Now showing items 21-40 of 40

  • Efectos de la luz azul en la salud ocular 

   Vicario Pereda, Mónica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La llum blava és una porció de l'espectre de llum visible que queda compresa entre les longituds d'ona de 380 i 500 nm, és a dir, la longitud d'ona curta, que abraça la llum violeta, la blava i part de la llum verda. Ens ...
  • Estrés visual: métodos de detección y su relación con las disfunciones visuales 

   Sánchez Magán, Alfonso (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
   Master thesis
   Open Access
   La incomodidad visual es una sensación desagradable de etiología múltiple que puede estar asociada a síntomas de borrosidad, diplopía, irritación ocular, dolor de cabeza, entre otras. También se han descrito síntomas ...
  • Estudi de l'ús del color en el material didàctic de l'etapa preescolar 

   Miró Santasusana, Mercè (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball pretén analitzar el material didàctic utilitzat en l‟educació infantil (P-3, P- 4, P-5), ja que és en aquesta etapa on el color és un recurs i una eina de treball constant. Aquest anàlisis ens ha servit ...
  • Estudi sobre el desenvolupament visual a l'etapa embrionària en el síndrome de Down 

   Sorribes Marin, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Estudi transversal de l'error refractiu perifèric en joves i nens 

   Domingo Sánchez, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Diversos estudis actuals afirmen que la refracció perifèrica juga un paper important en el desenvolupament de la refracció d’un subjecte jove. És diu que la degradació de les imatges retinianes excèntriques respecte a ...
  • Estudio del disconfort visual: relación entre el cuestionario de Conlon y el test Pattern Glare en función de la edad 

   Giner Robles, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Los objetivos de este trabajo es investigar dos de los métodos para la detección del disconfort visual, comprobar la concordancia de los resultados entre las distintas pruebas, establecer la prevalencia del disconfort ...
  • Estudio sobre dolor de cabeza en niños 

   Jaskutelyte, Karolina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   OBJETIVO: el objetivo de este trabajo es hacer una revisión bibliográfica sobre las características y el origen del dolor de cabeza visual en niños. Con este objetivo se investigarán las características de los dolores de ...
  • Les malalties oculars minoritàries. Una revisió bibliogràfica 

   Santamaria Coca, Ivette (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Introducció: Les malalties oculars minoritàries són una de les principals causes de ceguesa i discapacitat visual al món. Però malauradament, en la majoria de casos, el diagnòstic és complicat i lent o no existeix un ...
  • Necessitats visuals, planificació i execució de l'examen visual en disminuïts psíquics, segons el grau de discapacitat 

   Pérez Campos, Nerea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Optometric referrals - how, when and to whom refer a patient? 

   Bruguera Morillas, Ivette (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els optometristes posseeixen l’equipament i els coneixements necessaris per a proporcionar un examen visual complert i, així detectar la necessitat de derivar a un pacient, si escau. Una derivació optomètrica és la clau ...
  • Perquè la miopia és l'únic error refractiu que progressa? 

   Coll Márquez, Alícia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El control de la progressió de la miopia és un tema al qual cada cop se li dóna més importància, ja que en els últims anys la seva prevalença ha augmentat molt, sobretot en les zones més urbanitzades. Comparant la miopia ...
  • Pérdida visual funcional. De la histeria visual a los simuladores. Diagnóstico diferencial 

   Rivas García, Karla Haydeé (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La pérdida visual funcional o no orgánica (NOVL) es una alteración de la función visual sin que exista causa orgánica que lo justifique. Existen diferentes nombres para referirse a este concepto, con características que ...
  • Profiling biometric changes during disaccommodation in emmetropes and myopes 

   Seguí Reurer, Noelia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
   Master thesis
   Open Access
   Se ha observado que, debido a la imposibilidad de relajar la acomodación rápidamente, se produce un cambio miópico de corta duración, inmediatamente después de una actividad en visión próxima. Este fenómeno se conoce como ...
  • Refracció perifèrica: relació amb el desenvolupament de la miopia 

   Vila Vidal, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02)
   Master thesis
   Open Access
   L'aparició i desenvolupament de la miopia segueix un model multifactorial on la influència genètica i l'entorn visual juguen un paper crític en la regulació del creixement ocular. Entre d'altres factors s'ha especulat que ...
  • Relació entre l'heterofòria lateral i la personalitat i/o postura 

   González Noguer, Irma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Introducció: Històricament s’ha vinculat la personalitat i la postura de les persones amb les desviacions latents i manifestes dels eixos visuals del sistema visual oculomotor. Objectius: El propòsit d’aquest treball és ...
  • Revisión de los colores utilizados en material didáctico de 1o y 2o de educación primaria 

   Rivera Losa, Susana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • The role of nutrition in vision 

   Font Armadans, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu principal d'aquest projecte és realitzar una recerca bibliogràfica sobre el paper que té la nutrició en la salut ocular amb la finalitat de millorar els coneixements sobre aquest tema i analitzar els resultats ...
  • Variacions de la refracció perifèrica en els diferents meridians oculars 

   Fernández Padilla, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest estudi mesura l’error refractiu perifèric i analitza les asimetries refractives en les diferents zones de la retina d’una mostra de subjectes joves.
  • Visió i disminuïts psíquics 

   Molina Plaza, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   OBJECTIU L’objectiu principal d’aquest treball és l’avaluació i atenció visual de pacients que presenten diferents graus de Deficiència Psíquica. MÈTODE Durant els mesos de novembre 2016 a març 2017, es van realitzar a ...
  • Visual aspects of the population with Down's syndrome 

   Llistar Charques, Júlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Introduction: Down syndrome (DS) is a chromosomal alteration with a third copy of chromosome 21, associated with mental disabilities and physical anomalies, which affect the eyes and visual fu ...