Now showing items 21-37 of 37

  • Disseny de les instal·lacions bàsiques d'una nau industrial 

   d'Acuña Buscató, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte ha estat realitzat amb l’objectiu d’aprofundir en l’estudi de tot allò que fa referència a les instal·lacions d’una nau industrial. Concretament, s’han dissenyat les instal·lacions d’electrificació, ...
  • Disseny i construcció d'una copiadora d'escultures per sostracció i personalitzada 

   Galbas Martín, Júlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Disseny i desenvolupament d'un sistema manipulador de bales cilindriques per un remolc d'ús agrícola 

   Codina Fontseca, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Disseny d'un remolc agricola capaç de manipular bales cilindriques sense necesitat de fer ús de cap altre máquina.
  • Disseny i desenvolupament d'un sistema per a rectificar radis de peces de metall dur mitjançant eines abrasives de diamant 

   Roca Tort, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte s’ha realitzat per tal de posar en pràctica els coneixements adquirits durant el grau d’Enginyeria Mecànica i ampliant-los assolint coneixements de disseny, el seu posterior desenvolupament i totes les ...
  • Elevator frames two columns 

   Marín Jiménez, Juan Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   This project aims to solve the problem of vertical transport of charges raised by a company with the standard UNE 58-132-91/6. The purpose of this project is the industrial design of a system of load handling by a ...
  • Equipamiento docente para la caracterización del transitorio de arranque de un conjunto electro-mecánico basado en Arduino. 

   Lanau Pérez, José Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Instalación y adecuación de un sistema de captación de datos basado en Arduino para obtener la aceleración de un eje con un volante de inercia acoplado, accionados por un motor eléctrico y poder caracterizar el transitorio ...
  • Estudio de pluma telescopica para grúa autopropulsada 

   Gomez Mora, Daniel; Gragera Velaz, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte es basa en l’estudi de la ploma telescòpica per una grua autopropulsada, comparant diferents tipus de perfils per a la seva construcció. També es dissenya un sistema de telescopatje per permetre l’extensió de ...
  • Grua hidràulica articulada lleugera sobre camió 

   Colomer Coves, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El Projecte consisteix en l’estudi i disseny d’una grua carregadora sobre camió. Les característiques tècniques de la grua projectada han estat escollides mitjançant un mètode multi-criteri, a partir de les dades de grues ...
  • Instalación mecánica de un ascensor para edificio residencial de 9 alturas 

   Carrión Castilla, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’ha estudiat la instal·lació mecànica d’un ascensor de 9 paredes, dimensionant el diferents components mecànics seguint les indicacions de la normativa vigent, tenint en compte la viabilitat de cada ...
  • Máquina para diagnóstico de rodamientos con fines docentes basada en Arduino 

   Segovia Artímez, Amadeo José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Rescatando una vieja máquina de equilibrado del laboratorio de EEBE, se pretende analizar las vibraciones que generan los rodamientos para diagnosticar el estado de los mismos. Para ello se utilizará un microcontrolador ...
  • Máquina para equilibrado dinámico con fines docentes basada en Arduino 

   Moreno Lemaitre, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Partint d’una antiga màquina d’equilibrament, s’estudia l’elaboració d’un sistema d’equilibrament automatitzat basat en Arduino y amb finalitats docents. Durant la realització del projecte: s’assimilen els conceptes de la ...
  • Mecanismo abatible para el acceso a armarios de cocina desde una silla de ruedas 

   Martín Casan, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Cada dia els pisos tendeixen a ser més petits, es per això que s'ha de poder aprofitar fins l'últim racó per emmagatzemar coses. Aquest projecte pretén crear un automatisme que faciliti l'accés a persones en cadira de ...
  • Mecanismo para asistencia a conductor de automóvil en el guardado y recogida de una silla de ruedas 

   León Airabella, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Bitron Industrie España
   Este trabajo ha sido orientado al sector de la discapacidad, en concreto se ha valorado un posible problema cotidiano para una persona que utiliza silla de ruedas y se ha planteado una solución para dicha necesidad. La ...
  • Mechanical design and manufacturing of a photogrammetry imaging platform for prototype meshing 

   Gómez Gaibar, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Photogrammetry is a technique which allows to determine the geometrical properties of objects or scenes from bi-dimensional images. Said technique is based on the use of complex algorythms which are able to detect ...
  • Millora tècnica en una màquina etiquetadora 

   Ramoneda Ricart, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de fi de grau esta basat en el disseny d’un capçal etiquetador d’alta gamma capaç d’etiquetar a alta velocitat diversos productes de diferents formes, mides i característiques. En tot moment s’ha contemplat ...
  • Silla salva-escaleras para personas con movilidad reducida 

   Romagosa Font, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball es crear un dispositiu que permeti superar un tram d’escales, tant per persones discapacitades com per persones amb mobilitat reduïda en cadira de rodes. S’ha fet el disseny íntegre de transmissió ...
  • Sistema antirrobo para aparcamientos públicos de motocicletas 

   Dong, Zhizhuo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Actualment, el creixement de la població a les grans ciutats ha fet que els vehicles de grans dimensions siguin més difícils d’estacionar. Això implica que els usuaris optin cada vegada més per l’ús de vehicles petits, com ...