Now showing items 21-40 of 83

  • Detecció d'illa per a inversors controlats per tensió connectats a xarxa 

   Llonch Masachs, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Anti-islanding, algorisme de detecció d'illa per a inversors connectats a xarxa. Qualsevol inversor que pugui treballar en contacte amb la xarxa, ha de poder detectar amb celeritat i sota qualsevol condició, quan la xarxa ...
  • Direct current control for grid connected multilevel inverters 

   Schaefer, Markus (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-11-08)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Control schemes for inverters of different topologies and various numbers of voltage levels are of great interest for many standard as well as special applications. This thesis describes a novel, robust and high-dynamic ...
  • Diseño de un convertidor de alta eficiencia 

   Segura Monar, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En la actualidad, la eficiencia energética y densidad de potencia son dos factores que toman cada vez mayor relevancia en cualquier campo de la ingeniería y, en concreto, de la eléctrica. Para evolucionar respecto a estas ...
  • Diseño de una instalación fotovoltaica en una granja agropecuaria 

   Folch Calvo, Martin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Cada vez es mas necesaria la utilización de energía con bajos niveles de emisión de CO2 ; SO2 y NOx a la atmósfera. El proyecto consiste en el diseño de un sistema fotovoltaico para atender el funcionamiento de una ...
  • Diseño e implementación de un emulador fotovoltaico para el testeo de inversores en un entorno de programación Simulink y desarrollo de una interfaz HMI 

   Miguel Espinar, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La creciente demanda del consumo energético, unida a la rápida disminución de las reservas de fuentes de energías no renovables y el objetivo de aumentar el uso de fuentes de energía más sostenibles, enmarca un futuro ...
  • Diseño y control de un inversor para generación fotovoltáica 

   Castillo Vázquez, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Este trabajo se centra en el estudio, disen˜o e implementacio´n de un inversor monofa´sico conectado a la red el´ectrica. El documento se divide en seis cap´ıtulos que se describen brevemente a continuaci´on. El ...
  • Diseño y simulación de un emulador electrónico de cargas resonantes 

   Jorge Ques, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo presenta el estudio de viabilidad, diseño, modelado y simulación de un prototipo de emulador de cargas resonantes. En la primera parte, se procede a introducir el contexto, materia y contenido de la memoria. ...
  • Disseny d'un rectificador actiu per funcionar com a càrrega programable 

   Vidal Santoscana, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-04-27)
   Master thesis
   Open Access
   En el treball s'inclourà un estat de l'art de fonts programables, es modelarà i simularà com a proposta de solució un rectificador actiu per actuar com a càrrega DC programable i finalment s'implementarà el sistema per tal ...
  • Disseny d'un tanc d'escalfament per inducció per a materials no ferromagnètics 

   Duran i Reus, Francesc Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La inducci o electromagn etica va ser descoberta el 1831 per Michael Faraday. Des de llavors, aquest fen omen ha estat investigat i estudiat en un ampli ventall d'aplicacions, com ara motors el ectrics, transformadors el ...
  • Disseny d'una interfície gràfica d'un ordinador monoplaca de baix cost. 

   González Font De Rubinat, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Disseny d'una interfície gràfica programada amb el llenguatge informàtic C per un ordinador monoplaca de baix cost o Raspberry Pi.
  • Disseny del Tren de Potència per a un cotxe de Formula Student amb motor a roda 

   Verdaguer Dot, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Disseny d’una instal·lació de climatització, elèctrica i de control per a cabines experimentals d’olors 

   López Agustí, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte es proposa el disseny d’una instal·lació de climatització amb el seu control i la seva pròpia instal·lació elèctrica per a un conjunt de cabines experimentals. Aquestes cabines tenen la funció de servir ...
  • Disseny hardware i software d’una centraleta per a un BMS de balanceig actiu. 

   Duran Moles, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
   Master thesis
   Open Access
   Es clar, que avui dia el sector de les bateries es troba en plena expansió.Cada vegada més sistemes incorporen aquests elements ja que obren un ventall de possibilitat immens al no dependre d’una font d’alimentació connectada ...
  • Disseny i càlcul de les instal·lacions d'un edifici de baix consum. 

   Jiménez Blasco, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-31)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   A partir dels plànols amb les plantes de la construcció, es farà una poposta a mode de projecte executiu del disseny de totes les instal·lacions necessàries per al desenvolupament de l'edifici. S'inclouran les instal·lacions ...
  • Disseny i construccio d'un convertidor multinivell 

   Capellà Negre, Llorenç (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Actualment la quantitat de convertidors estàtics està creixen degut a la proliferació de les energies renovables, la generació distribuída i les microxarxes. Els convertidors s'encarreguen de controlar els uxos de ...
  • Disseny i construcció d'un carregador per a les bateries del vehicle elèctric de l'ETSEIB Motorsport 

   Lledó Ponsati, Tomàs (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En els darrers anys la demanda per part de la societat d'energies renovables i sistemes de mobilitat m es sostenibles ha augmentat substancialment i cada cop amb unes exig encies superiors. Aquest projecte centra el seu ...
  • Disseny i implantació d'una planta de cogeneració de gas natural en un edifici d'ús hospitalari 

   Salvà Sastre, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte es realitza el disseny i implantació d’una planta de cogeneració en un edifici d’us hospitalari. El disseny, inversió, gestió i explotació de la nova planta el realitza una Empresa de Serveis ...
  • Disseny i implementacio´ d’un BMS per una bateria de liti de gran capacitat 

   Górriz Hereu, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’u´s de bateries per convertir energia el`ectrica en energia motriu ja fa temps que s’utilitza. Si b´e ´es cert que anteriorment l’us d’aquestes bateries estava destinat a un determinat nu´mero de productes o serveis, ...
  • Disseny i implementació d'un emulador de bateries per a una microxarxa destinada a la recerca 

   Viets Alonso, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Disseny i implementació d'un emulador de xarxa elèctrica 

   Sánchez Sánchez, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte es presenta el disseny, la implementació i la validació experimental d'un prototip d'emulador de xarxa elèctrica. Un emulador de xarxa elèctrica té com a objectiu recrear certs escenaris sovint imprevisibles ...