Now showing items 1-9 of 9

  • Análisis de distorsión en el lado de red de convertidores alterna-continua con carga activa 

   Martínez Teixidor, Inmaculada (Universitat Politècnica de Catalunya, 1998-01-20)
   Doctoral thesis
   Open Access
   En el presente trabajo se pretende analizar el consumo de potencia reactiva y la distorsión armónica en el puente trifásico con carga activa resistivo-inductiva, con el objeto de disminuir ambas vertientes de contaminación ...
  • Aprenentatge en anglès en el camp de l'electrònica 

   Argelaguet Isanta, María Rosa; Martínez Teixidor, Inmaculada; Vicente Rodrigo, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2012-07-06)
   Conference report
   Open Access
   Els canvis experimentats amb la implantació del EEES són significatius. El professor ha d’aconseguir, no tant sols que l’estudiant maduri respecte al contingut de l’assignatura, sinó que també adquireixi determinades ...
  • Asignaturas de Electrònica en la EPSEM: planificación de la impartición en inglés 

   Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, María Rosa; Vicente Rodrigo, Jesús; Martínez Teixidor, Inmaculada (2014)
   Conference report
   Open Access
   Al objeto de garantizar la calidad del aprendizaje de la Electrónica en los estudios de Grado impartidos en la EPSEM, es necesario planificar de manera adecuada las asignaturas impartidas en inglés. En este trabajo se ...
  • Design guidelines using selective harmonic elimination advanced method for DC-AC PWM with the Walsh transform 

   Vicente Rodrigo, Jesús; Pindado Rico, Rafael; Martínez Teixidor, Inmaculada (IEEE, 2011)
   Conference report
   Open Access
   The use of the Walsh transform in DC-AC PWM waveform generation allows the calculation of the switching angles by means of linear equations which depend on the fundamental amplitude. However, when it is needed a ...
  • ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA (Examen 2n quadrimestre) 

   Martínez Teixidor, Inmaculada (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-14)
   Exam
   Restricted access to the UPC academic community
  • Integració de la competència de la tercera llengua (anglès) en els estudis de grau 

   Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, María Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; Heras Cisa, F. Xavier de las; Águila López, Francisco del; Fortuny Santos, Jordi; Franch Parella, Jorge; Gamisans Noguera, Javier; Giralt Mas, Ma. Rosa; Lao Luque, Concepción; López Martínez, Joan Antoni; Martínez Teixidor, Inmaculada; Palà Schönwälder, Pere; Parcerisa Duocastella, David; Vicente Rodrigo, Jesús; Vila Marta, Sebastià (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2013-02-08)
   Conference lecture / Conference report
   Open Access
   La finalitat del projecte ha estat la integració de la competència de la tercera llengua en els estudis de grau, des del convenciment que ens cal formar professionals tecnològics multilingües, que és el que ens ha ...
  • Millora de la qualitat del senyal altern en convertidors PWM contínua‐alterna mitjançant l’eliminació selectiva d’harmònics utilitzant la transformada de Walsh 

   Vicente Rodrigo, Jesús; Martínez Teixidor, Inmaculada; Pindado Rico, Rafael (Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa, 2010-12-02)
   Conference lecture
   Open Access
   En aquest treball es presenta un mètode per al càlcul dels angles de commutació d’un senyal PWM mitjançant equacions lineals depenents de l’amplitud de la fonamental, que eliminen de manera selectiva una certa quantitat ...
  • Millora de material docent en l'àmbit de l'electrònica de potència a l'EUETIT i l'EPSEM adaptat als crèdits ECTS. 

   Jaen Fernandez, Carles; Martínez Teixidor, Inmaculada; Pano Ferrer, Olga; Pou Félix, Josep; Sala Caselles, Vicenç; Vicente Rodrigo, Jesús; Pérez, Daniel; Salvador, Antoni; Pineda, Joan Carles; Roca Lefler, Marta; Mas, Andreu; Ojalvo, Pedro; Bacardit, Roger; Planas, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2010-02-11)
   Conference lecture / Conference report
   Open Access
   El projecte “Millora de material docent en l'àmbit de l'electrònica de potència a l'EUETIT i l'EPSEM adaptat als crèdits ECTS” te com a finalitat la millora de la formació i rendiment acadèmic dels estudiants tenint present ...
  • Teaching materials for learning in english in the field of electronic. Material didáctico para el aprendizaje en inglés en el campo de la electrónica. 

   Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, María Rosa; Martínez Teixidor, Inmaculada; Vicente Rodrigo, Jesús (2012)
   Conference report
   Open Access
   In the context of the EHEA, the implementation of the degrees at the UPC has represented changes to the Industrial Engineering studies that were conducted at the Manresa School of Engineering (EPSEM). These changes ...