Now showing items 1-20 of 38

  • Anàlisis de les fases de projectes d'enginyeria i validació de les dades en Minitab 

   López Romeu, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Mapro Sistemas de Ensayo
   La finalitat del projecte recau en la recol·lecció de grans quantitats d’informació (que son generades setmanalment en Excels) per tal d’analitzar-la i avaluar extreure conclusions del passat present i futur dels Projectes ...
  • Carregador de bateries mitjançant un panell solar 

   Pavlyshyn, Ihor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte tracta de disseny i construcció d’un prototip capaç de regular tensió provinent d’un panell fotovoltaic i que té com a objectiu carregar bateries recarregables de 12V . El prototip està orientat a reduir ...
  • Conjunto de cintas para el secado de producto envasado 

   Lagunas Santana, Galdric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Servycat
   Este proyecto surgió a petición de uno de los clientes de Servycat de implantar una línea de secado para una amplia gama de productos. Para ello se diseñó un conjunto de cintas flexible, que se ajustaba a las necesidades ...
  • Convertidor de Cuk amb control PID 

   Ingla Aynés, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   The aim of this thesis is to design a Cuk converter in order to power an electrical motor and incorporate a PID control to regulate its operation. This controller is an Adrunio UNO, which is a microcontroller board based ...
  • Convertidor estàtic per a l'alimentació de làmpades LED 

   Padrós Bonilla, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Convertidor estàtic per a un sistema d'alimentació ininterrompuda 

   Pérez Garrich, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El següent projecte consisteix en l’estudi, el disseny i la implementació d’un convertidor estàtic capaç d’alimentar un sistema d’alimentació ininterrompuda. En primer lloc, s’explica el concepte de convertidor estàtic amb ...
  • Desenvolupament d'una aplicació de gestió de missatges utilitzant un Bus CAN 

   Santaeulària Viladrich, Lleïr (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-22)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Airtificial Intelligent Robots
   La tecnologia CAN és un bus i un protocol de comunicació àmpliament utilitzat en entorns amb requisits de temps real i alta fiabilitat. Per les seves garanties, es freqüentment utilitzat en el sector de l’automoció o ...
  • Desenvolupament d'una instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum d'una empresa 

   Pradas Fontellas, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Desenvolupament del software de control i monitorització d’un procés de premsat per al muntatge de sensors en banc de laboratori 

   Vendrell Torres, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-22)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Airtificial Intelligent Robots
   El projecte consisteix en el desenvolupament d’un software, l’objectiu del qual és gestionar, controlar i monitoritzar el procés d’inserció lateral d’un sensor de torsió a una direcció assistida elèctrica de cremallera ...
  • Diseño y construcción de un puente grúa automatizado de precisión 

   Andrade García, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto tiene la finalidad del diseño de un puente grúa automatizado de precisión, con la creación de un prototipo que simulará y probará el diseño. El puente grúa tiene que llevar a cabo la tarea de poder recoger ...
  • Dispositiu portàtil d’inhibició d’aeronaus no tripulades 

   Vila Codina, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Aerospace Security & Defense Technologies SL
   L’objectiu del present treball és centra en el disseny i construcció d’un dispositiu portàtil d’inhibició d’aeronaus no tripulades i controlades a distància. Conjuntament amb l’empresa ASDT (Aerospace Security and Defence ...
  • Disseny d'un sistema automatitzat per apilat de palets 

   Prieto Torné, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte final de grau es realitzarà la implementació d'un sistema automatitzat per apilar palets. Durant el desenvolupament del projecte s'estudiarà el procés productiu actual i es valorarà en quina part del ...
  • Disseny d'una instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa amb monitoratge d'energia 

   Sánchez Rosell, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Durant els darrers anys, diferents països desenvolupats han adquirit compromisos en matèria de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, a través del protocol de Kyoto, fet que els obliga a promocionar l’ús de les ...
  • Disseny de les instal·lacions elèctriques d'un dúmper de 6 tones model D600AHG 

   Margarit Martín, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   AUSA
   Durant els últims anys, el sector industrial arreu del món ha patit fortes crisis que moltes empreses no han pogut suportar. AUSA no ha tingut les coses fàcils, i tot i haver estat sotmesa a canvis importants ha lluitat ...
  • Disseny d’una interfície HMI pel control i monitorització de l’estació IPC201-C 

   López Pérez, Èric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte final de grau té com a objectiu la creació d’una interfície home-màquina (HMI) per tal de poder controlar i monitoritzar el mòdul de control i regulació de diverses variables. Amb el entorn de programació ...
  • Disseny electrònic del marcatge 2,5D i 3D amb làser 

   Pregonas Sarrà, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Macsa
   Amb els avanços existents sobre la fabricació de productes, actualment, molts dels productes no tenen superfícies planes. Per tal de poder realitzar un marcatge correcte, el punt de incisió del feix làser amb la superfície ...
  • Disseny i emulació de la seguretat d'una cambra cuirassada 

   Rodríguez Maench, Èric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Disseny i programació d'una línia de producció de Heating, Ventilating and Air Conditioning (HVAC) del sector de l'automoció 

   Garcia Masfret, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Airtificial Intelligent Robots
  • Eliminación selectiva de armónicos en convertidores pwm continua-alterna mediante la transformada de walsh 

   Vicente Rodrigo, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-03-09)
   Doctoral thesis
   Open Access
   La síntesis de tensión alterna a partir de continua mediante la generación de señales de modulación de anchura de pulsos (PWM) representa un método económico y eficaz de realización de dicha transformación, ya que se ...
  • Estació de collat i verificat 

   Luna Barrabés, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest document s'explica detalladament el desenvolupament del disseny d'una estació de roscat i verificat, incloent-hi únicament el disseny elèctric, el disseny pneumàtic i el disseny automatitzat que s'ha realitzat a ...