Now showing items 21-40 of 59

  • Desarrollo e implementación de un sistema informático de gestión de incidencias y mantenimientos en un entorno de producción SMT 

   Ivars Roberto, Xavier; Martínez Agüera, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Diseño de aplicación para auditoria e inspección 

   Pérez Méndez, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   A través d'aquest projecte, s'ha realitzat una aplicació que permet modificar la manera de treballar dels tècnics de l'empresa SPA Previcat en una de les tasques que es podria dir que ocupa un 80 – 90% de la seva jornada ...
  • Diseño de un sistema informático para el cálculo de opcionales 

   Soto Fernández, Jaime Luís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte consisteix en el disseny i implementació d'una plataforma software que sigui capaç de calcular els costos de tots els opcionals de qualsevol model de cotxe de SEAT, el sistema informàtic es podrà adaptar ...
  • Diseño de una empresa de mineria solar de criptomonedas 

   Sánchez Yániz, Unai (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto consiste en el diseño, cálculo y creación de una planta de minado de criptomonedas utilizando únicamente energía solar, haciendo del proceso de minado una actividad sostenible y respetuosa con el medio ...
  • Diseño del modelo operativo del área de operaciones 

   Sales Acosta, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-02)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El proyecto se caracteriza por ser un caso práctico de plan de negocio siendo una puesta en marcha de una Empresa que ofrece líneas de servicio en Auditoría, Consultoría, Riesgos, Fiscal y Legal, Financial Advisory y ...
  • Estudi de mercat d'energies renovables per a l'expansió internacional d'una empresa 

   Pastor Sampé, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este documento pretende orientar a una empresa que quiera expandirse internacionalmente en el campo de las energías renovables. Este trabajo está indicado más concretamente para fabricantes de aerogeneradores. En primer ...
  • Estudio de la competitividad de clústeres: El caso del clúster TIC del 22@ 

   Serret Álamo, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Els grans canvis produïts en l'entorn empresarial, i en especial, el fenomen de la globalització, han provocat que, des de diversos organismes públics, es proposin polítiques per a la millora de la competitivitat de les ...
  • Estudio de patrones de internalización de las PYMES en España 

   Gao, Yizhi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Les pymes són un dels principals motors de creixement i creació d'ocupació a Espanya. Aquest projecte té com a objectiu identificar els patrons que haurien de seguir les pymes espanyoles en la seva projecció internacional ...
  • Estudio de tecnologías eficientes para el ahorro económico en el hogar 

   Miranda Peña, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu del projecte no és un altre que el de col·laborar en l’organització d’un esdeveniment que tasca final la d’informar, sensibilitzar i promocionar productes innovadors i energèticament eficients per la llar. ...
  • Finance of a Global Universities Network to assist SMEs on International Trade 

   Vilanova Pérez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte consisteix en el disseny d’un pla estratègic de finançament per a una idea de negoci la qual esta molt a prop d’esdevenir una petita empresa d’innovació. En primer lloc, l’estudi s’encarrega de calcular ...
  • Gestión de un proyecto de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica renovable autónomo en una población rural 

   Pastor Sampé, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   SEAT S.A.
   Este proyecto estudia la viabilidad que una pequeña población en el mundo pueda conseguir ser energéticamente autosuficiente, es decir, genere su propia energía con fuentes de energía renovables sin depender de centrales ...
  • Idosol Renovables SL, empresa pròpia d'autoconsum fotovoltaic 

   Florit Alles, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-04)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   El present document consta d'un treball final d'estudis d'enginyeria elèctrica, en el qual es desglossa el negoci del jove emprenedor i explica detalladament els serveis que ofereix la seva pròpia empresa. L’objecte social ...
  • Implantación gestión de calidad sistema ISO 9001:2008 a la empresa instaladora Mefisa 

   Criado Morales, Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L'objectiu d'aquest projecte és l'adequació del sistema de qualitat UNE-ENISO9001- 2008 en una empresa del sector metal·lúrgic. Els pilars bàsics d'aquesta norma són els processos, la importància de la satisfacció del ...
  • Implementation of DMAIC and axiomatic design to the creation of a basic smartphone application 

   Amat Serra, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This project implements two theories to the creation of a basic smartphone application: DMAIC and Axiomatic Design Theory. DMAIC is very often used methodology that very successful enterprises had already implemented; it ...
  • Instalación eléctrica, ventilación, proyecto de iluminación y seguridad contra incendios de una nave industrial destinada a la carpintería 

   Garós Moyano, Pedro José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte es defineixen les característiques generals per el disseny i el dimensionat de la instal·lació elèctrica, de ventilació, d'il·luminació, de protecció contra incendis i subministrament d'aigua ...
  • Instalación flexible de producción de chapistería en sector de automoción 

   Muñoz González, Mario Sebastián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   A l’àmbit de l’automoció, els fabricants de vehicles sempre estan en una millora continua. Això suposa una gran inversió de diners en investigació y desenvolupament amb l’objectiu de millorar la qualitat del producte i ...
  • Millora d'un procés de gestió: relacions universitat - empresa a l'EUETIB 

   Baladrón Ferreras, José María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Millora d'un procés de muntatge amb la implementació d'un sistema de visió artificial 

   Lacruz Sánchez, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte ha millorat un procés industrial en una empresa de packaging a través de la introducció d’un sistema de visió artificial. Els resultats obtinguts han permès reduir el percentatge de minves i han augmentat ...
  • Millora del canvi de referència d'un procés productiu 

   Ayyash Soro, Sami (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • New business models for the electric vehicle charging infrastructure 

   Trias Planella, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte pretén entendre i preveure el desenvolupament del vehicle elèctric i les oportunitats de negoci que s’estan generant al voltant de la seva gradual implementació en el mercat, especialment d’aquells ...