Now showing items 21-40 of 53

  • Electrificación de nave industrial 

   Parra Plaza, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En primer lugar, este Proyecto tiene la finalidad de dimensionar y calcular, la línea aérea y subterránea en MT, centro de transformación y líneas de baja tensión de cada uno de las tes trafos, que alimentarán cada una de ...
  • Electrificación de un centro comercial 

   López de Zamora Enrich, Bàrbara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Gomar
   El presente proyecto es un estudio para la electrificación de un centro comercial situado a las afueras de la ciudad de Reus, en una zona de alto crecimiento poblacional. El Centro Comercial estará situado en un solar ...
  • Electrificación de un centro comercial ubicado en el interior de una ciudad 

   Hernández Justo, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El Objetivo principal del presente proyecto es realizar la instalación eléctrica de un centro comercial en medio de una ciudad. Para conseguir dicho objetivo, en primer lugar se ha localizado un terreno apropiado para ...
  • Electrificación de un polígono industrial 

   Garcia Pastor, José Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02-08)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El proyecto consiste en suministrar y distribuir la energia electrica a un nuevo poligono industrial similar a Les Salines, en cubelles, el poligono industrial de este proyecto se situará en cunit (Tarragona).Dicho ...
  • Electrificación de una nueva zona de ocio aislada 

   Cerdán Sánchez, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-26)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El proyecto consiste en suministrar y distribuir la energía eléctrica a la nueva zona de ocio aislada de Cabanillas del Campo (Guadalajara). La zona de ocio consta de 64 tiendas, 10 pubs, 7 discoteca, 1 bolera, 1 chiqui ...
  • Estudi d'estalvi energètic i de recursos de les instal·lacions d'un hotel 

   Cruz Roca, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La finalitat del projecte és estudiar com reduir el consum energètic de l'hotel, optimitzant les energies primàries a utilitzar i les emissions de CO2, per aconseguir la menor petjada ecològica possible. Per fer això s'han ...
  • Estudi de viabilitat de tres sistemes d'estalvi energètic 

   Martí Abadal, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Optral
   El projecte mostra els resultats sobre la viabilitat tècnica, financera i ambiental de tres mesures d’estalvi energètic basades en les necessitats de la fàbrica d’Optral, situada a Sant Iscle. Aquestes mesures es prenen ...
  • Estudi luminotècnic i estalvi energètic de l’edifici A de l’EPSEVG 

   Utor Refolio, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-02-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és l’estalvi energètic en un edifici públic. En el nostre cas estudiarem un cas real, concretament l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú – EPSEVG. En la qual es ...
  • Estudio luminotécnico i de eficiencia energética en el CEIP El Palau de Molins de Rei, Barcelona 

   Rubias Carrasco, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Ajuntament de Molins de Rei
   El presente documento se centra en el edificio del CEIP El Palau de Molins de Rei, en él se analiza la instalación de iluminación actual, se plantea una mejora en la instalación de iluminación, se justifica el incremento ...
  • Estudio luminotécnico y auditoria energética en el Instituto Miquel Martí i Pol de Cornellá de Llobregat 

   Alvarez Molina, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   [CASTELLÀ] En el presente documento se realiza el estudio sobre el Instituto Miquel Martí i Pol de Cornellá de Llobregat, analizando la instalación actual de iluminación y mediante la herramienta DIALux Evo se propone ...
  • Instalación de un complejo acuatico municipal 

   Latre Abanades, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El objetivo del presente proyecto es el de alimentar en media tensión un complejo deportivo municipal situado en la ciudad de Igualada. Para ello se tendrán en cuenta las cargas que debemos alimentar, ya sean las cargas ...
  • Instalación de una fábrica de confección (local con riesgo de incendio y explosión) 

   Marcos Alcalá, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El presente proyecto tiene como objetivo el diseño y legalización de la instalación eléctrica de una fábrica de confección (prendas de vestir femeninas) con riesgo de incendio y explosión. La fábrica se encuentra ubicada ...
  • Instalación fotovoltaica de 80 kW para autoconsumo conectada a red 

   Del Castillo, Juan Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-01-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   CIBIC Baleares
   El objeto del presente proyecto es definir y describir los elementos y condiciones técnicas de una instalación de generación fotovoltaica de una nave industrial, de la empresa promotora CIBIC BALEARES S.L., donde trabaja ...
  • Instal·lacions d'un hotel 

   Bermejo Calvo, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-29)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El projecte següent tracta de la instal•lació elèctrica, fontaneria, A.C.S. per plaques solars tèrmiques, gas, calefacció, prevenció contra incendis, i especials d’un hotel situat a Caldes de Montbui en el cual han sigut ...
  • Instal·lacions en supermercat d'alimentació 

   Mateu i Ricarte, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
  • Instal·lació d'un edifici de moltes plantes 

   Vias Fransi, Eva (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu principal del present projecte és el disseny i el càlcul de la instal·lació elèctrica d’un edifici comercial. Inicialment era un edifici de tres plantes, llavors es va ampliar verticalment per tal d’aconseguir-ne ...
  • Instal·lació d'un pavelló esportiu 

   Palomar Fernández, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és el disseny i el càlcul de les instal·lacions elèctriques, aigua calenta sanitària i un centre de transformació, d’un pavelló esportiu situat al Passeig de l’Esport 001, del Complex Esportiu ...
  • Instal·lació elèctrica d'una nau industrial destinada a una fusteria 

   Gili Gómez, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [CATALÀ] Aquest projecte està basat en una instal·lació existent i real, en cap moment es donaran noms ni ubicacions exactes. En l’any 2014, degut als esforços i inversions en nova maquinària, la fusteria comença a adquirir ...
  • Instal·lació fotovoltaica per vendre a la xarxa en un centre cultural amb restaurant-bar 

   Burrel Diez, Carmen (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-26)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El present projecte té per objecte el disseny i càlcul d’acord amb la normativa vigent de la instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa per vendre l’energia produïda a la companyia subministradora i de la ...
  • Mejora de la eficiencia energética en una vivienda 

   Díaz Oliva, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El objetivo de este proyecto es la mejora de la eficiencia energética de la vivienda este objetivo me viene por una estancia en Alemania donde todas las viviendas están concebidas para obtener la máxima eficiencia y ...