Now showing items 1-12 of 12

  • Anàlisi de la influència de diferents paràmetres d’impressió en el comportament mecànic de peces obtingudes per Fused Filament Fabrication (FFF) 

   Gil Ginebra, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-12)
   Master thesis
   Open Access
   Aquests darrers anys la popularitat i l’evolució de la impressió 3D han estat exponencials. Cada cop existeixen més tècniques de fabricació additiva que permeten obtenir molt bons resultats amb multitud de materials, ja ...
  • Análisis de usabilidad de la página web de la Fundació CIM 

   Rosendo Pulido, Miguel Angel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-14)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Análisis de usabilidad de la página web de la Fundació CIM. Engloba todo el conocimiento sobre la organización, la página web actual y usabilidad necesario para entender el proceso. Incluye un análisis de usabilidad completo ...
  • Design and manufacturing of a Selective Laser Sintering test bench to test sintering materials 

   Àvila Padró, Guillem; Gall Trabal, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Fundació CIM
   The goal of this project is to design and build a prototype of recoating system for a laser cutting machine to turn it into a selective laser sintering printing machine. This prototype will be used to study new sintering ...
  • Diseño del sistema de movimiento de una impresora 3D de cemento. 

   Vicente Luque, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Fundació CIM
   Aquest projecte aborda el disseny i la implementació d'un sistema de moviment per a una impressora 3D de grans dimensions que utilitza ciment com a material d'impressió. Aquest disseny és part integral del projecte ...
  • Disseny d’un procés de fabricació d’utillatges mitjançant la tecnologia d’impressió 3D 

   Farnes Montpeyo, Tomas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   En la producció de maquinària especial es fabriquen utillatges a mida per a cada màquina. Al tractar-se de peces complexes i de sèrie curta aquests utillatges s’acostumen a fabricar amb Màquines CNC. Això encareix aquest ...
  • Estació de digitalitzat i impressió 3D de plantilles per a la pràctica de l'esport 

   Ventura Corbera, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte té com objectiu estudiar la viabilitat econòmica d’un sistema de fabricació de plantilles personalitzades per la pràctica de l’esquí. Es determinarà quin és el millor sistema per a la digitalització del ...
  • Estudio de adaptación de sistema de impresión con pellets para recuperación de residuos de alto valor 

   Grande Molina, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-04)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest treball estudia la viabilitat d'imprimir peces metàl·liques i/o ceràmiques mitjançant la tècnica d’impressió 3D MEAM-HP (Material Extrusion Additive Manufacturing of Highly-Filled Polymers) emprant grànuls de PLA ...
  • Estudio y optimización del uso de estructuras de soporte para impresoras 3D de tecnología DLP 

   Lorenzo Fernández, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La impresión 3D está experimentando un rápido desarrollo en estos últimos años, siendo muy importante e incluso imprescindible en diferentes ámbitos de la industria. Por lo tanto, se podría decir que nos estamos adentrando ...
  • Mejora del rendimiento de una línea de rectificadoras para metal duro 

   Flor Ródenas, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Las empresas industriales se ven obligadas a redefinir, mejorar e innovar en sus procesos productivos para poder seguir siendo competitivas dentro de un mercado muy exigente. Este proyecto se centra en el análisis de ...
  • Mejora del sistema de extrusión de una impresora 3D BCN3D Sigma 

   Collado Fernández, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   BCN3D Technologies
   En el presente documento se estudia la posibilidad de presentar una alternativa a la actual configuración de la impresora 3D de tecnología FDM/FFF BCN3D Sigma desarrollada por la entidad BCN3D Technologies. En este sentido, ...
  • Noves aplicacions de la tecnologia d'impressió 3D Direct Ink Writing 

   Maier Masso, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Fundació CIM
   Aquest projecte estudia la tecnologia d’impressió 3D anomenada Direct Ink Writing, la qual consisteix en la impressió per capes mitjançant una tinta composta per partícules del material desitjat i un hidrogel o una pasta ...
  • SENSOCRET 3D PRINT 

   Teixeira Buzalski, Victoria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-01-25)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Fundació CIM
   The application of Additive Manufacturing techniques in the construction industry aims to improve construction productivity and revolutionize the design and building processes by creating complex concrete parts, which was ...