Now showing items 21-40 of 81

  • Estudi d'un equip de refrigeració 

   Giner Azor, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest treball de Final de Grau tracta principalment de l’estudi i la caracterització d’un equip de refrigeració utilitzat en la conservació i venda de productes alimentaris, especialment els productes ...
  • Estudi d'un sistema d'absorció d'impactes basat en un gas 

   Marquez Alonso, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Mitjançant el programà de simulació Dymola el qual implementa el llenguatge Modelica s'ha estudiar la viabilitat de l'aire com a gas per tal d'absorbir un impacte quan es troba a l'interior d'un cilindre que te incorporat ...
  • Estudi de bombes dosificadores 

   Arderiu Calvo-Alemany, Amadeu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present document es descriuen el disseny i construcció d’un banc de proves, i el posterior estudi d’unes vàlvules antiretorn. Aquestes vàlvules formen part de diferents models de bombes dosificadores de l’empresa ...
  • Estudi de central elèctrica basada en energies renovables 

   Sbarbaro Sola, Vittorio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’era de la producció d’electricitat a partir de fonts basades en combustibles fòssils està arribant al seu fi. Entre les moltes noves tecnologies basades en fonts renovables que estan apareixent ...
  • Estudi de dimensionament d'una instal·lació frigorífica per a cambres d'assecatge en l'alimentació 

   Sánchez Solés, Joan Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte tracta del dimensionament de la maquinaria encarregada dels processos d’assecament de pernils. Per l’elaboració d’aquest aliment tant característic del país on vivim es necessiten unes condicions adequades ...
  • Estudi de l'optimització del procés de generació de vapor en una fàbrica 

   Farré Ponsa, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Estudi de l'optimització del procés de generació de vapor en una fàbrica de pinso. Actualment s'utilitza gas per la generació del vapor que s'injecta al pinso, s'estudiarà la possibilitat de canviar aquest sistema de ...
  • Estudi de la climatització d'un centre de processament de dades (CPD) 

   Bobouh Abakouy, Kamal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En l’interior d’ un centre de processament de dades (CPD) es troben diferents equips informàtics i de comunicacions que, com tot aparell electrònic en funcionament, incrementen de temperatura per l’efecte Joule en les parts ...
  • Estudi de la viabilitat tècnicoeconomica d'un model de micro-xarxa híbrida basada en la gasificació de biomassa amb suport de fotovoltaica 

   Massana Valls, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-19)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest estudi es basa en veure les possibilitats que ofereix la solució d’hibridar la tecnologia fotovoltaica amb la generació d’energia elèctrica i tèrmica a partir de biomassa. En el marc de la transició energètica s’ha ...
  • Estudi de ventilació d'aules amb ajuda de CFD 

   Magnet Dolado, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En la realització d'aquest treball de fi de grau, s'ha realitzat una modelització i un estudi del desenvolupament d'un flux dins una aula i d'una cafeteria. La finalitat és analitzar els estudis i determinar el millor ...
  • Estudi de viabilitat i d'implementació d'un district heating 

   Carbonell Roqué, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Estudi de viabilitat tecno-econòmica d'una instal·lació de cogeneració en un hospital 

   Lorenzo Sánchez, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte s’estudia la viabilitat tècnica i econòmica d’una instal·lació de trigeneració en un hospital comarcal. L’actual increment en els costos de l’energia i la major consciencia social sobre l’estalvi ...
  • Estudi del comportament energètic d'unes oficines per optimitzar-ne el seu funcionament 

   López Requejo, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte pretén determinar, mitjançant la monitorització d’alguns paràmetres ambientals, quines són les millors condicions de confort tèrmic dels usuaris de les actuals oficines de l’IREC (Institut de Recerca en ...
  • Estudi del funcionament dels bescanviadors de calor de l'EEBE 

   Gomila Camps, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   S'ha realitzat un estudi del funcionament dels bescanviadors de calor de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est, EEBE, per avaluar els efectes de l'embrutiment envers el pas del temps.
  • Estudi dels efectes de l’embrutiment en els bescanviadors de calor de l’EEBE 

   Carretero Teruel, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball final de grau estudia el problemàtic fenòmen del embrutiment ens els bescanviadors de calor. Aquest complex fenòmen es defineix com l’acumulació de material no desitjat en les superfícies dels bescanviadors ...
  • Estudi dels efectes de l’embrutiment en els bescanviadors de calor de l’EEBE 

   González Portal, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Tots els dispositius mecànics, en aquest cas els bescanviadors de calor, pateixen un embrutiment durant la seva vida útil. Aquest embrutiment sol afectar negativament al seu rendiment. És per això que precisen d’un bon ...
  • Estudi energètic d'un centre de processament de dades 

   Solà i Gallardo, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest document tracta sobre l’estudi termodinàmic a nivell energètic d’un model de rack en un centre de processament de dades (CPD). Gràcies a la dinàmica de fluids computacional (CFD) s’ha virtualitzat una mostra del ...
  • Estudi experimental i numèric d'un bescanviador de calor 

   Riera Santacreu, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball present tracta sobre la realització d'un estudi experimental i numèric del bescanviador de flux creuat que disposa el departament de Mecànica de Fluids de l'EEBE. S'ha dut a terme una primera part experimental ...
  • Estudi experimental i numèric d'un perfil aerodinàmic 

   Català Troitiño, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto se centra en el estudio de un perfil aerodinámico con la idea de validar OpenFOAM como software para poder ser utilizado en ámbitos como el académico o el profesional. Para ello se compararán dos métodos. En ...
  • Estudi experimental i numèric d'una cambra climàtica 

   Cano Sevillano, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En l'actualitat, a causa de la nova situació sanitària, la correcta renovació de l'aire en espais interiors ha guanyat importància, amb el següent Treball de Fi de Grau s'ha volgut marcar un procediment per a així poder ...
  • Estudi i caracterització d'una bomba dosificadora 

   Mora Torres, Bartomeu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest TFG s'ha d'entendre no com un tot, és a dir, un treball que conforma una unitat amb inici i final, sinó -com una part d'una tasca més gran, que involucra diversos professors i alumnes a través dels seus TFG, durant ...