Now showing items 1-19 of 19

  • Analysis of polyphenolic and protein content in craft and industrial beers 

   Garcia Burbano, Juliana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Beer is one of the most consumed drinks in the world. Both production and consumption of crafted beer show an upward trend, trying to recover the brewing tradition, whilst the industrially produced beer is aiming at a ...
  • Avaluació de l’efecte d’utilitzar peròxids de baixa temperatura de descomposició en mescles de cautxú d’etilè-propilè-diè 

   Soriano López, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-17)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Gates (Firma)
   La millora contínua en els processos de producció de les corretges de transmissió de potència és clau per mantenir un producte competitiu en el mercat. L’objectiu d’aquest treball és optimitzar el procés de vulcanització ...
  • Bacteris metanògens: cultius, biodegradació i anàlisi lipídica 

   Tortosa i Moreno, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-09-30)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Els éssers vius es divideixen filogenèticament en eucarionts, amb un nucli ben definit, i bacteris. Hi ha dos tipus de bacteris, els eubacteris i els arqueobacteris. Els arqueobacteris tenen, entre altres diferències, una ...
  • Caracterització del components lipídics de l’esbarzer (Rubus ulmifolius) 

   Abenza Martínez, Misael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte té 2 propòsits: El primer és aprendre sobre la composició del Rubus ulmifolius (esbarzer) a través de la recerca bibliogràfica d'altres autors que hagin investigat aquesta planta abans en els seus ...
  • Caracterització mitjançant cromatografia de gasos-espectrometria de masses dels compostos orgànics d’extractes de camamilla 

   Cerceda Bolívar, Gerardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest estudi s’ha fet una anàlisi qualitativa i semiquantitativa dels components de mostres de camamilla ‘Matricaria Recutita’ de diferents orígens. En una anàlisi estadística, s’ha mirat la varietat i proporció dels ...
  • Caracterització mitjançant GC-MS dels lípids de la Typha angustifolia 

   Canovas Orenes, Irina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte es pretén caracteritzar qualitativa i quantitativament els components de les parts aèries de la Typha angustifolia, planta de la família de les tifàcies molt habitual en cursos d’aigua lents o bé en ...
  • Caracterización de lípidos en el proceso de desengrase en pieles ovinas 

   Buenacasa i Parera, Rosa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-09)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Debido al gran momento por el que pasa la industria peletera, unido a la gran tradición de algunas empresas, España se ha situado entre los principales países con una tradición peletera más competitivos. La amplia tradición ...
  • Effect of the organization of mesoporous silica gels for the encapsulation of biomolecules 

   Feijoo Ugalde, Julio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Université de Liège
   The main goal of this project is the study of the effect of the pore organization in silica gels synthesized via the sol-gel process on the encapsulation and release of biomolecules. Three different objectives were aimed ...
  • Elaboració de mapes de precipitació a partir d'imatges infraroges de satèl.lit 

   Tarruella Boixadera, Ramón (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002-06-14)
   Doctoral thesis
   Open Access
   El present treball analitza l'aplicabilitat de diferents tècniques, originalment ideades per al tractament de xàfecs que fan ús d'imatges IR de satèl·lit per estimar la precipitació amb una finalitat climatològica en la ...
  • Estudi de biomarcadors lipídics en plantes de la conca mediterrània i les seves implicacions geoquímiques en sistemes aquàtics 

   Basas i Jaumandreu, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-29)
   Doctoral thesis
   Open Access
   This thesis firstly describes the chemical composition of the lipid fraction corresponding to the aerial parts, especially leaves of 22 plants, 16 of which are angiosperms, 3 gymnosperms, 1 fern, 1 moss and 1 alga. In these ...
  • Estudi de la composició química de la planta conocephalum conicum de la Conca del Mediterrani 

   Hidalgo Martín, Belén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es descriu l’estudi realitzat per a la determinació dels compostos presents en l’hepàtica Conocephalum conicum i la quantificació d’aquests, fent servir una anàlisi de cromatografia de gasos acoblada amb ...
  • Estudi del sofre en combustibles fòssils 

   Olivella Costa, Àngels (Universitat Politècnica de Catalunya, 2000-12-19)
   Doctoral thesis
   Open Access
   En els darrers anys s'han iniciat nombrosos estudis de tipus geoquímic, bioquímic i mediambiental, amb l'objectiu d'esbrinar les implicacions del sofre en els sistemes ecològics. El sofre no només és propi dels organismes ...
  • Estudi dels marcadors de conques altament reductores 

   Cabrera Ortega, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 1999-08-21)
   Doctoral thesis
   Open Access
   El treball descrit en aquesta tesi té com a objectiu l'estudi de la matèria orgànica soluble de conques geològiques reductores amb un elevat contingut en sofre. Els estudis previs de geoquímica orgànica endegats en conques ...
  • Geoquímica ambiental lipídica dels aiguamolls de la bòbila de Santpedor 

   Estrada Taña, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball s’han analitzat, mitjançant espectrometria de masses acoblada a un cromatògraf de gasos, unes mostres de sediments i d’aigua de l’aiguamoll de la Bòbila de Santpedor. Les mostres van ser recollides l’any ...
  • Geoquímica orgànica de carbons rics en sofre 

   Gorchs Altarriba, Roser (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-07-21)
   Doctoral thesis
   Open Access
   L'objectiu de la tesi és l'estudi geoquímic orgànic en carbons rics en sofre i de rang variat. Aquest fet permet reconèixer diversos compostos orgànics nous i també millorar la comprensió significativa d'alguns biomarcadors. ...
  • Identificació i anàlisi dels lípids del cargol bover 

   Ortuño Cuadrado, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest estudi s’ha fet un anàlisi dels lípids del cargol bover (helix aspersa) on destaquen per la seva abundància els àcids grassos i els esterols. S’ha trobat una gran quantitat d’àcids grassos essencials (omega 3) i ...
  • Planta de gasificació integrada a una central de cicle combinat 

   Panavera Albrich, Eloi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The aim of this work is to design, through program Cycle-Tempo, a gasification plant integrated with a combined cycle plant. To validate the model of the gasification island, used coals coal basins in Catalonia. In the ...
  • Solidificació i estabilització de residus 

   Buenacasa Parera, Rosa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Sources and processes affecting levels and composition of atmospheric particulate matter in the Western Mediterranean 

   Rodríguez González, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002-12-03)
   Doctoral thesis
   Open Access
   This study is focused on the identification of the sources and processes affecting levels and composition of PM10 and PM2.5 from air quality monitoring networks in Eastern Spain. This is a multidisciplinary study. Time ...