Now showing items 21-35 of 35

  • Industrialització d'un prototip (BAAS 013) 

   Arnau Carreras, Lluís Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte, s’estudia breument el disseny del prototip BASS i els criteris que s’han seguit. Es profunditza en el procés d’industrialització del prototip, és a dir, en convertir un prototip que s’ha realitzat ...
  • Introducció de l’aprenentatge cooperatiu en la unitat didàctica “Forces i estructures” (3r ESO) 

   Murgia, Gian Paolo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-29)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest TFM és una introducció a l’aprenentatge cooperatiu en la unitat didàctica “Forces i estructures” de 3r d’ESO. L’objectiu del treball és crear un material pràctic per a qualsevol professor de tecnologia que vulgui ...
  • Lightening of structural components in a mechanical system 

   Acín Sala, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-12)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   In this project it’s developed an inverse dynamics analysis of a mechanism (from the movement it’s obtained the forces and moments) in order to optimize the cross-section dimensions of bar structural components. At the ...
  • L’hort escolar ecològic com a mètode educatiu i pedagògic 

   Vilanova Molas, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest treball, es presenta l’ús d’horts escolars als centres educatius, com un mètode d’aprenentatge didàctic i pedagògic. Pel que fa als aspectes didàctics, els horts escolars ens permeten adaptar aquest aprenentatge ...
  • Materials didàctics per a la unitat d’electricitat de 2n d’ESO 

   Celades Pitarch, Lorena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   Els professors del centre on he realitzat el Pràcticum varen decidir no utilitzar cap llibre de Tecnologies per a 2n d’ESO, ja que no quadrava exactament amb les seves necessitats didàctiques. En aquest sentit, aquests ...
  • Millora de la programació d’una unitat formativa utilitzant un PBL i aplicació de la tècnica “puzle” a estudiants de cicles formatius 

   Bellido Andrés, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
   Master thesis
   Open Access
   L’objectiu principal del treball és la re-programació d’una unitat formativa utilitzant un PBL i l’estudi de la tipologia d’alumnat envers el treball cooperatiu per concloure si s’adaptarien a la nova programació, així com ...
  • Mobile Learning: Disseny d'una aplicació per a Android i material didàctic, per a una sortida al Parc d'Atraccions del Tibidabo 

   Sedano Carrillo, Jefrey (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-20)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Pla de millora per a la conscienciació i motivació dels alumnat d’un institut del Baix Ebre cap a la formació educativa 

   Ferraté Curto, Èrika (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   Es comença definint el conceptes fracàs escolar i abandonament. Se’n expliquen les diferents causes i les conseqüències a partir de conceptes teòrics i de les experiències en el propi centre, i es donen les xifres de ...
  • Projecte col·laboratiu per la resolució d'una mancança real en un camp de refugiats 

   Illa Solanes, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-20)
   Master thesis
   Open Access
   El projecte estableix un pont de comunicació entre una classe de segon d'ESO catalana i una altra d'una escola de refugiats per tal que cooperin pel disseny i construcció d'un carredor solar. Mentre duen a terme el projecte, ...
  • Race It, a boost for go-kart companies. 

   Colominas I Bertran, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Formula Student is an international inter-universities competition about designing and building a single-seater racing car. The events of the competition are divided into dynamic events in which the performance of the car ...
  • La revolució industrial, l’eix del treball de síntesi a 2n d’eso 

   Martínez del Río, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-26)
   Master thesis
   Open Access
   El treball de síntesi és un conjunt d’activitats interdisciplinàries que permet que l’alumnat apliqui els coneixements i habilitats adquirits durant un període d’aprenentatge. Es tracta d’una tasca que té un paper molt ...
  • Study of a tool changing station for coke oven machines 

   Mateu Palou De Comasema, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-07)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • El TDAH a l'aula 

   Bestratén del Pino, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest treball final de màster presenta el TDAH, trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat, un trastorn que avui dia és molt present a les aules. En el treball explico els diferents mètodes per al seu ...
  • Tres sortides de l’àmbit de tecnologia amb el corresponent material didàctic per al’alumnat de segon d’ESO 

   Esteve Arenas, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-26)
   Master thesis
   Open Access
   El fet de realitzar sortides escolars durant tota l’etapa de secundària és un complement molt important i gairebé necessari per al procés d’aprenentatge de l’alumnat. En el present treball es plantegen tres possibles ...
  • Usage of a mechatronics software for efficient machine development 

   Carbonell I Vilaplana, Berta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-14)
   Master thesis
   Open Access
   Industrial machine manufactures face an increasing demand to deliver new high-quality products in a short time and at a reasonable price. Customers expect to receive machines that are productive, robust and flexible enough ...