Now showing items 21-40 of 107

 • Auditoria energètica edifici UPC 

  López Moreno, Judith (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El objetivo del presente trabajo es el de realizar una Auditoría Energética de los edificios C3 y C4 del Campus Nord. Siguiendo el plan UPC Energia 2020 que fija como objetivos, en primer lugar conseguir una universidad ...
 • Auditoría y evaluación energética de Marina Port Vell 

  Díaz Llobet, Mari Carmen; Suárez Gallegos, Dennys (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  [CASTELLÀ] Marina Port Vell quiere ser una organización activa en la protección climática y reducción de emisiones de efecto invernadero. Por éste motivo, uno de sus objetivos el presente año es establecer la norma ISO: ...
 • Avaluació, certificació energètica i propostes de millora dels edificis corresponents a l'ETSAB 

  Martínez González, Eunice (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05)
  Master thesis
  Open Access
  El Pla Energia2020 de la UPC promou l'eficiència energètica i la gestió de les instal·lacions en els seus edificis. En aquesta línia, aquest treball pretén avaluar energèticament els dos edificis corresponents a l'ETSAB ...
 • Avaluació de l'impacte ambiental i proposta de millora de l'edifici de 12 vivendes de protecció oficial, 12 places d'aparcament i urbanització al carrer del Dr. Emili Masriera i Guardiola de Vilasar de Dalt (Barcelona) 

  Gisbert Balaguer, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest document es presenta com l’oportunitat d’abordar a través de tres blocs clarament diferenciats però relacionats entre si, el desenvolupament d’aquest PFG. El primer bloc, explica el punt de partida el qual ens ha ...
 • Avaluació energètica al CEIP Torre de la Llebre 

  Crosas Batlló, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En els darrers anys hem vist créixer la necessitat de limitar el consum energètic i millorar qualitat dels edificis en la vessant d’eficiència energètica, donades les circumstàncies mediambientals, socials i econòmiques ...
 • Avaluació energètica de dos escoles per la fundació Ascamm, en col·laboració amb el projecte europeu ZEMedS 

  Solernou Fàbregas, Borja; Ramis Mackay, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Ascamm
  El present treball de fi de grau s’ha realitzat gràcies a un conveni de la UPC amb la fundació privada Ascamm i forma part d’un projecte europeu de la IEE (Inteligent Energy Europe) anomenat ZEMedS (Zero Emissions ...
 • Avaluació energètica de l'edifici B1 Campus Nord UPC 

  Folch Borràs, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball té com a objectiu dur a terme un anàlisis previ de l'edifici B1 del Campus Nord de la UPC, de l'entorn, instal·lacions, sistemes constructius, consums… La Certificació Energètica de l'edifici és una ...
 • Avaluació energètica de l'edifici Omega 

  Sánchez Salazar, Claudia; Morales Méndez, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball tracta sobre l’anàlisi i el procés que cal seguir per tal de realitzar la certificació energètica de l’edifici Omega de la UPC, situat al Campus Nord de Barcelona. Per tal de realitzar aquesta certificació, ...
 • Avaluació energètica d'un edifici de la UPC 

  Fontanet Margarit, Blanca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Auditoria energètica de l’edifici B6 de la UPC. En les següents pagines avaluaré energèticament el comportament d'un dels edificis del campus nord de la UPC. Aquest projecte està basat en la iniciativa de la UPC horitzó ...
 • Avaluació i certificació energètica de l'edifici Vèrtex 

  Vidal Valiente, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El propòsit d’aquest projecte és la realització de l’avaluació i certificació d’eficiència energètica del edifici Vèrtex. Aquest és un edifici d’ús principalment administratiu pertanyent a la UPC, situat dins del conjunt ...
 • Cambio de uso de galería de arte a restaurante 

  Suárez Murias, Sonia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El proyecto a definir, se trata de un cambio de uso de una galería de arte a un restaurante club, Valuart. En este proyecto se pretende transformar la antigua galería de arte ubicada en la c/ Tuset num.7, en dos espacios ...
 • Caracterización acústica de materiales en cámaras de ensayo "a escala" 

  Sola Pérez, Maica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-03)
  Master thesis
  Open Access
  El objetivo principal de esta tesina es avanzar en el análisis acústico de los materiales a escala de laboratorio. Se plantea el diseño y la ejecución de un equipo formado por dos cámaras, una emisora y otra receptora, ...
 • Certificació energètica: comparació entre una vivenda del 1973 i una altra del 2011 

  Vilà Lorda, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball se centra en el procediment bàsic de certificació energètica, obligatori a partir de l’1 de juny de 2013 per a edificis, locals o vivendes que siguin objecte de compravenda o lloguer. Per tal d’entrar ...
 • Certificació energètica d'edifici existent i proposta de millora energètica d'un edifici de protecció oficial a Taradell dins del projecte de cooperació RELS 

  Garcia Rodero, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En la Unió Europea el 40% del consum d’energia final correspon als edificis. Amb l’objectiu de disminuir aquest alt percentatge és imprescindible incidir no només en els edificis de nova construcció sinó que també en el ...
 • Certificació i rehabilitació energètica d’un hotel de l’any 1974 

  Bota Boyeras, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La intenció d’aquest projecte de final de grau és la realització de la certificació de l’eficiència energètica de l’Hotel Vista Park, situat a l’Illa de Mallorca, al seu estat actual, mitjançant la pressa de dades tant ...
 • Cimientos para un nuevo modelo de hábitat sostenible República Dominicana 

  Ayala García, Pedro Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04-13)
  Master thesis
  Open Access
  Abordando los temas relacionados con el medio ambiente, la sostenibilidad y la eficiencia energética, cabe decir, que actualmente se han convertido en asuntos prioritarios en múltiples debates e importantes campos de ...
 • Comparativa de eficiencia energética y amortización en el edificio de Can Marcet de Sabadell entre distintas instalaciones de energías renovables 

  Jiménez Cañabate, Juan Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El objetivo de este proyecto es realizar un estudio entre distintas energías renovables para comprobar cual de ellas sería la energía económicamente y técnicamente más viable para la climatización del sector de oficinas ...
 • Construcció de tàpia 

  Vilà Gené, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Alfi Biocons
  El Treball Final de Grau “La Construcció de Tàpia”, com el seu nom indica, té com objectiu realitzar el seguiment d’una construcció experimental amb tàpia. La qual s’ha realitzat a l’empresa ALFI Biocons, S.L., durant ...
 • Creació de nou aïllant acústic a partir de reciclat de filtres de polièster 

  Macizo Vázquez, Ana Belén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte s’estudien les prestacions acústiques d’un residu que es produeix en una empresa química, per tal de valoritzar-lo, i avaluar la viabilitat de reutilització d’aquest en l’àmbit de la construcció. ...
 • Detailed energy and comfort simulation of integral refurbishment of existing buildings in Catalonia 

  Ortiz, Joana Aina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-11-11)
  Doctoral thesis
  Open Access
  The energy renovation of buildings is an essential action to achieve the European target of 20/20/20. However, the dynamics of the energy renovation are very slow and the development of urgent policy actions beyond the ...