Now showing items 21-40 of 67

  • Disseny d'un envàs termoeficient per aliments 

   Coma Segalés, Mariona; Graells Alonso, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Els canvis de l’estil de vida, la pressa i els compromisos laborals, influeix en els costums alimentaris de la societat. Un gran percentatge de persones fa, almenys, un àpat diari fora de casa, i això implica a vegades un ...
  • Disseny d'una pròtesis mioelèctrica a mesura 

   Orenga Sánchez, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Roche Diagnostics
   El present projecte explica de manera comprensible i detallada el procés de disseny i fabricació d’una pròtesis mioelèctrica de braç a mesura per a una nena de 12 anys resident a Castelldefels, Barcelona. L’esforç s’ha ...
  • Disseny del sistema de frens d'un prototip FSAE 

   Gomis de la Calle, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es dissenyarà el sistema de frenada de un cotxe monoplaça de competició categoria Formula Student, concretament del monoplaça #E79 dissenyat per l’equip de la Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica ...
  • Disseny d’un capçal triple d’impressió 3D d’alta temperatura de materials bio-inspirats per dissenyar nous materials multilaminars amb una elevada tenacitat a fractura 

   Albujer Bascompte, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Disseny electrònic i posta en marxa d'una impressora 3D amb Raspberry 

   Rodríguez Torrejón, Meritxell (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Boloberry Technologies
   En aquest treball de final de grau es realitzarà tota la part electrònica i de programació necessària per poder utilitzar una Raspberry Pi per controlar per complert una impressora 3d, i així poder obtenir connexió sense ...
  • Disseny i prototipat d'una impressora 3D de grans dimensions combinant les tecnologies FFF i SLA-LCD 

   Binefa Martínez, Artur (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La impressió 3D és una tecnologia que ha esdevingut molt popular gràcies al projecte RepRap (Replicating Rapid Prototyper) “prototipat ràpid replicant”, que permet a qualsevol persona amb coneixements de mecànica i electrònica ...
  • Disseny pàgina web per a la construcció d’un pont llevadís al taller de tecnologia, 2on ESO 

   Agramunt Moreno, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Disseny, fabricació i muntatge d'una impressora FDM plegable 

   Garcia Cerdà, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu principal d'aquest projecte és cobrir la necessitat de crear una impressora de fàcil transport amb una sèrie de requisits en quant a volum de màquina, volum d'impressió i qualitat d'impressió que milloraran la ...
  • Disseny, realització i verificació d'un generador de funcions d'alta potència 

   Casas Treig, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball té com a principal objectiudissenyar, realitzar i verificar un generador de funcions que es pretén utilitzar per controlar una càrrega inductiva demoltbaixa impedància.Aquesta càrrega hade generar una ...
  • Estudi de flexió en llimes endodòntiques 

   Céliz Márquez, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’objecte del projecte és l’estudi, anàlisi i assaig de com es comporten les llimes endodòntiques quan són sotmeses a rotació i a flexió. Aquests assajos es faran usant un dispositiu que permet la subjecció del conjunt ...
  • Estudi de propietats de l’Acrilonitril-Butadiè-Estirè per a impressió tri-dimenssional per Fused Filament Fabrication 

   Casadesús Farràs, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   La fabricació additiva està adquirint molta importància en l’actualitat i el futur de la indústria. En concret, la tècnica anomenada impressió 3D per fabricació de filament fos (FFF) està molt present a tot el món. No ...
  • Estudi de propietats mecàniques de peces fabricades per impressió 3D 

   Adrover Monserrat, Bàrbara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és l’estudi de la influència dels paràmetres de fabricació sobre l’estudi mecànic d’esforços a fatiga per a mostres impreses a partir de la tècnica FDM (Fused Deposition Material), també ...
  • Estudi i proposta de redisseny per a extrusors d'impressores 3D 

   Freixedes Balcells, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’analitza l’estat actual dels extrusors per a impressores 3D dins de la iniciativa Rep-Rap i s’estudia mitjançant mètodes d’elements finits en COMSOL Multiphysics el comportament del extrusor BCNozzle. ...
  • Estudi sobre el perfil de les moles de rectificat 

   Espinosa Amoretti, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest treball es pretén a partir de coneixements teòrics obtinguts mitjançant recerca d'informació, primer de tot establir una metodologia eficaç i vàlida per caracteritzar amb mes profunditat dintre del que resulti ...
  • Estudio de los parámetros óptimos de impresión 3D para una mayor tenacidad a fractura en probetas impresas en pla con partículas de madera 

   Idrach Antonucci, Ericka (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La impressió 3D és una tècnica de fabricació que està creixent a un ritme accelerat ja que és capaç de fabricar peces amb geometries que no són possibles de realitzar mitjançant els mètodes convencionals com poden ser la ...
  • Estudio de texturas superficiales en una probeta convexa de aluminio A92017 

   Lozano Fernández, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto presenta un estudio comparativo entre los valores de rugosidad superficial medidos con un perfilómetro de contacto y un perfilómetro óptico. Las superficies a medir han sido creadas mediante un proceso de ...
  • Estudio del proceso de bruñido asistido por pulsos de alta corriente 

   Blanch Andúgar, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Amb el present estudi, es preten avaluar les millores en el procés de brunyit amb bola, al ser assistit per polsos d'alta corrent. Aquesta circumstància fa intervindre en el procediment experimental el fenomen electroplàstic, ...
  • Estudio del proceso de bruñido con bola asistido por una vibración 

   Gómez Gras, Giovanni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04-17)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The aim of this thesis is studying and characterizing a ball burnishing process assisted with vibrations. By introducing vibrations in the overall process, results are enhanced if compared to the ones derived from a ...
  • Estudio sobre la optimización de los parámetros de fabricación en una impresora 3D con tecnología FDM 

   Martí Rodríguez, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Con el transcurso de los últimos años y el avance de la tecnología, ha incrementado la popularidad de las conocidas impresoras 3D entre la sociedad, y cada vez más, en las empresas de los distintos sectores de fabricación ...
  • Estudio viabilidad técnica y económica de la fabricación de moldes y machos en impresión 3D 

   Ibáñez Cotado, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement