Now showing items 21-40 of 78

  • Design and operation of a hybrid power system for Menorca 

   Muñoz Peña, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This project consists on the design of a power system based on renewable sources for the island of Menorca. The main objective of this design is to make the power system of the island as renewable as possible. To do so, ...
  • Design, Control and operation of a hybrid renewable power plant 

   Herraiz Pujol, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Master thesis
   Open Access
   One of the most important disadvantages of the renewable energy production in a grid scale is its dependence on the weather or local climate of the location. The weather conditions can be very changing and unpredictable ...
  • Design, control and testing of modular multilevel converter prototype 

   Collados Rodríguez, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
   Master thesis
   Open Access
   This Master Thesis presents the design, control and testing of a Modular Multilevel Converter (MMC) prototype. This Voltage Source Converter (VSC) topology provides several advantages compared to previous generations for ...
  • Dimensionament d’un parc fotovoltaic a la fàbrica d’Ercros del Polígon Industrial Baix Ebre 

   Casadó Sogues, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-14)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest document tracta el dimensionament d’un parc fotovoltaic de 4,8 MW de potència al Polígon Industrial del Baix Ebre. Es pretén reduir la despesa econòmica que suposa el consum d’electricitat de la xarxa a llarg termini ...
  • Diseño y operación de un sistema de energía solar fotovoltaica para islas 

   Krättli Torrens, Walter Emil; López, Marcos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto está enfocado a la implementación de energías renovables en el archipiélago canario con tal de reducir el uso de las energías no renovables y demostrar la viabilidad de esta transición energética. Existen ...
  • Diseño y operación de un sistema de energía solar fotovoltaica para islas 

   Lopez Escola, Marcos; Krättli, Walter (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto está enfocado a la implementación de energías renovables en el archipiélago canario con tal de reducir el uso de las energías no renovables y demostrar la viabilidad de esta transición energética. Existen ...
  • Disseny de control i simulació de Convertidors Modulars Multinivell per a xarxes HVDC 

   Gutiérrez López, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’ha fet una introducció als sistemes de transport HVDC i a les diverses possibilitats que ofereixen. També s’ha presentat una breu revisió bibliogràfica sobre el convertidor modular multinivell (MMC) ...
  • Disseny i control d'un convertidor modular multinivell 

   Clariana Colet, Gerard (Universidad Politecnica de Catalunya, 2015-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte presenta l’estudi, l’ana`lisi i l’esquema de control d’un convertidor d’estructura modular multinivell (MMC) de tipologia Voltage Source Converter (VSC) per a xarxes d’alta tensio´ en corrent continu ...
  • Disseny i implementaci o d'una plataforma experimental per al desenvolupament de simulacions Power Hardware in the Loop 

   Ferer i San José, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte es presenta el disseny, la implementació i la validació d’una plataforma experimental per al desenvolupament de simulacions utilitzant la tècnica PHIL (Power Hardware in the Loop). Una ...
  • Disseny, control i validació experimental d'un prototip de convertidors basat en la tipologia "Modular Multilevel 

   Girona Badia, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball es presenta el disseny, control i validació d’un prototip de convertidor basat en la tipologia MMC, Modular Multilevel Converter. Aquest prototip pretén suplir la necessitat de poder comprovar experimentalment ...
  • Eines per la millora del disseny de sistemes d’autoconsum fotovoltaics 

   Abelló Sunyer, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’exactitud i precisió del càlcul predictiu de generació d’energia elèctrica en sistemes fotovoltaics és essencial per realitzar ofertes d’autoconsum a possibles clients d’Holaluz. D’aquest dependrà el dimensionament de ...
  • Energy-based control schemes of Modular Multilevel Converters for HVDC applications 

   Sánchez Sánchez, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-12-21)
   Doctoral thesis
   Open Access
   High Voltage Direct Current (HVDC) is a power electronics -based technology that enables the transmission of large amounts of power over long distances, the integration of remote offshore wind power to the main land, and ...
  • Estudi d'un sistema de generació basat en una pila bioelectroquímica 

   Pagès Tarragó, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-20)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
  • Estudi de viabilitat d’autoabastiment elèctric al poble de Casserres 

   Cirera Riu, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball presenta un estudi de la viabilitat d’autoabastiment elèctric al poble de Casserres, a la comarca del Berguedà. Per tal de dur a terme aquest estudi, primerament, s’ha obtingut el consum elèctric del poble, ...
  • Estudi del sentit del desviament del sistema elèctric amb models predictius 

   Cirera Riu, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Aura Energia
   El projecte comprèn un estudi del sentit del desviament de generació-demanda del sistema elèctric, així com una proposta de model predictiu d’aquest sentit per poder ajustar la compra de les pròximes hores en conseqüència, ...
  • Estudi tècnic - econòmic d’un parc eòlic offshore 

   Luid Piñol, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte que s’exposa a continuació no és només l’estudi tècnic-econòmic d’un parc eòlic marí, sinó que s’ha volgut crear una eina a partir d’un cas base per poder analitzar la viabilitat econòmica d’altres projectes ...
  • Expansion of offshore wind to emerging markets. Case study of a project in Brazil 

   Costa Roza, Beatriz (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-13)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Equinor
   Most of the offshore wind industry development so far has been performed in Europe and offshore wind has been for long time deemed as an expensive energy source. The sizable decrease in costs observed in the past few years ...
  • Flexibility services provision with distributed energy resources (DERs) 

   Gonzalez Iakl, Esteban (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Master thesis
   Open Access
   This study was developed based on the INVADE architecture, and its main objective is to present an algorithm to manage uncertainties of consumption and production in-between the FO instructions, for complying with the ...
  • Gestió i dimensionament de la Recàrrega Elèctrica d’una Flota de Vehicles 

   Pujol Martínez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte pretén mostrar els avantatges dels vehicles elèctrics en front els convencionals en una flota de 17 vehicles de la Diputació de Barcelona. En primer lloc, s’analitza l’estat de l’art de les diferents ...
  • Harmonic interactions in HVAC-connected offshore windfarms 

   Depla, Lara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-12)
   Master thesis
   Open Access
   The connection of new Offshore Wind Power Plants (OWPP) in the existing Dutch transmission system gives rise to many technical challenges. For example, it is expected that harmonic issues will occur more frequently when ...