Now showing items 21-40 of 50

  • Integració de GoogleDocs a la plataforma Moodle/Atenea 

   Alier Forment, Marc; Mayol Sarroca, Enric; Casany Guerrero, María José; Barceló Garcia, Miquel; Casado Arias, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2013-02-08)
   Conference report / Conference lecture
   Open Access
   Google és una suite molt coneguta en línia d'instruments de col · laboració per al processament documental, fulls de càlcul, presentacions en línia, dibuix i fins i tot formes. Les últimes versions del principal LMS ...
  • Integració i avaluació de la competència genèrica transversal actitud adequada davant el treball en assignatures de bases de dades 

   Martín Escofet, Carme; Urpí Tubella, Antoni; Burgués Illa, Xavier; Romero Moral, Óscar; Abelló Gamazo, Alberto; Casany Guerrero, María José; Quer, Carme; Rodríguez González, M. Elena (Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 2014)
   Conference report
   Open Access
   El canvi al nou Espai Europeu d'Educació Superior va portar a la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya a incorporar competències genèriques tranversals en els seus plans d’estudi. ...
  • Integration of M-learning and LMS: a sustainability approach 

   Casany Guerrero, María José; Alier Forment, Marc; Barceló Garcia, Miquel (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2012)
   Conference report
   Open Access
   Mobile phones are widely used in both rich and poor countries, unlike what happens with other ICTs. The expansion of mobile telephony in poor countries presents an opportunity to fight against digital divide. In the latter ...
  • Interoperability in eLearning contexts: interaction between LMS and PLE 

   Conde González, Miguel Ángel; García Peñalvo, Francisco José; Piguillem Poch, Jordi; Casany Guerrero, María José; Alier Forment, Marc (2012)
   Conference report
   Open Access
   The emergence of the Information and Communication Technologies and its application in several areas with varying success, implies the definition of a great number of software systems. Such systems are implemented in very ...
  • Introducció de tècniques d’aprenentatge col•laboratiu i semi-presencial en l’àmbit de bases de dades 

   Abelló Gamazo, Alberto; Urpí Tubella, Antoni; Rollón Rico, Emma; Rodríguez, M. Elena; Casany Guerrero, María José; Quer, Carme; Burgués Illa, Xavier; Martí, Carme (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2008-02-07)
   Conference report / Conference lecture
   Open Access
   Podem classificar les àrees d’actuació del projecte en tres grups diferents: 1) S'han reestructurat els temaris de les assignatures de tota la branca de “bases de dades” de la FIB. 2) S’han introduït activitats participatives ...
  • Introduccó de tècniques d’aprenentatge semi-presencial en l’àmbit de bases de dades 

   Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martin, Carme; Quer, Carme; Rodríguez, M. Elena; Urpí Tubella, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2009-03-25)
   Conference report
   Open Access
   Una de les conseqüències dels canvis aplicats recentment als plans d’estudis de la UPC per adaptar-los al EEES, és la necessitat d’optimitzar el temps a dedicar a activitats d’aprenentatg que requereixen la participació ...
  • IT or not to be: the impact of Moodle in the education of developing countries 

   García Almiñana, Jordi; Somé, Michel; Ayguadé Parra, Eduard; Cabré Garcia, José M.; Casany Guerrero, María José; Frigola Bourlon, Manel; Galanis, Nikolaos; García-Cervigon Gutiérrez, Manuel; Guerrero Zapata, Manel; Muñoz Gracia, María del Pilar (2012)
   Conference lecture
   Open Access
   E-learning environments, such as Moodle, provide a technology that fosters the improvement of the educational system in developed countries, where education is traditionally performed with relatively high standards of ...
  • LEARN-SQL: automatic assesment of SQL Based on IMS QTI specification 

   Abelló Gamazo, Alberto; Rodríguez González, María Elena; Urpí Tubella, Antoni; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Quer, Carme (2008)
   Conference lecture
   Open Access
   In this paper we present LEARN-SQL, a system conforming to the IMS QTI specification that allows on-line learning and assessment of students on SQL skills in an automatic, interactive, informative, scalable and extensible manner.
  • LEARN-SQL: herramienta de gestión de ejercicios de SQL con autocorrección 

   Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Quer, Carme; Rodríguez González, María Elena; Urpí Tubella, Antoni (2009-06-16T09:23:59Z)
   Conference report
   Open Access
   Algunas herramientas de autocorrección existen ya en el ámbito de la docencia informática. No obstante en asignaturas de bases de datos el problema es especialmente complejo debido a la gran variedad de tipos de ...
  • LEARN-SQL: una herramienta para el soporte al aprendizaje semipresencial en el ámbito de las bases de datos 

   Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Quer, Carme; Rodríguez González, María Elena; Urpí Tubella, Antoni (V CIDUI. Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació, 2008)
   Conference lecture
   Open Access
   Los cambios recientes en los planes de estudio de la UPC y la UOC tienen en cuenta el nuevo espacio europeo de educación superior (EEES). Una de las consecuencias directas de estos cambios es la necesidad de acotar y ...
  • Learning analytics to assess students’ behavior with scratch through clickstream 

