Now showing items 1-20 of 42

  • Análisis de la actividad fotosintética en función del estrés hídrico en la Reserva Nacional Río Clarillo, Santiago, Chile 

   Galleguillos Vega, Cristián Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-01)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El agua es un elemento esencial para la vida vegetal, y los bosques son cruciales para regular el ciclo del agua. No obstante, la disponibilidad de agua dulce en el planeta es crítica y cada día es más compleja de obtener. ...
  • Aprofitament d'aigües de la pluja i aigües residuals en un edifici urbà 

   De Oliveira Leiva, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Els colors i la química: fonaments i aplicacions 

   Gamisans Roman, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-25)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El color és present en molts aspectes de la vida, però malgrat això, el coneixement que hom té sobre aquest tema és sovint escàs. Per a la majoria de gent, el color és simplement una manera de percebre els objectes, però ...
  • Desenvolupament autònom de l’alumnat de l’aula d’acollida a l’aula de tecnologia. 

   Cunill Ros, Sebastià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Determinació de pesticides a la conca Cardener-Alt Llobregat en aigües aptes per a la potabilització 

   Torras Melenchón, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Des de la recent entrada en vigor del Reial decret 60/2011 en matèria d’aigües, la concentració d’una sèrie de pesticides en les aigües superficials està limitada legalment a valors extremadament baixos. En quantitats ...
  • Digitalització i diversificació de continguts per poder utilitzar dispositius mòbils en les classes de tecnologia de 3r d’ESO 

   Roger Mascarella, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-29)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest TFM havia de dur a terme diferents objectius principals i secundaris, per aconseguir-ho s’han realitzat diferents tasques: S’han establert les bases per poder utilitzar dispositius mòbils en les aules de tecnologia ...
  • El paper de la reacció de la fotosíntesi en qüestions climàtiques 

   Carvajal Rocha, Lizet Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Un dels temes de més importància en l’actualitat és el canvi climàtic originat per la presència de gasos contaminants a l’atmosfera que provoca un escalfament global. Aquest fet origina diverses conseqüències entre les que ...
  • Elaboració de materials didàctics en format digital per a un curs de 2n d' ESO 

   Boixadera Planas, Eva (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-25)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest treball s'ha plantejat la creació de continguts de 2on d'ESO que afavoreixen al coneixement i assoliment de les competències digitals. S'ha emfatitzat especialment en l'estudi i posada en pràctica d'activitats en ...
  • Estalvi de recursos en el cultiu de blat de moro mitjançant l'ús d'imatges obtingudes amb UAV 

   Prieto Márquez, Kelly (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-11)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El present treball té com a objectiu estudiar la problemàtica del l’ús excessiu dels recursos en l’activitat agrícola. Basant-se principalment en el recurs hídric i l’adob nitrogenat. D’altra banda, s’avalua la viabilitat ...
  • Estudi comparatiu de l'oli obtingut en el cultiu d'olivera 

   Peramiquel Castella, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La producció d’oli d’oliva a la Mediterrània s’ha donat des de l’antiguitat. El cultiu d’olivera per a obtenir-ne oli és un conreu de secà, molt estès, però molt poc mecanitzat fins fa pocs anys. Darrerament s’han introduït ...
  • Estudi de l'aprofitament energètic de la biomassa forestal: aplicació a centres de secundària 

   Colell Llinas, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present treball s’ha estructurat en tres parts, una primera part explicativa que fa referència a la Situació de l’energia al món i com afecta el consum d’energia al fenomen del canvi climàtic. En aquesta primera part ...
  • Estudi de l'obtenció d'energia a partir de l'aigua: hidrogen verd 

   Suriñach Verdaguer, Aniol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Avui en dia, la forma d’obtenir hidrogen verd aplicant fonts renovables i aconseguir desentendre’s dels combustibles fòssils és un tema molt comú i prou rellevant perquè moltes empreses es focalitzin en ell i experimentin ...
  • Estudi de les plantes aromàtiques i medicinals de la Serra de Queralt i la seva aplicació 

   Salaet Romero, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest TFG s’estudiaran les Plantes aromàtiques i medicinals ubicades a la Serra de Queralt. Es recolliran mostres i se n’extraurà el seu oli essencial utilitzant un sistema d’hidrodestil·lació (Clevenger). Després ...
  • Estudi de les propietats singulars de l'aigua: experiments simples 

   Obradors Nuñez, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Com bé ja sabem, l’aigua és un element bàsic per a la nostra vida i pel desenvolupament de les activitats humanes. És una substància peculiar ja que no es comporta com altres fluids similars, degut a que té unes propietats ...
  • Estudi de l’aprofitament energètic dels Combustibles Derivats dels Residus (CDR) 

   Barreda Herrero, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu principal d’aquest treball és determinar la producció d’energia que es podria aconseguir a Catalunya en un determinat període de temps (l’any 2012) mitjançant la combustió de Combustibles Derivats de Residus ...
  • Estudi dels components i propietats químiques de les plantes del bosc 

   Casals Chavarria, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball tracta de l'estudi dels compostos químics que contenen les plantes del bosc i de les moltes aplicacions que poden tenir. Primer de tot es fa una breu exposició teòrica de quins són els diferents tipus de ...
  • Estudi i posta a punt d'una planta pilot d'un reactor continu tubular 

   Pabán Sierra, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball de final de grau consisteix en la posta a punt i l’estudi d’una planta pilot d’un reactor tubular per a utilitzar com a pràctica docent dins de l’assignatura d’Experimentació en Enginyeria ...
  • Estudio de distintos sistemas de cloración del agua potable 

   Echarddak Yahyaoui, Karima (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Actualmente se conocen diversos sistemas de desinfección de agua, pero la cloración es el más importante. Gracias a ella se asegurará que el consumidor reciba agua esencialmente saludable mediante la destrucción de los ...
  • Estudio de las utilizaciones y componentes de la resina natural de pino 

   Lapeña Esteban, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Resina también llamada miera es la secreción natural que producen muchas plantas muy valorada por sus propiedades químicas y usos en la industria. El objetivo principal de este trabajo es realizar una comparación de ...
  • Estudio de mejoras para el proceso de obtención de fragancias 

   Lapeña Esteban, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-21)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El perfume es una mezcla de sustancias aromáticas naturales o sintéticas utilizado para proporcionar un agradable olor al cuerpo humano. El objetivo principal de este trabajo es realizar una comparativa en dos aspectos claves ...