Now showing items 1-20 of 20

  • Aplicacions de la robòtica en la construcció d'estructures 

   Martínez Rodríguez, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte té com a objectiu analitzar i estudiar les diferents aplicacions robòtiques que existeixen actualment per a la construcció d’estructures. La construcció d’estructures en l’actualitat segueix fent-se d’una ...
  • Avaluació de diferents solucions estructurals per als sostres d’un aparcament soterrat, amb la intenció d’optimitzar-los 

   Segura i Navarro, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El Treball Final de Grau (TFG) presentat a continuació avalua diferents solucions estructurals per als sostres d’un aparcament soterrat projectat per al Hospital Plató a la ciutat de Barcelona. L’objectiu és el d’optimitzar ...
  • Ciments d'activació alcalina de tipus geopolímer 

   Hurtado Martínez, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El ciment és un dels materials més utilitzats a nivell global, iel ciment de tipus Portland, que és molt pol·lucionant, representa la pràctica totalitat de la producció mundial de ciment. En la producció de 1 tona de ciment ...
  • Comparativa de dos projectes executius d'un habitatge unifamiliar, en base a les certificacions VERDE-NE i BREEAM-ES-VIVENDES. 

   Balaguer Serra, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-02-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objecte del present Projecte de Fi de Grau és el de comparar el nivell de sostenibilitat i impacte ambiental de dues versions d’un mateix projecte d’una vivenda unifamiliar, i poder avaluar l’interès real de la versió ...
  • Control dimensional de la ejecución de la estructura de edificios singulares en altura a partir de métodos topográficos 

   Pérez Riera, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El trabajo fin de grado, explica los controles dimensionales de la estructura que he realizado en tres edificios singulares en altura, en Barcelona, por métodos topográficos. Estos controles se han realizado por encargo ...
  • Estudi de viabilitat i càlcul de la construcció de tres plantes soterrani a l' EPSEB 

   Albisu Sarto, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-12-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte fi de carrera es dóna solució tant els aspectes tècnics com als processos constructius per la construcció de 3 plantes soterrani sota la ja existent de l’edifici de l’Escola Politècnica d’Edificació ...
  • Estudio del efecto de sustituir el armado de cuantía mínima en losas macizas por armadura de fibras metálicas 

   Vargas Durán, Luisa María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-04-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El hormigón ha sido desde hace décadas uno de los materiales más importantes y utilizados en la construcción, y a pesar de sus grandes ventajas, este tiene varios defectos a los que la edificación se ha amoldado. Algunos ...
  • Formulació i assaig de formigons amb cendres d'incineradora de residus urbans com a precursor de l'activació alcalina 

   García Pérez, Félix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El ciment és un dels productes més utilitzat dins del sector de la construcció.Per aquest motiu i per les tècniques de producció usades actualment, el ciment és responsable deentre un 5% i un 7% de les emissions de CO2a ...
  • Hormigón con fibras: propiedades y aplicaciones estructurales en la edificación 

   Olmo Criado, Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-02)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objetivo del presente proyecto es acercar el hormigón con fibras a la edificación y buscar nuevas aplicaciones estructurales de éste, analizando diferentes elementos constructivos estructurales que se construyen con ...
  • Hormigón ligero estructural 

   Santano Cañete, Ángeles Lidia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El proyecto consiste en una descripción de la caracterización del hormigón ligero estructural, indicando sus propiedades mecánicas y características, haciendo referencia a las consideraciones a tener en cuenta para el ...
  • ITE, dictamen, proyecto de rehabilitación y cert. energética 

   Blanco Gamo, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La finca donde resido, situada en la Ronda Guinardó, nº 31 de la ciudad de Barcelona, el año próximo, 2014, está obligada a realizar la ITE. Dicha situación, me ha llevado a elaborar la Inspección Técnica de mi edificio ...
  • Un nuevo paradigma para la construcción sostenible: la economía azul 

   Clapers Vivares, Malena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo de final de grado pretende recopilar y clasificar las cien innovaciones que nos ofrece el autor Gunter Pauli en su libro “Economía Azul”, en una tabla estructurada que permita representar todos los campos ...
  • Prácticum en la empresa estructuras metálicas Llerona S.L. 

   Rosa Simón, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El trabajo que a continuación se presenta es un TFG en modalidad de Prácticum, realizado en la empresa ESTRUCTURAS METÁLICAS LLERONA SL.Se trata de una empresa de origen familiar que cuenta con más de 30años de ...
  • Projecte de canvi d'ús de dos habitatges al casc antic de Sitges per a l'ampliació del centre d'art contemporani 

   Coll Coll, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This project consists of a viability study of the reconversion of use of two buildings located on the old part of Sitges town in order to enlarge the recently inaugurated museum of contemporary art. The first step to ...
  • Projecte tècnic de l'hotel rural de La Pallaresa a Ciutadella de Menorca 

   Durà Capó, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte pretén donar solució a aquesta casa rural fent un canvi d’ús, rehabilitant la casa sempre respectant el sistema constructiu inicial i el seu caràcter propi (construcció típica Menorquina)..I així, partint ...
  • Proposta de reforma i canvi d'ús d'una nau industrial per a realitzar un skatepark cobert 

   Andreu Ferrer, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte consisteix en l’aixecament de plànols, l’estudi patològic i el canvi d’ús de la nau 25 ubicada al carrer Montclar, al polígon Polizur de Cerdanyola del Vallès. Es descriuen totes les obres a realitzar amb ...
  • Proyecto ejecutivo de cambio de uso de un edificio de viviendas a hotel de 3 estrellas 

   Marsal Sicart, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente proyecto consiste en el cambio de uso de un edificio de viviendas existente en el municipio de Calafell para convertirlo en hotel de 3 estrellas. El edificio consta de planta sótano, planta baja y cuatro ...
  • La reutilización del acero: opción sostenible para la edificación 

   Silva Vidal, Alvaro Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   [CASTELLÀ] El objetivo del presente trabajo desarrolla un proceso sostenible en la edificación, la reutilización, el cual permite un ahorro energético y de materias primas del acero, posibilitando menos emisiones de CO2. ...
  • Robots per a la construcció d'estructures de formigó 

   Cabrero Roig, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu d'aquest projecte és ferun recull i anàlisi i de les principals famílies de robots que hi ha al mercat o en fase experimental, usats per a la construcció d'estructures de formigó. Per confeccionar aquest treball, ...
  • Study of the deformability of rectangular section beams reinforced with fibers and bars 

   García Granados, Noelia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Today, it's considered that concrete is the most used material in all engineering works undergoing a higher bending, due to its many advantages. Even so, there are characteristics, such as tensile strength, which it can’t ...