• Determinació de la renda pesquera a Catalunya 

   Alfranca Burriel, Òscar; Monteagudo Fajardo, Santiago; Bacaria, Jordi (Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, 2001)
   Article
   Accés obert
  • El secret estadístic: contingut jurídic (un vessant de la protecció de dades) 

   Bacaria, Jordi (Institut d'estadística de catalunya, 1993)
   Article
   Accés obert
   S'aborda el deure del secret estadístic des del punt de vista del seu contingut jurídic. Es delimiten les seves característiques i se'l compara amb altres figures jurídiques. S'analitzen també els elements dels quals es ...
  • Els convenis de col·laboració amb l'Institut d'Estadística de Catalunya 

   Bacaria, Jordi; Capellades, Joaquim; Costa, Àlex; Falguera, Manuel (Institut d'estadística de Catalunya, 1994)
   Article
   Accés obert
   El Instituto de Estadística de Cataluña en la línea propia de planificación de la actividad estadística de Cataluña ha establecido una serie de convenios de colaboración en materia estadística con diferentes administraciones ...