Now showing items 1-20 of 48

  • Alternatives a l'anoditzat de l'alumini 

   Riu Martínez, Bàrbara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06-22)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’alumini, per protegir-se de l’acció d’agents atmosfèrics, es recobreix de forma natural d’una prima pel·lícula d’òxid d’alumini, Al2O3, que té un espessor més o menys regular de l’ordre de 0,01 µm . L’anoditzat és un ...
  • Análisis de polifenoles en bebidas alcohólicas mediante HPLC 

   Sola Saiz, Tania; Martí Jiménez, Berta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El projecte consisteix tant en un recull bibliogràfic de les tècniques més freqüentment utilitzades per a l’anàlisi del polifenols presents en begudes alcohòliques com en el coneixement de les característiques, elaboració, ...
  • Aplicació del procés d'osmosi inversa al tractament d'aigua de mar. Estudi tècnic i econòmic 

   Subirachs Sánchez, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’aigua és essencial per la vida dels éssers vius i en un planeta en continu desenvolupament, la disponibilitat d’aigua apte pel consum humà resulta cada vegada més complicada. Una possible solució per combatre l’escassetat ...
  • Aplicación del proceso de ósmosis inversa al tratamiento de agua salobre 

   Salvador Barjuan, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte estudia la tècnica de dessalinització d’aigües amb un alt percentatge en sals, especialment d’aigua de mar, mitjançant el tractament d’osmosi inversa. Es descriuen els diferent processos per al disseny ...
  • Aplicación del proceso de ósmosis inversa al tratamiento de agua salobre. Estudio técnico-económico 

   Bueno, Inma; Ribes, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-06-22)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte es tracta un tema d'actualitat, la dessalació d'aigües. Encara que l'aigua a la Terra és abundant; tanmateix el 97% es troba en mars i oceans, amb una salinitat que la fa inutilitzable per a activitats ...
  • Caracterización analítica de los polifenoles presentes en el vino 

   Sanfeliu López, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte s’ha estudiat els nivells de correlació entre els polifenols i diferents característiques dels vins, com són la denominació d’origen, el tipus de raïm i l’envelliment. El mètode analític utilitzat ha ...
  • Caracterización electroquímica de aleaciones electrodepositadas 

   Castel Agud, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06-22)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte s’ha realitzat amb la finalitat de determinar l’idoneÏtat de la polarografia com a mètode per a la determinació de la composició de diferents aliatges de cobalt, níquel i coure, obtingudes per electrodeposició. ...
  • Caracterización y determinacion de polifenoles del vino 

   Capdevila Grases, Ramón Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La presente memoria forma parte de un estudio que se esta realizando en la Universidad de Barcelona dentro del departamento de Quimiometría. Su finalidad consiste en el estudio de los pKa’s de polifenoles que se encuentran ...
  • Caracterización y determinación analítica de compuestos polifenólicos en vinos 

   León Sanz, Arantza (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La present memòria forma part d’un estudi que s’està realitzant a l’Universitat de Barcelona dins el departament de Quimiometria. L’objectiu ha estat el desenvolupament d’una metodologia analítica que permeti la determinació ...
  • Caracterización y determinación de polifenoles del vino 

   Calderón Ballesteros, Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La present memòria forma part d’un estudi que s’està realitzant a l’Universitat de Barcelona dins el departament de Quimiometria. La seva finalitat consisteix en el estudi dels pKs’s de polifenols que es troben en el vi. El ...
  • Climatització d'una piscina 

   Pino Bautista, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu d'aquest projecte és el disseny de les instal·lacions tèrmiques (calefacció i climatització) d'un centre esportiu amb piscines, sales d'activitats, sales de musculació, bar i oficines. La primera part del projecte ...
  • Degradació electroquímica del CFC-113 

   Mate Alonso, Elena; Espinar Subirats, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Els CFCs són uns compostos organoclorats que, si s'alliberen a l'atmosfera, són capaços de produir la destrucció de l'ozó, contribuint així al fenomen de formació del forat de la capa d'ozó. Això és degut a que són molt ...
  • Degradación de colorantes por métodos electroquímicos 

   Gómez Zavaleta, Arturo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   S'ha estudiat la descomposició de colorants mitjançant un mètode electroquímic com és la degradació mitjançant el mètode de electro-Fenton en una planta pilot amb un reactor electrolític del tipus filtro premsa compost de ...
  • Degradación electroquímica del diclofenaco en disolución acuosa 

   Córdoba Insensé, Alba; Rodríguez Jiménez, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06-22)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En els últims anys s’ha detectat la presència de nombrosos fàrmacs en aigües subterrànies i superficials. L’efecte d’aquests fàrmacs en el medi ambient no ha sigut suficientment estudiat encara que hi ha indicis de que ...
  • Deposició de micro i nanocompòsits 

   Prats Jaumot, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest treball s'han obtingut recobriments de NiP amb partícules ceràmiques de SiC i de Si3N4 de dimensions variables entre 2 µm i 30 nm. Els recobriments s'han preparat per deposició sense corrent (electroless) a ...
  • Desalación de aguas mediante ósmosis inversa 

   Montes Gragera, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’aigua dolça és un bé escàs i en els últims anys s’està observant la disminució dels recursos d’aigua potable i la baixa qualitat d’aquests. La normativa sanitària, també cada vegada més estricta, ens condueix a un aigua ...
  • Descontaminación electroquímica de aguas residuales con colorantes azoicos 

   Fernández Zambrano, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte s'estudia el comportament d'un procés electroquímic amb objectiu de descompondre i eliminar residus identificats com colorants azoics per electro-Fenton en una planta pilot, per estudiar el seu comportament ...
  • Descripció d'una planta industrial d'obtenció de polietilè d'alta densitat 

   Regueiro Rodriguez, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu d'aquest projecte és realitzar l’estudi descriptiu d'una planta industrial per la fabricació de polietilè d'alta densitat. A priori es desenvolupa una introducció al mon dels plàstics, explicant l’evolució ...
  • Descripción de una planta para la obtención de poliestireno de alto impacto 

   Maynegre Santiago, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte consisteix en el disseny d’una planta per la producció de 50.000 tonelades/any de poliestirè d’alt impacte (HIPS). L’estudi s’ha realitzat per obtenir un producte estàndard amb un contingut en ...
  • Desenvolupament de la metodologia analítica per a la caracterització de vins i de les seves propietats funcionals 

   Gabriel Gomà, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   S'ha desenvolupat un mètode d'electroforesi capil·lar per a la determinació simultània de vint polifenols de vi. La separació es va realitzar amb capil·lars de sílice fosa de 75 micres, com electròlit de separació una ...