Now showing items 1-12 of 12

  • Algebraic and algorithmic aspects of Zm × Fn : fixed subgroups and quantification of inertia 

   Roy, Mallika (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-12)
   Doctoral thesis
   Open Access
   This work is based on the family of groups Z^m x F_n, namely free-abelian times free groups, direct products of finitely many copies of Z and a finitely generated free group F_n. These are a special type of right-angled ...
  • Algebraic extensions in free groups and Stallings graphs 

   Mijares Verdú, Sebastià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
   Master thesis
   Open Access
   Es realitza un estudi de les extensions algebraiques de subgrups lliures, fent ús extensiu dels grafs de Stallings, en àmbits com la sobrejectivitat de morfismes entre grafs de Stallings, o el comportament d'aquestes com ...
  • Algorithmic problems about subgroups of free groups 

   Santamaría García, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The study of the lattice of subgroups of $F_{k}$ changed completely when J.Stallings published a paper that developed some special graphs in order to solve several algorithmic problems about subgroups like the membership ...
  • Calculadora para el retículo de subgrupos del grupo libre 

   García Gómez, Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este trabajo se describen algunas propiedades y operaciones básicas del grupo libre y de sus subgrupos, así como una metodología para la resolución algorítmica de ciertos problemas algebraicos mediante el uso de grafos. ...
  • Extensions de l'algorisme clàssic de Whitehead 

   Balle Pigem, Borja de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-02)
   Master thesis
   Open Access
   L'algoritme clàssic de Whitehead decideix si dues paraules del grup lliure pertanyen o no a la mateixa òrbita per l'acció del grup d'automorfismes. La demostració clàssica és molt combinatòrica i tècnica (i desagradable ...
  • Extensions of free groups: algebraic, geometric, and algorithmic aspects 

   Delgado Rodríguez, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-15)
   Doctoral thesis
   Open Access
   In this work we use geometric techniques in order to study certain natural extensions of free groups, and solve several algorithmic problems on them. To this end, we consider the family of free-abelian times free groups ...
  • Inversió d'automorfismes sobre grups 

   Planell Morell, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu del treball és poder mesurar la màxima diferència que hi ha entre la norma d'un automorfisme d'un grup finitament generat $G$ i la norma del seu invers. Per fer-ho construirem normes pels grups $G$, Aut $G$ i ...
  • Irresolubilitat d’un problema d’àlgebra lineal 

   Valls Dellavalle, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu d'aquest treball és trobar explícitament un subgrup de les matrius 4x4 al que, 2 vectors u i v qualsevols, no es pot decidir l'existència o no d'una matriu A del subgrup tal que Au = v, un problema que podria ...
  • Isomorphisms between graph products of groups 

   Garreta Fontelles, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Es donen condicions suficients per tal que la descomposició en producte gràfic d'un grup sigui única.. Un resultat clàssic sobre PC-groups diu que el PC-grup (el grup parcialment commutatiu) G(X) associat a un graf X, ...
  • Logic and proof assistants 

   Martínez Coronado, Tomás (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Université Paris 7
   A short, mostly self-contained introduction to Homotopy Type Theory, which ends with the proof of Seifert-Van Kampen Theorem for sets. It was supposed to be a study about Coq prood assistant, but it ended up being an ...
  • Problemes algorísmics en grups lliure per lliure-abelià 

   Delgado Rodríguez, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
   Master thesis
   Open Access
   Estudiem els grups lliures per lliure abelia i alguns problemes de decissió algorísmica sobre ells.. Es tracta d'estudiar els grups de la forma G=F_nxZ^m (productes directes de grups lliures per grups lliures abelians) ...
  • Problemes irresolubles en teoria de grups 

   Porcar Mallen, Josep Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest recull és el conjunt d'uns quants resultats de la teoria dels problemes de decisió en grups. Partint de la teoria bàsica s'obtenen resultats relacionats amb els problemes fonamentals de Dehn. Un cop presentats ...