Now showing items 1-20 of 105

  • A socio-technical approach for assistants in human-robot collaboration in industry 4.0 

   Chacón Encalada, Luis Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-08)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The introduction of technologies disruptive of Industry 4.0 in the workplace integrated through human cyber-physical systems causes operators to face new challenges. These are reflected in the increased demands presented ...
  • A study of interaction design in the Catalunya Railway Museum of Vilanova i la Geltrú 

   Brons, Roy; Hulzenga, Merlijn; Ramírez, María del Mar; O'Brien, Patrick (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El Museu del Ferrocarril de Catalunya has one of the most renowned and largest train collections in Europe, more than fifty-­‐two trains on display, including 28 locomotives, the biggest coll ...
  • Actualització, programació i simulació 3D d'estació robòtica governada per PLC amb finalitat didàctica 

   Farrés Codina, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Omron Electronics Iberia
   El següent projecte té l’objectiu de documentar i explicar el procés d’actualització d’una estació robòtica amb finalitat didàctica a Omron Europe. Per aconseguir-ho, s’ha realitzat un estudi dels components ja instal·lats ...
  • Anàlisi i implementació d'un sistema de robòtica col·laborativa en la indústria 

   Solé García, Lara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Corporació Alimentària Guissona / Høgskolen i Oslo
   En el present document es recull i s’exposa el Treball de Final d’Estudis del Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, que consta en l’anàlisi i la implementació d’un projecte de robòtica col·laborativa en ...
  • Aplicación SCADA para sistemas de transporte en sistemas de fabricación académicos 

   Horro Garbi, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En el laboratorio de Sistemas de Producción (L-111) de la Escuela Politécnica de Vilanova y la Geltru podemos encontrar lo que se llama como Sistema Modular de Producción (SMP), o también conocido como célula de Fabricación ...
  • Aplicatiu multimedia per a l'assignatura sistemes de producció integrats 

   Morillas Lara, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Aprenentatge de tasques robòtiques mitjançant simulador 

   Guix Castellà, Lídia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La robòtica cada dia té un paper més important a les nostres vides i en el cas concret de la robòtica industrial existeix una metodologia de programació anomenada “off-line”, que tot i que ja era molt utilitzada s’ha vist ...
  • Auditoria i execució de pla d’acció per la millora de la seguretat dels sistemes d’informació 

   Pérez Fernàndez, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Comprendre, adaptar i implantar la normativa de seguretat dels sistemes d’informació ISO/IEC 27002:2005 en l’àmbit d’una organització proveïdora de serveis de gestió d’instal·lacions esportives on el sistema d’informació ...
  • Automatització mitjançant actuadors elèctrics del posicionat de noios en plaques ceràmiques per la fabricació de filtres sinteritzats 

   Merino Torra, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-02)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La memòria que es mostra a continuació és el desenllaç del treball de final de grau d’Enginyeria Electrònica Industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Concretament a l'Escola d'Enginyeria Barcelona Est ...
  • Avantprojecte robot mòbil 

   Ponsa Asensio, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003)
   Coursework
   Open Access
  • Comunicaciones industriales : Ethernet 

   Rodríguez Gutiérrez, Oriol; García Novo, Javier; Daza Calle, Alexis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-01-19)
   Coursework
   Open Access
  • Conducció d'un vehicle autònom mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial 

   Sagré Martínez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-01-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu d'aquest treball final de grau (TFG) és la implementació d’intel·ligència artificial en un vehicle per aconseguir un nivell de conducció autònoma elevat, amb capacitat per circular sense interacci externa per ...
  • Configuración de las comunicaciones industriales de un sistema modular de producción 

   Moreno Diaz, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En este proyecto de final de carrera, se explica como realizar la integración de un sistema scada basado en el software InTouch de Wonderware a un sistema modular de fabricación para su supervisión y control. Se describe ...
  • Construcción de un microbot 

   Barrena, Elías; Soler, Francisco; Sánchez Yagüe, Abigail (Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-12-12)
   Coursework
   Open Access
  • Control remot en robòtica mòbil 

   Muñoz Fernández, Sandra; Rodríguez Parera, Jordi; Sisó Labrador, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003)
   Coursework
   Open Access
   Aquest projecte es una guia del sistemes de comunicació per control remot que s’utilitzen actualment en el mercat. El projecte està dividit en dos parts. La primera tracta sobre les diferents arquitectures físiques que hi ...
  • Creation of digital tools for a better foreign visitor experience of Espai Far 

   Small, Martin; Bechyna, Bernd; Kerkhofs, Kristien; Ruland, Denise (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Espai Far
   This document will explore a research which have been done for a museum located in Vilanova I La Getru, Catalonia, Spain. The museum is called Espai Far, what stands for Lighthouse space. Espai Far approached UPC to find ...
  • Descripción del armario de control del robot FANUC 

   Expósito Rodríguez, Francisco; López Paz, Iván; Navarro Pujol, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003-01-01)
   Coursework
   Open Access
  • Desenvolupament d’un equip de verificació mitjançant plataforma Arduino per un interruptor de Mercedes 

   Expósito Bonigno, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte es basa en el desenvolupament d’un equip de verificació mitjançant la plataforma lliure Arduino. L’objectiu principal se centra en l’estudi, el disseny i la realització d’un equip de verificació amb ...
  • Design of small interfaces 

   Garvin, Kevin; González Angeles, Fernanda; Ruegger Magalhães Neves, Raíssa; Santos Monteiro, Larissa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Many modern devices with different kinds of characteristics have been invading the market in recent years and nowadays the market place is flooded with them.Users are experiencing a storm of new technology and a massive ...
  • Developing multimedia actions for the Catalonia railway museum 

   Broyon, Clarisse; Schopper, Bernhard; Walczak, Weronika; Zloch, Annika (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The Catalonia railway museum, located in Vilanova i la Geltrú, participated in the European Project Semester for the second time in 2015. The aim of this project was to develop a new, additionally website for the museum ...