Now showing items 1-20 of 48

 • Análisis y optimización aerodinámica de un vehículo SUV 

  Clua Uceda, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Caracterització d'una bomba 

  Pineda Núñez, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Caracterització i simulació CFD-1D del procés d'evaporació en dipòsits de transport Heavy-Duty 

  Padullés Domínguez, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu d’aquest treball és estudiar i caracteritzar el comportament del Gas Natural Liquat a l’interior del dipòsit de combustible d’un camió de transport Heavy-Duty quan aquest està estacionat. Quan el camió està ...
 • Characterization of the behaviour of a hydrodynamic system with CFD 

  Colomo Aumatell, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  This project has the aim characterising the friction between a plate and a fluid, in this case sea water. The analysis has been done with different geometries: with a flat plate and with a plate with small perturbations. ...
 • Climatització utilització bigues fredes 

  Girbau Forns, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L'objectiu del treball és l'estudi de l'estat de l'aire refrigerat per bigues de fred passives. Ens interessa l‟efecte que te sobre l‟estat de l‟aire, la temperatura de treball del bescanviador de calor i la variació de ...
 • Climatización y ventilación de un centro de datos 

  Bueno Díez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte té com ha finalitat el disseny de la instal·lació de climatització d’un centre de dades. En general podem definir un centre de dades com a un espai físic on entitats i clients externs podran allotjar ...
 • Contribució a l'estudi hidrodinàmic de sistemes boiants 

  Cano i Rifà, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest Treball Final de Grau té com a finalitat contribuir en l’estudi hidrodinàmic de sistemes boiants destinats a l’aprofitament energètic provinent de les ones, focalitzant-se en l’obtenció de les forces hidrodinàmiques ...
 • Contribució a l'estudi hidrodinàmic de sistemes boiants destinats a la producció energètica 

  Forés Tarrada, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu del treball és l’obtenció dels coeficients hidrodinàmics associats a unes determinades geometries de boies destinades a l’obtenció d’energia undimotriu. S’obtindran els coeficients de massa afegida i d’esmorteïment ...
 • Diseño de un motor Stirling 

  Vives Albesa, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu d'aquest treball de final de grau és dissenyar un motor Stirling basat en un motor Stirling SOLO v161. La forma de modelitzar el sistema és a través del software Dymola, basat en el llenguatge modèlica. Com a ...
 • Diseño y construcción de un equipo de experimentación en energía solar térmica 

  Visiedo Corvillo, Juan Sebastián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte estudiarem un equip d’Energia Solar Tèrmica. El projecte constarà d’un col·lector solar tèrmic simple, muntat en una estructura dissenyada especialment per a tal. L’ estudi es cenyirà a calcular y ...
 • Disseny i contrucció d'una central tèrmica demostrativa a escala reduïda 

  Morera Luque, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L' objectiu del projecte disseny i construcció d'una maqueta d'una central tèrmica demostrativa a escala reduïda consisteix en dissenyar i construir una maqueta totalment operativa d'una central tèrmica a escala ...
 • Disseny i optimització d'una instal·lació d'ACS amb energia solar per a un centre poliesportiu 

  Río Regí, Eloi del (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte persegueix la creació d’una llibreria de components d’una instal lació solar vàlida per el programa d’anàlisis dinàmic Dymola. El programa Dymola permet analitzar al llarg del temps les propietats d’un ...
 • Estudi de bombes dosificadores 

  Arderiu Calvo-Alemany, Amadeu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present document es descriuen el disseny i construcció d’un banc de proves, i el posterior estudi d’unes vàlvules antiretorn. Aquestes vàlvules formen part de diferents models de bombes dosificadores de l’empresa ...
 • Estudi de central elèctrica basada en energies renovables 

  Sbarbaro Sola, Vittorio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’era de la producció d’electricitat a partir de fonts basades en combustibles fòssils està arribant al seu fi. Entre les moltes noves tecnologies basades en fonts renovables que estan apareixent ...
 • Estudi de dimensionament d'una instal·lació frigorífica per a cambres d'assecatge en l'alimentació 

  Sánchez Solés, Joan Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte tracta del dimensionament de la maquinaria encarregada dels processos d’assecament de pernils. Per l’elaboració d’aquest aliment tant característic del país on vivim es necessiten unes condicions adequades ...
 • Estudi de la climatització d'un centre de processament de dades (CPD) 

  Bobouh Abakouy, Kamal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En l’interior d’ un centre de processament de dades (CPD) es troben diferents equips informàtics i de comunicacions que, com tot aparell electrònic en funcionament, incrementen de temperatura per l’efecte Joule en les parts ...
 • Estudi del comportament energètic d'unes oficines per optimitzar-ne el seu funcionament 

  López Requejo, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte pretén determinar, mitjançant la monitorització d’alguns paràmetres ambientals, quines són les millors condicions de confort tèrmic dels usuaris de les actuals oficines de l’IREC (Institut de Recerca en ...
 • Estudi de l'optimització del procés de generació de vapor en una fàbrica 

  Farré Ponsa, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Estudi de l'optimització del procés de generació de vapor en una fàbrica de pinso. Actualment s'utilitza gas per la generació del vapor que s'injecta al pinso, s'estudiarà la possibilitat de canviar aquest sistema de ...
 • Estudi de viabilitat i d'implementació d'un district heating 

  Carbonell Roqué, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Estudi de viabilitat tecno-econòmica d'una instal·lació de cogeneració en un hospital 

  Lorenzo Sánchez, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte s’estudia la viabilitat tècnica i econòmica d’una instal·lació de trigeneració en un hospital comarcal. L’actual increment en els costos de l’energia i la major consciencia social sobre l’estalvi ...