Now showing items 1-20 of 23

  • Allelochemicals and esters from leaves and inflorescences of Sambucus nigra L 

   Basas Jaumandreu, Josep; Heras Cisa, F. Xavier de las (2019-04-01)
   Article
   Open Access
   Allelochemical compounds were detected in leaves and inflorescences of Sambucus nigra L. by means of GC-EIMS. The identified compounds were characterized by their mass spectra and relative retention times as their ...
  • Caracterización de la leonardita como material adsorbente de contaminantes para aguas residuales 

   Zeledón Toruño, Zoraida del Carmen; Solé Sardans, Maria Montserrat; Gamisans Noguera, Javier; Heras Cisa, F. Xavier de las; Lao Luque, Concepción (Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero; Museu de Geologia de la UPC, 2005)
   Conference report
   Open Access
   Muchos geocientíficos creen que en este siglo, el agua pasará a convertirse en un recurso natural de coste similar al petróleo. La escasez de agua potable en muchas partes del mundo debe conducir a la comunidad científica ...
  • Contaminación por metales pesados en los sedimentos de la cuenca del Llobregat 

   Lao Luque, Concepción; Solé Sardans, Maria Montserrat; Heras Cisa, F. Xavier de las; Casas Sabata, Josep M. (2001-06)
   Article
   Open Access
  • Despertar la curiosidad por la química desde la Universidad 

   Grau Vilalta, Maria Dolors; Riba Bonaventura, Antonio; Bonsfills Pedrós, Anna; Busquets Rubio, Pere; Casas Sabata, Josep M.; Heras Cisa, F. Xavier de las; Font Soldevila, Josep; Gamisans Noguera, Javier; Gorchs Altarriba, Roser; Lao Luque, Concepción; Portabella Soler, Jordi; Rexach Cabrera, Llucia; Sala Farré, Francesca; Sanz Balagué, Joaquim; Solé Sardans, Maria Montserrat; Torra Bitlloch, Immaculada (Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú, 2003)
   Conference report
   Open Access
   En este trabajo se presentará la experiencia realizada a partir de la visita a la exposición “¿Dónde está la química?”, por parte de estudiantes de secundaria, ciclos formativos y bachillerato. Esta exposición se ha ...
  • Eina per a la captació de talent al grau d'enginyeria química (#TEQxC2): el cas de la UPC Manresa 

   Heras Cisa, F. Xavier de las; Benzal Montes, Eva; Bonsfills Pedrós, Anna; Busquets Rubio, Pere; Dorado Castaño, Antonio David; Gamisans Noguera, Javier; Gorchs Altarriba, Roser; Grau Vilalta, Maria Dolors; Guimerà Villalba, Xavier; Lao Luque, Concepción; Morral Molto, Eloi; Prades Martell, Lledó; Sala Farré, Francesca; Solé Sardans, Maria Montserrat; Torra Bitlloch, Immaculada (Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 2018)
   Conference report
   Open Access
   L'ocupabilitat és un dels atractius que aporten valor als estudis de grau de les enginyeries. En aquest sentit la UPC de Manresa dinamitza la captació d'estudiants en el grau d'enginyeria química a partir del programa ...
  • Estratègies i recursos per a no nadius per a la impartició d'assignatures en anglès de química en els graus d'enginyeria 

   Heras Cisa, F. Xavier de las; Lao Luque, Concepción; Gamisans Noguera, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2012-07-06)
   Conference report
   Open Access
   Una eina per aconseguir el domini d’una llengua estrangera, és l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres. Aquesta comunicació es focalitza en l’experiència acadèmica adquirida a partir de la impartició ...
  • Evaluation of hyper-cross-linked polymeric sorbents (Macronet MN200 and MN300) on dye (Acid red 14) removal process 

   Valderrama Angel, César Alberto; Cortina Pallás, José Luís; Farran Marsà, Adriana; Gamisans Noguera, Javier; Heras Cisa, F. Xavier de las (2008-03)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Polymeric supports are presented as an alternative to granular activated carbon (GAC) for organic contaminants removal from waste waters from industrial processes. The present work describes the sorption of an azo dye (Acid ...
  • Fungal biodegradation of anthracene-polluted cork: a comparative study 

   Jove, Patricia; Olivella Costa, Maria Àngels; Camarero, Susana; Caixach Gamisans, Josep; Planas Pastor, Carles; Cano, Laura; Heras Cisa, F. Xavier de las (2015-11-05)
   Article
   Open Access
  • GC-MS metabolite profile and identification of unusual homologous cannabinoids in high potency Cannabis sativa 

   Basas Jaumandreu, Josep; Heras Cisa, F. Xavier de las (2020-02-13)
   Article
   Open Access
   Phytochemical investigation of the lipids extracted from seeds of Cannabis sativa by GC-MS showed 43 cannabinoids, 16 of which are new. The extract is dominated by ¿9-tetrahydrocannabinolic acid (A) and its neutral derivative ...
  • Geochemical characterization of a spanish leonardite coal 

