Now showing items 1-11 of 11

  • Aproximació facetada de superfícies paramètriques retallades 

   Vigo Anglada, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 1998-11-30)
   Doctoral thesis
   Open Access
  • Atenció a la diversitat: Elaboració de material didàctic per a alumnes amb altes capacitats d’aprenentatge 

   Sánchez Montes, Marcos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-01)
   Master thesis
   Open Access
   Català: L’atenció a la diversitat s’ha convertit en els últims anys, amb l’aparició de les noves lleis d’educació (la LEC a Catalunya i la LOE a Espanya), en un dels punts més importants dins del món de l’ensenyament. ...
  • Automatització del procés de compra d’una pàgina web 

   Abad Orsola, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Un dels pilars de qualsevol empresa és l’optimització dels seus recursos, i si a més es tracta d’una empresa emergent amb un pressupost escàs, encara cal tenir-ne més cura. Nerety és una d’aquestes empreses, dedicada , ...
  • Disseny i desenvolupament d'una aplicació per al tractament logopèdic 

   Egurbide Sifre, Itziar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball de fi de grau es dissenya i desenvolupa una aplicació per a ordinador destinada a donar suport als logopedes en la rehabilitació logopèdica d’infants que tenen trastorns lingüístics, generalment causats ...
  • Educació per al desenvolupament a la matèria de tecnologies de l'ESO 

   Muro Guiu, Isaac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-01)
   Master thesis
   Open Access
   El treball ha consistit en explicar els conceptes relacionats amb l'Educació per al Desenvolupament, com el gènere, l'educació per la pau, l'educació intercultural i el consum responsable. El marc teòric en aquests ...
  • Estudio de los factores influyentes en el algoritmo de posicionamiento de las aplicaciones móviles de Apple. 

   Pardo Gómez, Sebastián Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-11)
   Master thesis
   Open Access
   El agente prioritario que hace que un usuario se descargue una aplicación u otra es el posicionamiento dentro de la App Store o tienda de aplicaciones de Apple. ¿Pero, y que factores hacen que las aplicaciones ...
  • Identificació d'outliers espaials 

   Soto Galindo, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-08)
   Master thesis
   Open Access
   La identificació d'anomalies en un conjunt de dades, també anomenades outliers, és un tema molt estudiat per l'estadística. Existeixen, per tant, molts mètodes per a la realització d’aquesta tasca. Ara bé, la majoria ...
  • Jocs aplicats a la logopèdia 

   Regué Tarroja, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es dissenya i es desenvolupa una aplicació vàlida tant per mòbil com per ordenador destinada a recolzar el tractament que els logopedes apliquen sobre nens i nenes amb trastorns lingüístics com ara ...
  • Millora en el sistema de disseny d'amplicons 

   Muiños Vivancos, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Hospital Universitari Vall d'Hebron
   En aquest treball es dissenyen i desenvolupen dues eines, una a partir d’un programa i l’altra obtinguda a partir d’una macro d’Excel, amb l’objectiu d’agilitzar el procés de disseny d’amplicons i millorar l’anàlisi del ...
  • Predicción de la demanda utilizando algoritmos estadísticos y de aprendizaje automático 

   Dalmau Baraza, Christian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente trabajo tiene por objetivo establecer una metodología para la predicción de la demanda diaria de envíos en una empresa dedicada al comercio electrónico por medio del uso de algoritmos matemáticos. Para ello, ...
  • Skeletal representations of orthogonal shapes 

   Martínez Bayona, Jonàs (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-12)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Skeletal representations are important shape descriptors which encode topological and geometrical properties of shapes and reduce their dimension. Skeletons are used in several fields of science and attract the attention ...