Now showing items 21-40 of 57

  • Disseny d'un motor per a una rentadora industrial 

   Arroyo Pons, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte es dissenya el motor d’una rentadora industrial, a partir d’unes característiques de parell i velocitat a donades. L’objectiu principal és realitzar el disseny canviant la configuració actual de ...
  • Disseny d'un motor sincron amb desplaçament lineal 

   Romero Velasquez, Juan David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Es tracta de dissenyar un motor elèctric lineal per a l'apertura d'una porta d'un ascensor. Les simulacions es faran amb un programa d'elements finits (FEMM) i també s'utilitzaran eines de càlcul com l'Excel.
  • Disseny d'un sistema d'alimentació autònom per a un fanal aïllat 

   García Monterrubio, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els desenvolupaments tecnològics i normatius actuals, la gran dependència energètica i la necessitat de canvi del model elèctric cap a una economia més sostenible, accelera els processos de canvis estructurals en els ...
  • Disseny d'una sèrie de motors d'eficiència IE5 

   Coma Coll, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Engi2plan
   Durant el transcurs d’aquest projecte es realitza el disseny d’una màquina síncrona de reluctància amb una elevada eficiència energètica, de manera que obtingui la qualificació de IE5 de la IEC (International Electrotechnical ...
  • Disseny d'una sèrie de motors síncrons d'imants permanents 

   Escudé i Riba, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte té com a principal objectiu el disseny d'una sèrie formada per vuit motors síncrons d'imants permanents. Les dades de partida de les que es disposa són la velocitat i la potència nominal per cada motor, ...
  • Disseny d'una sèrie de motors síncrons d'imants permanents 

   Marco Llamas, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte presenta el disseny d’una sèrie de motors síncrons de imants permanents. Mitjançant una sèrie existent ja produïda s’ha estudiat la seva modificació amb l’objectiu de reduir el parell de Cogging. Per ...
  • Disseny d’un generador eòlic de petita potència 

   Monjo Mur, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2009-06)
   Master thesis
   Open Access
   En l’actualitat l’energia eòlica està assolint un protagonisme molt important en termes de grans parc de molt alta potència per generador. Tanmateix, un segment encara poc desenvolupat però amb símptomes d’un gran creixement ...
  • Disseny d’una bancada d’assaig de motors elèctrics amb acoblament elèctric i mecànic d’un generador amb la finalitat de reduir el consum energètic de la xarxa 

   Vayreda Calbó, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Solar Profit Energy Services
   El present projecte descriu els elements i paràmetres necessaris per tal de dimensionar el disseny d’una bancada de proves de motors elèctrics capaç d’assajar màquines elèctriques amb les pautes establertes i tot d’acord ...
  • Disseny d’una sèrie de motors de baixa velocitat i parell elevat 

   Arranz Bernal, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte té com a principal objectiu el disseny d’una sèrie formada per nou motors de baixa velocitat i elevat parell, coneguts com Direct Drive o Motors Torque. Aquests motors seran d’una tipologia de màquina ...
  • Disseny i construcció d'un sistema per a la comprovació de bobinats en màquines elèctriques 

   Borrego Orpinell, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Sistema que permeti comprovar la correcta construcció dels bobinats d'una màquina elèctrica. Sistema automatitzat mitjançant Arduino.
  • Disseny i implantació de nova activitat docent sobre els continguts específics de l’àrea de Plans d’obra 

   Garrido Lucero, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Disseny i viabilitat energètica i econòmica d'un sistema de faroles autònomes en zones urbanes 

   Hodaly Rodríguez, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Cofely España
   Aquest projecte tracta sobre la viabilitat de la integració d’enllumenat autònom tant d’instal·lacions generadores aïllades com d’instal·lacions interconnectades a ret. Per d’ur a terme l’estudi de viabilitat s’inicia ...
  • Disseny mecànic de motors elèctrics 

   Falcón Morales, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els motors tipus HUB son els “motors en roda” en els quals el rotor és a la vegada la carcassa i l’eix va muntat al basculant. Aquest tipus de motors són cada vegada més utilitzats gràcies a l’avanç de la tracció elèctrica ...
  • Disseny mecànic de motors elèctrics 

   Ferrer Altarriba, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Disseny mecànic de motors elèctrics
  • Elaboració d'un programari d'anàlisi tèrmic per a màquines elèctriques 

   Rahuet Jané, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte es presenta un programari que a partir de les dimensions, materials, pèrdues i altres condicions, determini la distribució de temperatures en una màquina elèctrica en règim permanent. El ...
  • El·laboració del Pla TAC del centre a una Escola 

   Barranco Pons, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-29)
   Master thesis
   Open Access
   El present treball fi de màster és una proposta de Pla TAC de Centre a l'Escola on he realitzat el pràcticum del Màster en Professor en Secundària, especialitat en tecnologia. El punt de partida és un moment que l'Escola ...
  • Estudi de viabilitat d'un motor síncron de reluctància en una instal·lació de bombeig/ventilació alimentada per panells fotovoltaics 

   Caballero Muñoz, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El principal objectiu d’aquest projecte és crear un sistema de bombeig a partir d’unes necessitats imposades com són caudals i altures de bomba. Aquest projecte fa una breu introducció teòrica de conceptes bàsics a ...
  • Estudi de vibracións i freqüències modals en estators de motors 

   De Angulo Miralles, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Les vibracions i el soroll produïts per motors i diferents tipus de màquines són un tema d'investigació força freqüent. Normalment, en motors elèctrics s’estudia el soroll d’origen electromagnètic, però hi ha altres fonts ...
  • Estudi del soroll en màquines elèctriques 

   Romero Sepúlveda, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El següent document es presenta com una introducció a l’estudi del soroll en motors elèctrics. Centrant-se en el soroll d’origen electromagnètic, presenta una sèrie de mètodes per identificar les freqüències a les que la ...
  • Estudi dels efectes de l’alimentació en les prestacions de les màquines elèctriques. 

   Guirao Acosta, Iñaki (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu del projecte es l’estudi de com es modifiquen les característiques de funcionament de les màquines elèctriques quan en modifiquem l’alimentació, en concret degut a: desequilibris en la tensió, sots de tensió, ...