Now showing items 1-20 of 27

 • Anàlisis de les fases de projectes d'enginyeria i validació de les dades en Minitab 

  López Romeu, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Mapro Sistemas de Ensayo
  La finalitat del projecte recau en la recol·lecció de grans quantitats d’informació (que son generades setmanalment en Excels) per tal d’analitzar-la i avaluar extreure conclusions del passat present i futur dels Projectes ...
 • Carregador de bateries mitjançant un panell solar 

  Pavlyshyn, Ihor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte tracta de disseny i construcció d’un prototip capaç de regular tensió provinent d’un panell fotovoltaic i que té com a objectiu carregar bateries recarregables de 12V . El prototip està orientat a reduir ...
 • Conjunto de cintas para el secado de producto envasado 

  Lagunas Santana, Galdric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Servycat
  Este proyecto surgió a petición de uno de los clientes de Servycat de implantar una línea de secado para una amplia gama de productos. Para ello se diseñó un conjunto de cintas flexible, que se ajustaba a las necesidades ...
 • Convertidor estàtic per a l'alimentació de làmpades LED 

  Padrós Bonilla, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Convertidor estàtic per a un sistema d'alimentació ininterrompuda 

  Pérez Garrich, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El següent projecte consisteix en l’estudi, el disseny i la implementació d’un convertidor estàtic capaç d’alimentar un sistema d’alimentació ininterrompuda. En primer lloc, s’explica el concepte de convertidor estàtic amb ...
 • Diseño y construcción de un puente grúa automatizado de precisión 

  Andrade García, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto tiene la finalidad del diseño de un puente grúa automatizado de precisión, con la creación de un prototipo que simulará y probará el diseño. El puente grúa tiene que llevar a cabo la tarea de poder recoger ...
 • Dispositiu portàtil d’inhibició d’aeronaus no tripulades 

  Vila Codina, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Aerospace Security & Defense Technologies SL
  L’objectiu del present treball és centra en el disseny i construcció d’un dispositiu portàtil d’inhibició d’aeronaus no tripulades i controlades a distància. Conjuntament amb l’empresa ASDT (Aerospace Security and Defence ...
 • Disseny de les instal·lacions elèctriques d'un dúmper de 6 tones model D600AHG 

  Margarit Martín, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  AUSA
  Durant els últims anys, el sector industrial arreu del món ha patit fortes crisis que moltes empreses no han pogut suportar. AUSA no ha tingut les coses fàcils, i tot i haver estat sotmesa a canvis importants ha lluitat ...
 • Disseny d'una instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa amb monitoratge d'energia 

  Sánchez Rosell, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Durant els darrers anys, diferents països desenvolupats han adquirit compromisos en matèria de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, a través del protocol de Kyoto, fet que els obliga a promocionar l’ús de les ...
 • Disseny d’una interfície HMI pel control i monitorització de l’estació IPC201-C 

  López Pérez, Èric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte final de grau té com a objectiu la creació d’una interfície home-màquina (HMI) per tal de poder controlar i monitoritzar el mòdul de control i regulació de diverses variables. Amb el entorn de programació ...
 • Disseny d'un sistema automatitzat per apilat de palets 

  Prieto Torné, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte final de grau es realitzarà la implementació d'un sistema automatitzat per apilar palets. Durant el desenvolupament del projecte s'estudiarà el procés productiu actual i es valorarà en quina part del ...
 • Disseny electrònic del marcatge 2,5D i 3D amb làser 

  Pregonas Sarrà, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Macsa
  Amb els avanços existents sobre la fabricació de productes, actualment, molts dels productes no tenen superfícies planes. Per tal de poder realitzar un marcatge correcte, el punt de incisió del feix làser amb la superfície ...
 • Disseny i emulació de la seguretat d'una cambra cuirassada 

  Rodríguez Maench, Èric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Eliminación selectiva de armónicos en convertidores pwm continua-alterna mediante la transformada de walsh 

  Vicente Rodrigo, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-03-09)
  Doctoral thesis
  Open Access
  La síntesis de tensión alterna a partir de continua mediante la generación de señales de modulación de anchura de pulsos (PWM) representa un método económico y eficaz de realización de dicha transformación, ya que se ...
 • Estació de collat i verificat 

  Luna Barrabés, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest document s'explica detalladament el desenvolupament del disseny d'una estació de roscat i verificat, incloent-hi únicament el disseny elèctric, el disseny pneumàtic i el disseny automatitzat que s'ha realitzat a ...
 • Estudi, disseny i implantació del sistema de qualitat d'un garden 

  Ruiz Garrido, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Generador d'energia elèctrica a partir del calor corporal 

  Cañadas Sánchez, Ismael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte pretén estudiar i desenvolupar el disseny i implementació d’un generador de voltatge a partir de la calor que desprèn l’ésser humà i aprofitar-la per a carregar dispositius com mòbils, smartphones, tabletes, ...
 • Instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'EPSEM 

  Cuevas de la Parra, Patrícia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El fet de realitzar la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), va aparèixer de la idea que si es realitzés el projecte, la universitat passaria a ser ...
 • Instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa sobre la coberta d’una nau industrial 

  Romero Chaparro, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte de fi de carrera té la finalitat de dissenyar una instal·lació fotovoltaica en la coberta d’una nau industrial que ajudi a reduir la dependència de l’empresa en l’energia proveïda per grans companyies ...
 • Instal·lació solar fotovoltaica amb seguidors connectat a xarxa elèctrica per a un habitatge unifamiliar 

  Contreras Escudé, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte té per objectiu portar a terme la instal·lació d’un sistema solar fotovoltaic connectat a xarxa elèctrica per a un habitatge unifamiliar, localitzat a la plaça de la Pau de Manresa. Per aconseguir ...