   Amo Filvá, Daniel; Alier Forment, Marc; García Peñalvo, Francisco Javier; Fonseca Escudero, David; Casany Guerrero, María José (CEUR-WS.org, 2018)
   Conference report
   Open Access
   The construction of knowledge through computational practice requires to teachers a substantial amount of time and effort to evaluate programming skills, to understand and to glimpse the evolution of the students and finally ...
  • M-learning projects sustainability: Guidelines to address it 

   Casany Guerrero, María José; Alier Forment, Marc; Mayol Sarroca, Enric; Barceló Garcia, Miquel (2013-08)
   Article
   Open Access
   Studies show that the digital divide and development are related. The use of smartphones and wireless data networks is becoming widespread in both rich and poor countries, outpacing the adoption of other Information and ...
  • Mobile devices applied to Computer Science subjects to consume institutional functionalities through a personal learning environment 

   Conde García, Miguel Ángel; García Peñalvo, Francisco José; Alier Forment, Marc; Casany Guerrero, María José; Piguillem Poch, Jordi (Tempus Publications, 2013-05-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   The application of Information and Communication Technologies to learning and teaching processes has caused several effects, such as the emergence of new educational software systems or the use of different technologies to ...
  • Moodbile: a Moodle web services extension for mobile applications 

   Piguillem Poch, Jordi; Alier Forment, Marc; Casany Guerrero, María José; Mayol Sarroca, Enric; Galanis, Nikolaos; García Peñalvo, Francisco José; Conde García, Miguel Ángel (2012)
   Conference report
   Open Access
   The Moodle 2.0 Web Services architecture has been designed to optimize bulk operations or administrative tasks. Therefore, it does not support external applications accessing activity modules. For this reason, the Moodbile ...
  • Mòdul de creació d'equips per a Moodle 

   Abelló Gamazo, Alberto; Vallès, Adrià; Urpí Tubella, Antoni; Quer, Carme; Casany Guerrero, María José; Burgués Illa, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2010-06-04)
   Conference lecture
   Open Access
   Un dels punts forts de Moodle és la promoció de la participació, ja que permet oferir els continguts de l’assignatura de forma dinàmica i plantejar exercicis de forma ràpida i senzilla. El mòdul de creació d’equips que hem ...
  • Opening Learning Management Systems to personal learning environments 

   García Peñalvo, Francisco José; Conde García, Miguel Ángel; Alier Forment, Marc; Casany Guerrero, María José (2011)
   Article
   Open Access
   New ICT technologies are continuously introducing changes in the way in which society generates, shares and access information. This is changing what society expects and requires of education. eLearning is acting as a ...
  • Personal data broker instead of blockchain for students’ data privacy assurance 

   Amo Filvá, Daniel; Fonseca Escudero, David; Alier Forment, Marc; García Peñalvo, Francisco José; Casany Guerrero, María José (Springer, 2019)
   Article
   Open Access
   Data logs about learning activities are being recorded at a growing pace due to the adoption and evolution of educational technologies (Edtech). Data analytics has entered the field of education under the name of learning ...
  • Potenciació del Moodle per a donar suport a l'aprenentatge semi-presencial 

   Abelló Gamazo, Alberto; Urpí Tobella, Antoni; Rodríguez, Elena; Burgués Illa, Xavier; Quer, Carme; Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Teniente López, Ernest; Muñoz, Jorge; Munné, Enric (2009-02-12T12:05:55Z)
   Conference report
   Open Access
   L’objectiu general del projecte era permetre que els alumnes preparessin les sessions de pràctiques amb antelació i de forma autònoma i fomentar que reintentessin els exercicis permetent-los millorar les seves qualificacions. ...
  • Privacidad, seguridad y legalidad en soluciones educativas basadas en Blockchain: una revisión sistemática de la literatura 

   Amo Filvá, Daniel; Alier Forment, Marc; García Peñalvo, Francisco Javier; Fonseca Escudero, David; Casany Guerrero, María José (2020-06-01)
   Article
   Open Access
   La Analítica del Aprendizaje (proveniente del término en inglés Learning Analytics) procesa los datos de los estudiantes, incluso los estudiantes menores de edad. El ciclo analítico consiste en recoger datos, almacenarlos ...
  • Protected users: A Moodle plugin to improve confidentiality and privacy support through user aliases 

   Amo Filvá, Daniel; Alier Forment, Marc; García Peñalvo, Francisco Javier; Fonseca Escudero, David; Casany Guerrero, María José (2020-03-24)
   Article
   Open Access
   The privacy policies, terms, and conditions of use in any Learning Management System (LMS) are one-way contracts. The institution imposes clauses that the student can accept or decline. Students, once they accept conditions, ...