Now showing items 1-20 of 22

  • Deformación plástica de una aleación de aluminio A357 en estado semisólido 

   Zapata Rodríguez, Jesus (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   Actualmente las empresas han de innovar en nuevas tecnologías con una mayor calidad y a un coste de producción inferior debido a la gran competitividad que existe a nivel industrial, concretamente en sectores del transporte ...
  • Desenvolupament d’un sistema de gestió de qualitat pel CDAL, segons la norma ISO 9001:2008 i confecció dels corresponents manuals de qualitat i de procediments 

   Zafra Román, Juan Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-08)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar un sistema de gestió de qualitat d'acord amb els requeriments de la norma internacional ISO 9001:2008 que permeti al Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de ...
  • Diseño de una tecnología de lingotes de Rheocasting 

   Gasca Vera, Héctor F. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-28)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   Una de las ventajas que presenta el procesado en estado semi-sólido es una baja porosidad por contracción y por gas atrapado, característica que lo hace especialmente adecuado para la fabricación de componentes con espesores ...
  • Efecte de la implantació d’un recobriment refractari en matrius d’extrusió per a peces d’alumini A357 

   Mata Romero, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-20)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   Actualment en la indústria cada cop és més necessari disminuir costos en els processos de producció així com obtenir components de formes complexes, que siguin lleugers i amb bones propietats mecàniques. L’augment de la ...
  • Efecte dels tractaments tèrmics en peces thixoextruïdes 

   Garcia Puigpelat, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   El projecte té com a principal objectiu, intentar determinar els temps òptims de tractament tèrmic per a peces extruïdes en estat semisòlid, de l’aliatge A357, per tal d’optimitzar les seves propietats mecàniques. Per ...
  • Efecte dels ultrasons en la adherència de les fibres de carboni en els aliatges AISi 

   Franco Gasca, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   En el present projecte s’estudiarà l’efecte dels ultrasons en la possible adherència d’aliatges Alumini-Silici en fibres de carboni. Els aliatges d’Alumini-Silici mostren un gran potencial a la indústria aeronàutica i ...
  • Estudi dels paràmetres d'extrusió en peces extruïdes en estat semisòlid amb aliatge convencional A357 

   Iniesta Santacana, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   Aquest projecte té com ha finalitat veure el comportament de la microestructura i de les propietats bàsiques en peces thixoextruïdes a partir d’un aliatge alumini de foneria. En el present projecte s’ha utilitzat el A357.0, ...
  • Estudio de componentes para automoción con aleaciones de Al-Si inyectadas a presión 

   Martínez Fortes, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   Debido a la aplicación de la normativa sobre emisiones contaminantes y al ahorro económico, el sector de la automoción está en constante búsqueda de nuevos materiales, más ligeros, más económicos si es posible, y con ...
  • Estudio de la aleación de magnesio AZ91 para la conformación en estado semisólido 

   Marsà Fonollosa, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   Se ha realizado el estudio de la aleación AZ91, con el objetivo de obtener una estructura globular y de grano fino, idónea para la conformación en estado semisólido. Los métodos empleados para la obtención de esta ...
  • Estudio de magnesio extruido en estado semisólido 

   Capilla Povea, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   La industria y las empresas en general dependen cada vez más del potencial técnico y económico de materiales innovadores y sus capacidades de procesado, como una estrategia para competir con éxito en el mercado. Las ...
  • Estudio del anodizado de componentes conformados en estado semisólido en aleaciones Al-Si 

   Marín Altaba, Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-12-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
  • Influència dels paràmetres de molturació en els propietats de materials compostos base Al-12Si reforçats amb un 20% de partícules ceràmiques de SiC 

   Gonzalo Gil, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   Les necessitats de la tecnologia moderna, juntament amb les mesures mediambientals cada cop més restrictives, han impulsat en els últims anys a la recerca de nous materials d’elevades prestacions que superin les propietats ...
  • Millora de les característiques mecàniques de l'alumini i/o els seus aliatges, reforçats amb fibres de carboni 

   Rodríguez Mas, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   Els aliatges d'alumini tenen una gran diversitat d'aplicacions industrials a causa de la seva baixa densitat i la seva fàcil mal·leabilitat, però l'ús d'aquests aliatges és limitat a causa de la seva baixa resistència. ...
  • Obtenció i caracterització de materials compostos base alumini reforçats amb partícules ceràmiques de SiC mitjançant molturació mecànica i posterior compactació en calent 

   Bernal Ruiz, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-29)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   Les necessitats de la tecnologia moderna, juntament amb les mesures mediambientals cada cop més severes, han dut a la recerca de nous materials d’elevades prestacions que superin les propietats dels materials coneguts ...
  • Obtención de la microestructura globular de la aleación AZ91 para su posterior confirmación en estado semisólido 

   Asencio Martínez, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   El objetivo de este proyecto es conseguir una microestructura globular y de grano fino de la aleación AZ91, adecuada para la extrusión en estado semisólido. Para la obtención de dicha microestructura, se han realizado siete ...
  • Obtención de una aleación de magnesio en estado semisólido por fusión parcial en un horno de inducción 

   Moreno Jiménez, Joaquín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   El objetivo principal del presente proyecto es la obtención de una aleación de magnesio en estado semisólido por fusión parcial en un horno de inducción de alta frecuencia. El proceso experimental se ha dividido en tres ...
  • Optimització dels paràmetres d’un forn d’inducció per la conformació en estat semisòlid. 

   Galimany Castilla, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   Actualment les empreses han d’innovar en noves tecnologies que permetin obtenir components amb una major qualitat a un cost de producció inferior degut a la gran competitivitat que existeix a nivell industrial, concretament ...
  • Optimización de tratamientos térmicos cortos para aleaciones Al-Si conformadas en estado semi-sólido 

   Turegano Marchan, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-28)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   La industria actual demanda la disminución de costes en los procesos productivos así como la obtención de componentes de formas complejas, ligeros y con buenas propiedades mecánicas. Las técnicas de conformado en estado ...
  • Projecció tèrmica d'alta velocitat (HVOF): influència de la configuració de la pistola de projecció en les propietats del recobriments 

   Vidal Tapia, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies / Gutmar
   Els requeriments que la tecnologia moderna exigeix actualment als components industrials en sectors com l’aeronàutica i l’automoció, juntament amb les especificacions mediambientals cada cop més restrictives associades ...
  • Recristalización de aleaciones de aluminio extruido 

   Ruiz Chardi, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   El proyecto se ha llevado a cabo con el fin de evaluar la relación temperaturatiempo óptima de recristalización para piezas deformadas en estado semisólido. La aleación a estudio ha sido la A357 utilizando como punto ...