Now showing items 21-40 of 47

 • Estudi d'un dipòsit d'emmagatzemament de gas natural liquat (LNG) 

  Garcia Aixendri, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Estudi d'un dipòsit d'emmagatzemament de gas natural liquat (LNG)
 • Estudi d'un equip de refrigeració 

  Giner Azor, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu d’aquest treball de Final de Grau tracta principalment de l’estudi i la caracterització d’un equip de refrigeració utilitzat en la conservació i venda de productes alimentaris, especialment els productes ...
 • Estudi d'un sistema d'absorció d'impactes basat en un gas 

  Marquez Alonso, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Mitjançant el programà de simulació Dymola el qual implementa el llenguatge Modelica s'ha estudiar la viabilitat de l'aire com a gas per tal d'absorbir un impacte quan es troba a l'interior d'un cilindre que te incorporat ...
 • Estudi energètic d'un centre de processament de dades 

  Solà i Gallardo, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest document tracta sobre l’estudi termodinàmic a nivell energètic d’un model de rack en un centre de processament de dades (CPD). Gràcies a la dinàmica de fluids computacional (CFD) s’ha virtualitzat una mostra del ...
 • Estudi experimental i numèric d'un bescanviador de calor 

  Riera Santacreu, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El treball present tracta sobre la realització d'un estudi experimental i numèric del bescanviador de flux creuat que disposa el departament de Mecànica de Fluids de l'EEBE. S'ha dut a terme una primera part experimental ...
 • Estudi i caracterització d'una bomba dosificadora 

  Mora Torres, Bartomeu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest TFG s'ha d'entendre no com un tot, és a dir, un treball que conforma una unitat amb inici i final, sinó -com una part d'una tasca més gran, que involucra diversos professors i alumnes a través dels seus TFG, durant ...
 • Estudi i modelització d'un motor stirling 

  Serra Garriga, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest Treball de Fi de Grau es centra en l’estudi i la modelització d’una optimització d’un motor Stirling. La principal eina de treball utilitzada és el programa informàtic Dymola, basat en el llenguatge ...
 • Estudi i modelització d'un motor striling amb dymola 

  Juvanteny Planagumà, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte es l’estudi, disseny ,simulació i optimització d’un motor Stirling utilitzant el software Dymola. Aquest software permet infinitat d’opcions de treball: disseny, implementació del model, ...
 • Estudio de la climatización de un centro de procesamiento de datos (CPD) 

  Carmona Burillo, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el interior de un centro de procesamiento de datos (CPD) se encuentran diferentes equipos informáticos y de comunicaciones, que al igual que en otros equipos electrónicos cuando están en funcionamiento, algunos de sus ...
 • Estudio de viabilidad de una planta de filtración en la industria cloro-álcali de Martorell 

  García Comas, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Les principals tècniques aplicades en la indústria clor-àlcali son les cèl·lules electrolítiques de mercuri, diafragma i membranes. Aquestes tècniques utilitzen com a fluid d’alimentació salmorra per a obtenir diferents ...
 • Estudio y modelización de un motor Stirling 

  Varela Souto, Antía (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte té com a objectiu dissenyar un laboratori virtual del motor Stirling que permeti optimitzar el seu dimensionament mitjançant el software Dymola. La comesa és reproduir el comportament del motor partint ...
 • Estudi tèrmic d'un sistema d'emmagatzematge de GNL 

  Granada Pardo, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-29)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  L’objectiu d’aquest treball és optimitzar una simulació computacional que estudia el comportament del gas natural liquat (LNG), dins d’un dipòsit criogènic, amb fluxos de calor entrants. A dia d’avui, el LNG és una bona ...
 • Estudi tèrmic d'un sistema d'emmagatzematge de LNG 

  Utgés Català, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-29)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Aquest treball pretén continuar l’estudi iniciat per l’alumne Roger Padulles Domínguez durant el quadrimestre de primavera del curs 2017-2018 i implementar-lo a la simulació en 2 dimensions, centrant l’estudi a l’anàlisi ...
 • Implantació de generació de vapor amb biomassa en una fàbrica del grup Miquel y Costas 

  Puig Mena, Clara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-29)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  L’objectiu d’aquest treball de final de grau és estudiar la viabilitat de substituir parcialment el gas natural per la biomassa com a matèria primera de generació de vapor en una fàbrica del grup Miquel y Costas, així com ...
 • Mejora de la eficiencia energética y soporte con energías renovables en un alojamiento rural 

  Chamizo Lavandeira, Javier; Cifo Valderrey, Beatriz (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Al projecte descrit en aquesta memòria es desenvolupen les energies renovables i els aïllaments de la vivenda per a millorar-la energèticament. L’objectiu és transformar aquesta vivenda en un hotel rural que pugui autoabastir. ...
 • Modelització d'una central termosolar 

  Baldi Boleda, Tomàs (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest treball forma part d’un projecte més complert que té per finalitat la modelització d’una central termosolar amb el programa informàtic Dymola. S’ha buscat aproximar al màxim el model a la realitat per tal d’aproximar ...
 • Modelización de sistemas fluidotérmicos con finalidad docente 

  Rossi, Christian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu d’aquest projecte és la creació d’un model físic i la realització de l’estudi de la part termofluodinàmica mitjançant el mètode dels elements finits amb el software Elemer. El model físic modelitzat és l’equip ...
 • Modelización energética de edificios con herramienta de simulación dinámica 

  Caderot Bofill, Nerea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Atlantic Ibérica
  L'objectiu del present treball és realitzar una caracterització energètica d'una part de l'edifici EEBE (UPC) mitjançant l'ús de softwares per predir l'ús d'energia de l'edifici i obtenir un diagnòstic general sobre els ...
 • Optimització dels sistemes energètics d'un procés industrial 

  Felip Escolà, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte és donar a conèixer la biomassa com a combustible apte pel consum i com adaptar-lo a la EUETIB. El projecte està dividit en dues parts, a la primera es dona a conèixer la biomassa, definint-la, ...
 • Optimització del subministrament energètic mitjançant energies renovables a Bellver de Cerdanya 

  Ocaña Santamaria, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte té com a objecte d’estudi l’avaluació del potencial energètic en l’aprofitament d’energies renovables a la zona de nou creixement del poble de Bellver de Cerdanya. Pretén estudiar les possibilitats que ...