   Olivella Costa, Maria Àngels; Solé Sardans, Maria Montserrat; Gorchs Altarriba, Roser; Lao Luque, Concepción; Heras Cisa, F. Xavier de las (2011)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
  • Geoquímica orgànica ambiental de sistemes aquàtics a Catalunya 

   Heras Cisa, F. Xavier de las; Basas Jaumandreu, Josep (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2016-12)
   Part of book or chapter of book
   Open Access
  • Impacte de l'emissió dels components volàtils de la creosota 

   Heras Cisa, F. Xavier de las; Dorado Castaño, Antonio David (2015-09-08)
   Research report
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Improving communication skills: students' viewpoint on a content & language integrated learning project 

   Alsina Aubach, Montserrat; Fortuny Santos, Jordi; Lao Luque, Concepción; Heras Cisa, F. Xavier de las (2014)
   Conference lecture
   Open Access
   The development of the European Higher Education Area (EHEA) scheme in Spanish universities implies a greater participation of the students in their own process of learning and competence-based teaching. Competences are ...
  • Integració de la competència de la tercera llengua (anglès) en els estudis de grau 

   Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, María Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; Heras Cisa, F. Xavier de las; Águila López, Francisco del; Fortuny Santos, Jordi; Franch Parella, Jorge; Gamisans Noguera, Javier; Giralt Mas, Ma. Rosa; Lao Luque, Concepción; López Martínez, Joan Antoni; Martínez Teixidor, Inmaculada; Palà Schönwälder, Pere; Parcerisa Duocastella, David; Vicente Rodrigo, Jesús; Vila Marta, Sebastià (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2013-02-08)
   Conference lecture / Conference report
   Open Access
   La finalitat del projecte ha estat la integració de la competència de la tercera llengua en els estudis de grau, des del convenciment que ens cal formar professionals tecnològics multilingües, que és el que ens ha ...
  • Kinetic study of acid red "dye" removal by activated carbon and hyper-cross-linked polymeric sorbents Macronet Hypersol MN200 and MN300 

   Valderrama Angel, César Alberto; Cortina Pallás, José Luís; Farran Marsà, Adriana; Gamisans Noguera, Javier; Heras Cisa, F. Xavier de las (2008-03)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   The search for suitable sorbents for persistent organic pollutants (like dyes) removal from aqueous solutions has prompted the evaluation of polymeric resins incorporating new properties that solve many of the existing ...
  • La qualitat sanitària de l'aigua als incendis. El cas dels rius a la Catalunya Central 

   Heras Cisa, F. Xavier de las (2019)
   Conference report
   Open Access
   Els incendis forestals són consubstancials al clima i la vegetació mediterrània. L’existència d’una massa forestal de l’ordre del 60% a Catalunya i l’increment d’aquesta conjuntament amb la seva escassa gestió forestal han ...
  • Labdane-type diterpenoids from Juniperus communis needles 

   basas jaumandreu, josep; López, Jordi F.; Heras Cisa, F. Xavier de las (2015-12-15)
   Article
   Open Access
   The chemical composition of lipophilic extractives from Juniperus communis used for cosmetic, medicinaland food additives was studied. Herein we report the extraction of labdane-type diterpenoids from theneedles of the ...
  • Resorcinol and m-guaiacol alkylated derivatives and asymmetrical secondary alcohols in the leaves from Tamarix canariensis 

   basas jaumandreu, josep; López Fernandez, Jordi; Heras Cisa, F. Xavier de las (2014-12)
   Article
   Open Access
   In the study of leaves from the halotolerant saltcedar (Tamarix canariensis Willd.) we have found a new abundant source of resorcinolic as well as guaiacolic compounds. A homologous series of 5-n-alkylresorcinols with long ...
  • Sorption kinetics of polycyclic aromatic hidrocarbons removal using granular activated carbon: intraparticle difussion coefficients 

   Valderrama Angel, César Alberto; Gamisans Noguera, Javier; Heras Cisa, F. Xavier de las; Farran Marsà, Adriana; Cortina Pallás, José Luís (Elsevier, 2008-09)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Granular activated carbon (GAC) was evaluated as a suitable sorbent for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) removal from aqueous solutions. For this purpose, kinetic measurements on the extraction of a family of six ...
  • Students' viewpoint on engineering subjects taugh in English 

   Heras Cisa, F. Xavier de las; Lao Luque, Concepción; Fortuny Santos, Jordi; Alsina Aubach, Montserrat (2014)
   Conference report
   Open Access
   The European Educational Institutions have the challenge and the commitment to enhance multilingual competence and teaching curricular subjects in a foreign language is seen as one of the most promising alternatives. In ...