Center
   Després d’un breu resum sobre el model de programació OmpSs i els elements que formen el seu entorn, com és el runtime Nanos6 i el compilador Mercurium, aquest document mostra el desenvolupament portat a terme per dotar ...
  • From FPGA to ASIC: A RISC-V processor experience 

   Rojas Morales, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-25)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Instituto Politécnico Nacional. Centro de Investigación en Computación
   This work document a correct design flow using these tools in the Lagarto RISC- V Processor and the RTL design considerations that must be taken into account, to move from a design for FPGA to design for ASIC.
  • GRID Superscalar aplicat a la química computacional 

   Díaz Capell, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La química computacional és la branca de la química que se n’encarrega de la utilització d’entorns computacionals per la resolució de problemes químics. Un dels problemes químics típics en la recerca de nous fàrmacs ...
  • Improving decision tree and neural network learning for evolving data-streams 

   Marrón Vida, Diego (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-12-19)
   Doctoral thesis
   Open Access
   High-throughput real-time Big Data stream processing requires fast incremental algorithms that keep models consistent with most recent data. In this scenario, Hoeffding Trees are considered the state-of-the-art single ...
  • Improving nanos6 dependency subsystem 

   Álvarez Robert, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Barcelona Supercomputing Center
   El model de programació OmpSs-2 amplia el model bàsic de dependències d'OpenMP amb característiques avançades com dependències weak i en regions de memòria no contigües. Aquestes característiques també funcionen a través ...
  • Improving the scheduler of the OmpSs-2 runtime 

   Marí Barceló, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   In a task-based model such as OmpSs-2, task creation and scheduling are critical to achieve good performance. For this reason, these areas have been redesigned in the Nanos6 runtime to make them scalable and efficient for ...
  • Improving web server efficiency on commodity hardware 

   Beltran Querol, Vicenç (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-10-03)
   Doctoral thesis
   Open Access
   El ràpid creixement de la Web requereix una gran quantitat de recursos computacionals que han de ser utilitzats eficientment. Avui en dia, els servidors basats en hardware estendard son les plataformes preferides per ...
  • Incorporación de micro-threads al entorno MARS del Cell/B.E. 

   Pérez García, Jose David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Cell/B.E. es un procesador multinúcleo heterogéneo, formado por un procesador de propósito general y 8 procesadores sinérgicos. Utiliza un modelo de programación con pthreads. MARS es una librería pensada para facilitar ...
  • Integration of GPU kernels with deel learning frameworks 

   Boza i Dieguez, August (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Les xarxes neuronals han experimentat un creixement exponencial en els darrers anys. Han crescut en complexitat i mida, però tot i que hi ha hagut millores en el rendiment encara hi ha molt per fer. En aquest projecte ...
  • Lowering of OpenMP directives to the Intel® OpenMP* Runtime API 

   Peñacoba Veigas, Raúl (Universitat Politécnica de Catalunya, 2018-01-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Después de una breve introducción a Open Multi-Processing, este documento muestra el proceso de extender la infraestructura del compilador Mercurium para soportar las directivas de tasking a través de la librería de Intel.