Now showing items 1-20 of 30

  • A configurable geometry processing system 

   Fons Sánchez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10)
   Master thesis
   Open Access
   Design and development of Meshpipe, a simple tool designed to speed up the process of mesh processing pipeline development. It includes a Python API for rapid prototyping as well as a 3D viewer environment to easily inspect ...
  • Adaptación de humanoides virtuales para usuarios de realidad virtual inmersiva 

   Monge Tomas, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En els darrers anys, les millores en els dispositius de realitat virtual han permès expandir molt els camps relacionats amb aquesta tecnologia. Una de les preocupacions actuals és la millora de la sensació d'immersió dins ...
  • ANAVMG: Automatic generation of suboptimal Navmeshes for 3D virtual environments 

   Oliva Martínez, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09-05)
   Master thesis
   Open Access
  • Animació procedural d'avatars basada en anàlisi de vídeos 

   Del Castillo Lite, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest document descrivim una plataforma per ajudar en la producció d'un dels aspectes que consumeixen més temps de la generació d'imatges per ordinador: l'animació. Aquesta plataforma utilitza eines d'avantguarda de ...
  • Captura de moviments a partir d'un núvol de punts RGBD 

   Jubert Hermoso, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de fi de grau ha estat orientat com un projecte d’investigació. Per tant, l’interès no es troba únicament en el resultat final, part de la gràcia es troba en el procés de presa de decisions. L’estructura ...
  • Cálculo eficiente de puntos de paso por Navigation Mesh con tecnología ECS 

   Romani Ortiz, Manuel Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-03-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este proyecto se pretende implementar un algoritmo de cálculo de puntos de paso en Unity, orientado a mover grandes multitudes de personajes utilizando tecnologías basadas en el paralelismo. Con esto se intenta mejorar ...
  • Crowd simulation in an emergency situation 

   Roca López, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Los planes de evacuación de diferentes edificios, barcos y cualquier otro tipo de sitios públicos es difícil de definir, al menos, si quieres que sea lo más eficiente, seguro y rápido posible. El proyecto trata de simular ...
  • Desarrollo de aplicación de realidad aumentada para el aprendizaje de gráficos 

   Salamea Bravo, María José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-11)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Desenvolupament d'un model de simulació local de moviment de personatges virtuals 

   Martínez Zamorano, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest estudi analitzarem el comportament del motor de videojocs Unity amb relació als algorismes que implementa sobre esquivar objectes, seguir a un líder, interacció entre multituds de personatges virtuals, etc. Veurem ...
  • Development of crowd simulation models using unity for immerssive VR applications 

   Nicás Miquel, Alicia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-21)
   Master thesis
   Open Access
   We develop a virtual reality application that simulates a lecture-type talk in a crowded room and an emergency evacuation taking place in it. We perform an experiment where we immerse five participants in our application, ...
  • Disseny i creació d'un videojoc 

   Oliva Martinez, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-28)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Català: L’objectiu principal del projecte és el desenvolupament d’un videojoc utilitzant eines que es fan servir habitualment en la indústria dels videojocs, pel desenvolupament de jocs professionals de qualitat. El joc ...
  • Dynamic updates of navigation meshes 

   Gurung, Sabin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Path planning is the field of Artificial Intelligence (AI) whose objective is to study and research algorithms that plan the optimal route to traverse from one point to another in a given environment. They are primarily ...
  • Emprovador virtual de roba 

   Izquierdo Torrent, María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu principal d'aquest projecte és obtenir vídeos d'animacions d'avatars semblants a l'usuari, que estiguin vestits i que reprodueixin els mateixos moviments que l'usuari.
  • Estudio y evaluación de técnicas de navegación para Realidad Virtual colaborativa 

   Ponton Martinez, Jose Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • A framework for navigation of autonomous characters in complex virtual environments 

   Oliva Martínez, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-11-28)
   Doctoral thesis
   Open Access
   In order to create autonomous characters it is necessary to solve the problem of moving agents between two locations, at both the global and local navigation levels. Global navigation has two main components: the path ...
  • Improvement of the local movement algorithms to simulate more realistic crowds 

   Martín Nogueira, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-04-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Mejora de los algoritmos de movimiento local para aumentar el realismo de la simulación de multtitudes en Unity.
  • Improving image-based rendering fo r crowds and perceptual evaluation 

   Izquierdo Torrent, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
   Master thesis
   Open Access
   We propose some improvements for two imaged-based impostor techniques. We have also developed a module of software integrated in a prototyping framework for crowd simulation. Finally, in order to analyze the visual quality ...
  • Mejoras de técnicas de path finding jerárquico para múltiples NPC (Non-player character) en videojuegos 

   Romero Herrando, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s'estudia i es millora un algoritme ja existent de pathfinding jeràrquic i s'analitza la seva aplicació a un videojoc.
  • Motion capture based on RGBD data from multiple sensors for avatar animation 

   Vico Moya, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016)
   Master thesis
   Open Access
   With recent advances in technology and emergence of affordable RGB-D sensors for a wider range of users, markerless motion capture has become an active field of research both in computer vision and computer graphics. In ...
  • Output-Sensitive Rendering of Detailed Animated Characters for Crowd Simulation 

   Beacco Porres, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
   Master thesis
   Open Access
   High-quality, detailed animated characters are often represented as textured polygonal meshes. The problem with this technique is the high cost that involves rendering and animating each one of these characters. This problem ...