Now showing items 1-20 of 25

  • A BPSK superregenerative receiver. Preliminary results 

   Palà Schönwälder, Pere; Moncunill Geniz, Francesc Xavier; Bonet Dalmau, Jordi; Águila López, Francisco del; Giralt Mas, Ma. Rosa (IEEE Press. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009-05)
   Conference report
   Open Access
   This paper describes a bit-synchronous superregenerative receiver suitable for BPSK demodulation. The output of the superregenerative oscillator (SRO), which reproduces the phase information of the input signal, is ...
  • A high-resolution UWB IR superregenerative receiver front end with an SRD quench shaper 

   Moncunill Geniz, Francesc Xavier; Bonet Dalmau, Jordi; Palà Schönwälder, Pere; Águila López, Francisco del; Giralt Mas, Ma. Rosa (2012-02-03)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   We present a simple receiver front end that makes use of the baseband superregeneration principle to detect ultrawideband (UWB) impulse radio signals. The UWB antenna is directly connected to the core circuit consisting ...
  • A low in-band radiation superregenerative oscillator 

   Palà Schönwälder, Pere; Bonet Dalmau, Jordi; Moncunill Geniz, Francesc Xavier; Águila López, Francisco del; Giralt Mas, Ma. Rosa (2013-05-27)
   Article
   Open Access
   This brief describes a superregenerative (SR) voltage-controlled oscillator as a building block for SR receivers where most of the oscillator spectrum components are outside the reception frequency band. This allows ...
  • Class-talk: una guia de conversa per fer classes en una altra llengua 

   Alsina, Montserrat; Giralt Mas, Ma. Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; Fortuny Santos, Jordi; Palà Schönwälder, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2012-07-06)
   Conference report
   Open Access
   Una de les característiques de l’Espai Europeu d’Educació Superior és la mobilitat de l’estudiantat i el professorat, entre diferents universitats i països, i la impartició d’assignatures en una llengua estrangera (AICLE), ...
  • Creació de materials docents per assignatures de telecomunicacions amb eines informàtiques de fàcil utilització 

   Giralt Mas, Ma. Rosa; Águila López, Francisco del (Universitat de Barcelona. Edicions i Publicacions, 2006)
   Conference report
   Open Access
   Seguint l’enfocament de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), on es valora l’aprenentatge cooperatiu i basat en projectes, es troba interessant disposar de materials docents, per al treball individual o col·lectiu, ...
  • Eines de la web 2.0 per a la coordinació d'assignatures i el treball en equip 

   Bonet Dalmau, Jordi; Águila López, Francisco del; Escobet Canal, Teresa; Giménez Pradales, José Miguel; Giralt Mas, Ma. Rosa; Palà Schönwälder, Pere; Sanahuja Moliner, Ricard; Vila Marta, Sebastià (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2013-02-08)
   Conference report / Conference lecture
   Open Access
   Aquest projecte té per objectiu millorar l'eficiència en l'aprenentatge introduint la web 2.0 com a eina quotidiana de coordinació del PDI i de treball en equip de l'alumnat. La part més important del projecte consisteix ...
  • Eines de la web 2.0 per a la coordinació d'assignatures: resultats preliminars 

   Giralt Mas, Ma. Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; Vila Marta, Sebastià; Palà Schönwälder, Pere; Águila López, Francisco del (2012)
   Conference lecture
   Open Access
   Aquesta comunicació presenta els resultats d'utilització d'un Dipòsit de Material Docent amb les característiques pròpies de l'Open Course Ware, en el primer quadrimestre del nou grau en Enginyeria de Sistemes TIC que ...
  • Elaboració de recursos multimèdia per a l'ensenyament/aprenentatge en anglès en graus tecnològics 

   Alsina Aubach, Montserrat; Fortuny Santos, Jordi; Giralt Mas, Ma. Rosa (Octaedro, 2012)
   Conference report
   Open Access
   En aquest article es presenta el procés d'elaboració de recursos per a la impartició d'assignatures en anglès a l'ensenyament superior. Els principals resultats són les aplicacions Class-Talk i Multilingual Formulae, ...
  • Gestión de proyectos TIC: modelo de formación para PYMES 

   Giralt Mas, Ma. Rosa; Companys Pascual, Ramón; Palà Schönwälder, Pere (Asociación Española de Ingeniería de Proyectos, 2010)
   Conference lecture
   Open Access
   La realización de proyectos en empresas es una de sus actividades fundamentales, aunque la clave de su éxito es una buena gestión. Al constatar que algunas pymes no acostumbraban a llevar a cabo una correcta gestión de ...
  • Integració de l'anglès en el nou grau en enginyeria de sistemes TIC 

   Giralt Mas, Ma. Rosa; Palà Schönwälder, Pere; Bonet Dalmau, Jordi; Águila López, Francisco del; Vila Marta, Sebastià; Sanahuja, R. (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2012-07-06)
   Conference report
   Open Access
   Des de l’entrada en vigor de l’EEES que cal treballar i avaluar les competències genèriques. Una d’elles és la tercera llengua, i a totes les escoles, en les assignatures, majoritàriament es treballa l’anglès. En el nou ...
  • Integració de la competència de la tercera llengua (anglès) en els estudis de grau 

   Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, María Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; Heras Cisa, F. Xavier de las; Águila López, Francisco del; Fortuny Santos, Jordi; Franch Parella, Jorge; Gamisans Noguera, Javier; Giralt Mas, Ma. Rosa; Lao Luque, Concepción; López Martínez, Joan Antoni; Martínez Teixidor, Inmaculada; Palà Schönwälder, Pere; Parcerisa Duocastella, David; Vicente Rodrigo, Jesús; Vila Marta, Sebastià (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2013-02-08)
   Conference lecture / Conference report
   Open Access
   La finalitat del projecte ha estat la integració de la competència de la tercera llengua en els estudis de grau, des del convenciment que ens cal formar professionals tecnològics multilingües, que és el que ens ha ...
  • Joint symbol and chip synchronization for a burst-mode-communication superregenerative MSK receiver 

   López Riera, Alexis; Águila López, Francisco del; Palà Schönwälder, Pere; Bonet Dalmau, Jordi; Giralt Mas, Ma. Rosa; Moncunill Geniz, Francesc Xavier (2017-01-05)
   Article
   Open Access
   In this paper we describe a superregenerative (SR) MSK receiver able to operate in a burst-mode framework where synchronization is required for each packet. The receiver is based on an SR oscillator which provides samples ...
  • La gestió de projectes tic a les pimes de comarques no metropolitanes 

   Giralt Mas, Ma. Rosa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-20)
   Doctoral thesis
   Open Access
   La innovació en les TIC és clau per a qualsevol empresa. Innovar implica fer projectes, però també gestionar-los. Una bona gestió del projecte acostuma a garantir el seu èxit. Algunes empreses gestionen els seus projectes ...
  • La integración de las tecnologías electrónica, informática y comunicaciones: diseño del nuevo grado en ingeniería de sistemas TIC 

   Giralt Mas, Ma. Rosa; Palà Schönwälder, Pere; Escobet Canal, Teresa; Vila Marta, Sebastià; Argelaguet Isanta, María Rosa (2011)
   Conference lecture
   Open Access
   La adaptación de las titulaciones al EEES ha supuesto un debate organizativo dentro de las universidades. En la EPSEM se decidió que uno de los grados que imparte fuera del ámbito TIC. Después de estudiar las necesidades ...
  • La tutoria: opcional o obligada? 

   Gorchs Altarriba, Roser; Giralt Mas, Ma. Rosa; Molinero Albareda, Xavier (2011)
   Conference lecture
   Open Access
  • Mentoria, tutorització i coordinació : les claus per a la millora del rendiment i reducció de l’abandonament a la fase inicial 

   Alsina Aubach, Montserrat; Domènech Blázquez, Margarita; Giralt Mas, Ma. Rosa; Tarres Puertas, Marta Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2022-05)
   Article
   Open Access
   L’abandonament de l’estudiantat en els primers cursos és un problema molt habitual a les universitats, especialment a les enginyeries i, per tant, la UPC no és una excepció. Com a universitat pública tenim el compromís de ...
  • A proof-of-concept superregenerative QPSK transceiver 

   López Riera, Alexis; Palà Schönwälder, Pere; Bonet Dalmau, Jordi; Moncunill Geniz, Francesc Xavier; Águila López, Francisco del; Giralt Mas, Ma. Rosa (2014)
   Conference lecture
   Open Access
   In this paper we present a description and experimental verification of an HF-band proof-of-concept superregenerative transceiver for QPSK signals. We describe a simple implementation of an all-digital, FPGA-based, QPSK ...
  • Signal and noise power spectra in superregenerative oscillators 

   Bonet Dalmau, Jordi; Palà Schönwälder, Pere; Moncunill Geniz, Francesc Xavier; Águila López, Francisco del; Giralt Mas, Ma. Rosa (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2019)
   Conference lecture
   Open Access
   This paper presents a method to quantify noise in superregenerative oscillators. A frequency domain technique, originally intended to determine the signal response, can also be used to determine the noise response. This ...
  • Steady state analysis of class-E amplifier with non-linear capacitor by means of discrete-time techniques 

   Águila López, Francisco del; Palà Schönwälder, Pere; Bonet Dalmau, Jordi; Giralt Mas, Ma. Rosa (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2000)
   Conference report
   Open Access
   A new method to determine the steady state response of switched nonlinear circuits is proposed. The method is based on a Gear discretization of the circuit equations. Additional samples of the waveform are used to describe ...
  • Sub-nanosecond pulse filtering and amplification through firts-order controlled circuit instability 

   Moncunill Geniz, Francesc Xavier; Palà Schönwälder, Pere; Bonet Dalmau, Jordi; Águila López, Francisco del; Giralt Mas, Ma. Rosa (2009)
   Conference lecture
   Open Access
   In this paper we investigate how to use controlled circuit instability in the filtering and amplification of narrow pulses. The basic circuit consists of a first-order RC network coupled to a negative resistance controlled ...