Now showing items 1-12 of 12

  • Connexió a xarxa d'un inversor de tres nivells amb control predictiu 

   Vivaracho Porcel, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte consisteix en la millora de rendiment i funcions d’un projecte antecedent. El projecte anterior presenta un convertidor CC/CA controlat per control predictiu que quan es sotmet a simulació funciona de ...
  • Control de velocitat pel motor de reclutància lineal del tren Telmag 

   Prats Ràfales, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es realitza la programació d’un llaç de control a les corrents de les bobines del motor de reluctància lineal del tren Telmag. Amb aquesta implementació es pretén millorar la velocitat de resposta i ...
  • Control predictiu d'un inversor de tres nivells programat amb Llenguatge C 

   García Benítez, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   A partir del control predictiu d’un inversor de tres nivells programat sobre Matlab- Simulink, s’ha traduït el programa a llenguatge de programació C per tal de millorar la seva velocitat d’execució. S’han ofert dos ...
  • Diseño de un parque solar fotovoltaico de 100 kw. Proyecto de inversion/Impacto ambiental 

   Molina Boza, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El proyecto consiste en el diseño de un parque solar fotovoltaico de 100 kW con conexión a red utilizando una estructura soporte de inclinación variable, entre 20º y 55º. El parque solar se ha situado en una parcela de ...
  • Estudi, disseny i construcció d'un circuit de protecció per a un convertidor matricial 

   Ortega, Pedro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest treball consisteix en realitzar l’estudi , el disseny i la construcció d’un circuit de protecció per a un interruptor bidireccional, per evitar les sobretensions generades en la seva commutació. S’estudien aquestes ...
  • Planificació dels tràmits a seguir per legalitzar una activitat i les seves instal·lacions 

   Ordoño Esteve, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest estudi pretén donar a conèixer un procediment genèric per realitzar diversos projectes tècnics, els passos que cal seguir davant de l’administració pública per tal de legalitzar les activitats i instal·lacions i ...
  • Projecte d'una instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum en una nau industrial 

   Esteban Puerta, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball és dissenyar una instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum per a una nau industrial en funcionament. Hi ha moltes alternatives de disseny i dimensionament, però s’ha de cercar la opció més ...
  • Puesta en marcha de un interruptor bidireccional de potencia con Mosfet 

   Ruiz Vives, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El proyecto desarrollado consiste en poner en marcha un interruptor bidireccional de potencia que permita conmutar entre dos entradas de potencia sobre una salida, de manera que la corriente no sufra ningún tipo de ...
  • Sistema predictiu per a motor d'inducció 

   Flores González, José Luís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Tecnologia DSP en un inversor de tres niveles con control predictivo 

   Fernández Campos, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Resumen: El proyecto desarrollado contiene dos objetivos principales: 1. Guía para emplear las herramientas de programación del DSC TMS320F28335. 2. Realización de una aplicación en tiempo real Para conseguir el primer ...
  • Transmisión de señales digitales con fibra óptica aplicada a un inversor trifásico de tres niveles 

   Muñoz Casas, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Este proyecto consiste en estudiar, diseñar y montar un sistema de transmisión de datos con fibra óptica, para señales de carácter TTL, y será aplicado a un inversor trifásico de tres niveles.
  • Variador de velocitat Powerflex40 en mode frenat 

   Martínez Vinagre, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement