Now showing items 1-12 of 12

  • Ampliació i millora d'un algorisme de predicció meteorològica 

   Casanovas Aymerich, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-22)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Analysis and solution of a collection of algorithmic problems 

   López Martínez, Rafael Eusebio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   In competitive programming, one has to use knowledge in algorithms and data structures to find solutions to algorithmic problems, then put those a ideas into a correct computer program that solves the problem within given ...
  • Analysis and solution of different algorithmic problems 

   Martínez García, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-04-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The goal of competitive programming is being able to find abstract solutions for some given algorithmic problems, and and also being able to code those ideas into an efficient and correct computer program. Performing ...
  • Animation of Algorithms 

   Martín Chabrera, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   The rise of the Internet has enabled the possibility of new ways to transfer knowledge to almost any person worldwide, and the rise of technology has allowed the possibility of making this transfer not just restricted to ...
  • Desenvolupament d'una eina d'interacció entre treballadors socials i el CUV 

   Acedo Delgado, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto se enfoca en el diseño e implementación de un nuevo programa para el CUV, que permite mejorar la comunicación entre los trabajadores sociales y el centro, realizar un seguimiento de los montajes de las gafas, ...
  • Especialització dels maps de la STL per strings 

   Martínez Palau, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Estudi de casos particulars de jocs simples i sistemes electorals en l'àmbit de la teoria de jocs 

   Blasco Ruiz, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-04-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En l'entorn de la teoria de jocs, hem desenvolupat algorismes que expliquen els diferents poders i rànquings que tenen els partits polítics en un parlament. Centrant-nos especialment quan en us sistema electoral. el permet ...
  • Implementació d'algorismes eficients per resoldre problemes matemàtics 

   Mauri Ruiz, Pol; Miravé Carreño, Félix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-28)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Recull de problemes d'estil similar als de l'International Collegiate Programming Contest, de caire algorísmic o matemàtic, amb les seves respectives solucions implementades en C++ o Java. En la solució de cada problema ...
  • Implementació d'algorismes eficients per resoldre problemes matemàtics i algorísmics 

   Alvarez Ruiz, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Implementació pràctica d'algorismes fonamentals 

   Viñals Pérez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Conjunt d'algorismes de diverses branques de la informàtica i de les matemàtiques, d'ús freqüent per la seva importància. Implementació en C++ independent de llibreries externes, correcta, curta, eficient, comprensible i ...
  • Millores a jutge.org: interfícies, bases de dades i funcionalitats 

   Cusell Sánchez, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-26)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Robot per al joc de taula Go 

   Palacio Lardín, José Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement