Now showing items 21-40 of 58

  • Exploiting multiprocessing of a civil-aviation GIS-based impact tool for explosive volcanic eruptions 

   Kavaloglu, Can (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Barcelona Supercomputing Center
   This dissertation proposes an CPU-side multi-core parallel solution implementation for GIS-based impact tool for civil-aviation. First, the tool is optimized against memory issues and then an initial parallel version is ...
  • Gamification para concienciar en temas de seguridad de la información 

   Sánchez Martínez, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-28)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Growing with the predictive company: migrating the it infrastructure to the cloud 

   Sánchez Puig, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Hardware Error Injection, Analysis and Tolerance at Operating System Level 

   Bagdasar, Sergiy (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-25)
   Master thesis
   Open Access
   We present a software approach to hardware error injection in a running process on Linux. Then we analyze the existing hardware error reporting tools on Linux and the error tolerance techniques. We propose a new approach ...
  • Herramienta de monitorización para entorno DSM 

   Velazco Sanchez, Nahuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Hypervisor extension in a RISC-V processor 

   Gauchola Vilardell, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-15)
   Master thesis
   Open Access
   Els entorns virtualitzats s'utilitzen habitualment en la majoria d'aplicacions com ara telèfons mòbils, serveis al núvol, superordinadors i molt més. L'ús d'entorns virtuals permet múltiples contextos virtualitzats aïllats ...
  • Implementació d'integració i entrega contínua per a una aplicació web 

   Bosch Pou, Genís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Implementació d'un entorn de desenvolupament mitjançant Dockers 

   Catalán Navarro, Oriol (Universitat Politécnica de Catalunya, 2020-01-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Implementació d'un sistema de gestió integral en el sector tèxtil 

   Puig Miret, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-01-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   ForgeFlow
   This document constitutes the Final Degree Thesis which has been carried out as part of a curricular internship at the ForgeFlow company. Forgeflow is a company from Barcelona that is dedicated to implementing an enterprise ...
  • Implementació d'una aplicació per a gestionar xarxes Iknos (WSN) 

   Molsosa Guarch, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-20)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte s'explica com s'ha dissenyat i implementat un sistema de gestió de xarxes Iknos, d'acord amb els requeriments donats per l'empresa que fabrica i comercialitza els dispositius Iknos.
  • Implementation of IoT in induction cookers 

   de Requesens Martí, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   E.G.O Appliance Controls
  • Leveraging parallel I/O in OmpSs-2 

   Sanchis Ramírez, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest document mostra el desenvolupament portat a terme per a crear una capa dins del model de programació OmpSs-2 que permeti la interoperabilitat entre SPDK i el runtime Nanos6. Es començarà dissenyant una llibreria ...
  • Manegador d'esdeveniments per a sistemes UNIX 

   Villalba Navarro, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   A FLOSS state-machine driven and general purpose job scheduler for UNIX-like systems.
  • Mecanismes de connectivitat remota: creació d'una VPN basada en wireguard i integració amb mecanismes d'autenticació 

   Canyelles Toledano, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This project aims to study the pandemic applicability of remote connectivity mechanisms by the UTG North Campus ICT (UTGCNTIC) department of the UPC. The work consists of studying the current landscape regarding VPN protocols ...
  • Mejora de la plataforma de Rivalio 

   Sánchez Barri, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Avui en dia les aplicacions online formen part de la vida diària de la majoria de les persones, fins a tal punt que en el sector hi ha una gran competència entre múltiples empreses, ja que el mercat és molt ampli. També ...
  • MightyFolder 

   Moral Lazo, Vanessa del (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu de Mighty Folder és crear una aplicació per Linux que permeti a la gent accedir a tots els arxius que tinguin al núvol (o a un servidor remot) des de dispositius amb poca capacitat d'emmagatzematge, establint ...
  • Migrating cloud-native applications to on-premise hardware 

   Klochay, Oleksii (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Migrating the Abiquo Cloud Orchestrator software to a new Linux distribution 

   Gil I Mayol, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Monitorizació automàtica de bases de dades NoSQL per entorns batch 

   Riera Ferrón, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-04-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En informàtica el temps és or i cada segon compta, és per això que es vol que qualsevol execució sigui el més eficient possible. En aquesta idea és on es recolza aquest projecte, que té l'objectiu d'oferir una aplicació ...
  • Optimització de Weston mitjançant atomic mode-setting 

   Granell Escalfet, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Després d’introduir els conceptes bàsics i explicar l’arquitectura dels diversos components d’un entorn gràfic de Linux, aquest treball mostra com s’han dut a terme certes optimitzacions i millores al compositor ...