Now showing items 1-13 of 13

  • Best response computation: efficient algorithm to compute the best response for strategic network formation with attack and immunization 

   Zhang, Niebo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte, ens centrem en investigar el model de Network Creation Games with attack and immunization introduït per Goyal et al.. Freqüentment, el cost computacional de computar una Best Response o de comprovar si ...
  • Celebrity games and critical distance 

   Bofarull Cabello, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte estudiem el comportament dinàmic del Sum Celebrity i Max Celebrity Games definits per Alvarez et al. 2016 i Àlvarez & Messegué 2016, respectivament. Aquests treballs analitzen les propietats estructurals ...
  • Formació i comportament de xarxes socials 

   Fernandez Donis, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Català: Fem un estudi d'un nou model de joc de formació de xarxa. Els principals resultats són la caracterització de les topologies estables, la definició d'un dinàmic miop que convergeix a configuracions estables i l'anàlisi ...
  • Jocs de formació de xarxes: introducció a la recerca 

   Messegué Buisan, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Learning blockchain by the hand of goin 

   Alcántara Moreno, Josue Inaldo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Network creation games: anarchy and dynamics 

   Homs Soler, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte hem dut a terme recerca teòrica i empírica de propietats topològiques sobre el model clàssic de Jocs de Creació de Xarxes introduït per Fabrikant et al. al voltant de la conjectura de l'arbre i la ...
  • Network creation games: structure vs anarchy 

   Messegué Buisan, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-12-18)
   Doctoral thesis
   Open Access
   In an attempt to understand how Internet-like network and social networks behave, different models have been proposed and studied throughout history to capture their most essential aspects and properties. Network Creation ...
  • Network Formation Games under adversary attack with immunization: an introduction to the scientific research 

   Jin, Hongmin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquesta tesi de grau estudiem el model de Jocs de Formació de Xarxa amb atac i immunització introduït per Goyal et al. El model consta d'agents que volen maximitzar el benefici per connectar-se amb altres agents, fet ...
  • Strategic network formation with attacks and immunization: dynamics 

   Claverol i González, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   In this project we study the dynamic behaviour of Strategic Network Formation Games with attacks and immunization introduced by Goyal et al., 2016. This model takes Reachability Network Formation Games introduced by Bala ...
  • Teoria de jocs: investigació de diversos models de xarxes i usuaris egoistes 

   Francès Medina, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01-23)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • The complexity of pure nash equilibria in max-congestion games 

   Francès Medina, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-09-08)
   Master thesis
   Open Access
   We study Network Max-Congestion Games (NMC games, for short), a class of network games where each player tries to minimize the most congested edge along the path he uses as strategy. We focus our study on the complexity of ...
  • The price of anarchy in network creation 

   Messegué Buisan, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01)
   Master thesis
   Open Access
   This master thesis focuses its attention in the Sum Classic model introduced by Fabrikant et al. which is a simpli cation of the Internet and can be thought as a Strategic Game. In this model the distinct agents, who can ...
  • The Speed of social contagion 

   Llueca Martinez, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Estudi de el problema maximitzar la difusió de la informació en xarxes socials. Es planteja un model de joc estrategic. S'estudia la existencia de Nash Equilibria com a concepte de solució. S'estudia la qualitat de aquestes ...