Now showing items 1-20 of 36

  • Anàlisi comparatiu entre els programes de certificació energètica d'edificis existents CE3X i CE3 d'un habitatge unifamiliar aïllat a Teià (rehabilitació energètica) 

   Pérez Ubach, Àlvar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-24)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El treball consisteix en l'anàlisi d'un habitatge unifamiliar aïllat situat a un poble de la costa del Maresme (Teià), construït l'any 1994. L'objectiu és la d'utilitzar les eines de certificació energètica amb la sortida ...
  • Anàlisi del balanç tèrmic d'un edifici existent de tipus sanitari 

   Picó i Peris, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Hem volgut fer un balanç energètic entre l'energia guanyada per l'edifici per radiació solar i activitat interior i la perduda per transmissió i ventilació. S'han sumat els resultats mensuals per a obtenir un valor total ...
  • Anàlisi del cicle de vida (ACV) dels materials de construcció 

   Monte Wong, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
   En aquest treball final de grau s’exposa el treball realitzat durant un any de practicas en la institució ITeC sobre l’analisi del cicle de vida dels materials de la construcción. El treball s’estructura en dues parts ...
  • Anàlisis tèrmic d’un edifici públic a través de la modificació de la façana 

   Garcia Segura, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu principal del projecte és la realització d’un estudi per poder observar la importància que pot tenir la modificació de la façana i la coberta en un edifici públic per el seu consum energètic . El treball ...
  • Análisis de los modelos digitales para el cálculo de su huella de carbono 

   Arenillas Ros, José María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-19)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este trabajo de final de grado es un compendio de inquietudes sobre uno de los bloques principales del mundo BIM. A lo largo del tiempo en que he estado trabajando en este mundo, he podido observar, como ...
  • Análisis de sistemas e instalaciones en torno a la arquitectura regenerativa, eficiencia energética y optimización de recursos naturales 

   Christen Marote, Sebastián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La tesis tiene como objetivo investigar y abordar el impacto ambiental de la industria de la construcción, y proporcionar un enfoque claro y práctico para reducir el impacto ambiental de los proyectos de construcción y ...
  • Análisis de un edificio con modelizacion de sofware de cálculo energético 

   Quintero Palacios, Tatiana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo tiene como objetivo, realizar una auditoria energética, con el fin de proponer medidas de mejora, que ayuden a que el comportamiento del edificio sea lo más sostenible posible. Esta auditoria estará monitorizada ...
  • Análisis del ciclo de vida (ACV) de los materiales de la construcción 

   Lucas Masero, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este Trabajo Final de Grado expone el periodo de un año de prácticas que he realizado en la institución ITeC como técnico en el departamento de sostenibilidad. En primer lugar, el Trabajo comienza con una explicación ...
  • Análisis del ciclo de vida de un edificio aplicado a un modelo digital 

   Gris Gil, Rosario (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-23)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Uno de los objetivos principales de este TFG es la realización del proyecto como un modelo digital, este modelo estará compuesto por un modelo gráfico; realizado con cualquier software de modelado que integre todas las ...
  • Análisis energético de un geriátrico sometido a una reforma de ampliación 

   Rodríguez Medina, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente Trabajo Final de Grado aborda el análisis energético de una residencia geriátrica y el estudio y propuestas de medidas de mejora de la eficiencia energética. La Residencia Barcino se ubica en el municipio de ...
  • Auditoria i eficiència energètica de l'edifici seu districte Eixample 

   Álvarez Barcial, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Al present Projecte de Final de Grau s'ha realitzat l'estudi d'eficiència energètica d'un edifici amb una tipologia d'edificació clau a la ciutat de Barcelona, com és l'edifici seu del Districte Eixample, construït a ...
  • Auditoria i eficiència energètica del casal d’avis Layret 

   González Galobardes, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-04)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’estudi d’eficiència energètica realitzat pel Projecte de Final de Grau, consta d’un edifici amb una tipologia d’edificació clau de la ciutat de Barcelona; com és el casal d’avis LAYRET, construït a l’Eixample, característic ...
  • Avaluació energètica d'un edifici existent mitjançant OpenStudio, propostes de millora amb valoració econòmica 

   Rodríguez Làzaro, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte presenta com a finalitat l’avaluació energètica integral d’un edifici existent de varis usos mitjançant OpenStudio i calculat amb Energy+. Es tracta d’un edifici antic situat al centre del barri del ...
  • BIPV: Building Integrated Photovoltaics 

   Boukannouf, Youssef (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   This Project consists of studying the architectural integration of photovoltaic systems in various buildings to capture solar energy and how it favors energy efficiency, the reduction of CO2 emissions ...
  • Les certificacions energètiques en general i DGNB en concret 

   Casals Borràs, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-17)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte s’emmarca en el context del Projecte Final de Grau d’Enginyeria d’Edificació. Ha estat realitzat per tal d’explorar el nou món que suposen les certificacions energètiques en el context actual, i la alemanya ...
  • Cómo optimizar la eficiencia energética de un edificio a través de un modelo BIM 

   Levante Lorente, Chiara Omaira (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-19)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objetivo de este trabajo es determinar la información que contiene un modelo para tomar decisiones en el ámbito de la eficiencia energética. Esta información será la relacionada en el entorno de un modelo REVIT y ...
  • Digitalización de los procesos de control de calidad en fin de obra y garantías post venta 

   Vanegas Martínez, Steven Andres (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Como finalización de los estudios de Arquitectura Técnica y Edificación cursados en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona perteneciente a la Universidad Politécnica de Barcelona se ...
  • Energía en el uso de escuelas públicas 

   Ortega Castillo, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo del trabajo actual es encontrar cual es la tipología constructiva que resulta más eficiente, analizando los edificios de enseñanza pública en Cataluña, a través de su análisis funcional y energético en la ...
  • Estrategia de ahorro energético del IES Bellulla a través de Revit y DesignBuilder 

   Medina Caballero, Wilson Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El siguiente Proyecto Final de Grado trata sobre la realización de una Auditoria Energética del IES Bellulla, el cual es un centro docente de la población de Canovelles, que imparte Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ...
  • Estudi de viabilitat d'una il·luminació amb fibra òptica en un edifici públic 

   Fernández Amela, Eloi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest Projecte Final de Grau té com a objectiu analitzar la implementació d’un sistema de fibra òptica en una biblioteca pública, simulant virtualment els nivells d’il·luminació, pressupostant el cost de la implantació ...