Now showing items 1-20 of 30

  • Aprofitament d'aigües de la pluja i aigües residuals en un edifici urbà 

   De Oliveira Leiva, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Els colors i la química: fonaments i aplicacions 

   Gamisans Roman, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-25)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El color és present en molts aspectes de la vida, però malgrat això, el coneixement que hom té sobre aquest tema és sovint escàs. Per a la majoria de gent, el color és simplement una manera de percebre els objectes, però ...
  • Desenvolupament autònom de l’alumnat de l’aula d’acollida a l’aula de tecnologia. 

   Cunill Ros, Sebastià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Determinació de pesticides a la conca Cardener-Alt Llobregat en aigües aptes per a la potabilització 

   Torras Melenchón, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Des de la recent entrada en vigor del Reial decret 60/2011 en matèria d’aigües, la concentració d’una sèrie de pesticides en les aigües superficials està limitada legalment a valors extremadament baixos. En quantitats ...
  • Digitalització i diversificació de continguts per poder utilitzar dispositius mòbils en les classes de tecnologia de 3r d’ESO 

   Roger Mascarella, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-29)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest TFM havia de dur a terme diferents objectius principals i secundaris, per aconseguir-ho s’han realitzat diferents tasques: S’han establert les bases per poder utilitzar dispositius mòbils en les aules de tecnologia ...
  • El paper de la reacció de la fotosíntesi en qüestions climàtiques 

   Carvajal Rocha, Lizet Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Un dels temes de més importància en l’actualitat és el canvi climàtic originat per la presència de gasos contaminants a l’atmosfera que provoca un escalfament global. Aquest fet origina diverses conseqüències entre les que ...
  • Elaboració de materials didàctics en format digital per a un curs de 2n d' ESO 

   Boixadera Planas, Eva (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-25)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest treball s'ha plantejat la creació de continguts de 2on d'ESO que afavoreixen al coneixement i assoliment de les competències digitals. S'ha emfatitzat especialment en l'estudi i posada en pràctica d'activitats en ...
  • Estalvi de recursos en el cultiu de blat de moro mitjançant l'ús d'imatges obtingudes amb UAV 

   Prieto Márquez, Kelly (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-11)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El present treball té com a objectiu estudiar la problemàtica del l’ús excessiu dels recursos en l’activitat agrícola. Basant-se principalment en el recurs hídric i l’adob nitrogenat. D’altra banda, s’avalua la viabilitat ...
  • Estudi comparatiu de l'oli obtingut en el cultiu d'olivera 

   Peramiquel Castella, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La producció d’oli d’oliva a la Mediterrània s’ha donat des de l’antiguitat. El cultiu d’olivera per a obtenir-ne oli és un conreu de secà, molt estès, però molt poc mecanitzat fins fa pocs anys. Darrerament s’han introduït ...
  • Estudi de l’aprofitament energètic dels Combustibles Derivats dels Residus (CDR) 

   Barreda Herrero, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu principal d’aquest treball és determinar la producció d’energia que es podria aconseguir a Catalunya en un determinat període de temps (l’any 2012) mitjançant la combustió de Combustibles Derivats de Residus ...
  • Estudi dels components i propietats químiques de les plantes del bosc 

   Casals Chavarria, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball tracta de l'estudi dels compostos químics que contenen les plantes del bosc i de les moltes aplicacions que poden tenir. Primer de tot es fa una breu exposició teòrica de quins són els diferents tipus de ...
  • Estudi i posta a punt d'una planta pilot d'un reactor continu tubular 

   Pabán Sierra, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball de final de grau consisteix en la posta a punt i l’estudi d’una planta pilot d’un reactor tubular per a utilitzar com a pràctica docent dins de l’assignatura d’Experimentació en Enginyeria ...
  • Estudio de distintos sistemas de cloración del agua potable 

   Echarddak Yahyaoui, Karima (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Actualmente se conocen diversos sistemas de desinfección de agua, pero la cloración es el más importante. Gracias a ella se asegurará que el consumidor reciba agua esencialmente saludable mediante la destrucción de los ...
  • Estudio de las utilizaciones y componentes de la resina natural de pino 

   Lapeña Esteban, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Resina también llamada miera es la secreción natural que producen muchas plantas muy valorada por sus propiedades químicas y usos en la industria. El objetivo principal de este trabajo es realizar una comparación de ...
  • Estudio de mejoras para el proceso de obtención de fragancias 

   Lapeña Esteban, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-21)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El perfume es una mezcla de sustancias aromáticas naturales o sintéticas utilizado para proporcionar un agradable olor al cuerpo humano. El objetivo principal de este trabajo es realizar una comparativa en dos aspectos claves ...
  • Evaluación de la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba, Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, Ecuador 

   Cevallos Gaibor, Cinthia Fernanda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-11)
   Master thesis
   Open Access
   La utilización de la huella hídrica como indicador ambiental permite evaluar los probables impactos y presiones sobre el agua, generados por las actividades humanas, preparando la participación de la sociedad en una ...
  • La gestió intel·ligent d’aigua aplicada al municipi de Manlleu 

   Montero Parra, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu principal d’aquest treball és estudiar la gestió dels diferents sistemes de distribució d’aigua al municipi de Manlleu i plantejar una sèrie de millores per optimitzar el consum d’aigua. En primer lloc es situa ...
  • Importancia de la recuperación de agua en la minería del uranio 

   Avato, Arián Marcelo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Comisión Nacional de Energía Atómica
   En el presente trabajo se estudia la recuperación del agua en la industria minera, específicamente en la minería del uranio. En primera instancia, se realiza un estudio del estado del arte con respecto al suministro, ...
  • La química del bosc 

   Calsina Rodriguez, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present treball pretén demostrar la importància del bosc en les nostres vides i també demostrar que la química està present en tots els productes derivats del bosc. Els boscos són indispensables per la supervivència ...
  • Metodologies singulars per a l'aprenentatge en l'aprofitament tecnològic dels recursos de la natura 

   Torras Melenchón, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-11-16)
   Doctoral thesis
   Open Access
   For years, we are in the middle of a crisis of scientific and technological vocations, which is found year after year in the number of students enrolled in science and technology studies. If that trend continues, there ...