Now showing items 1-16 of 16

  • A brief introduction to synthetic differential geometry 

   Pérez Scornik, Gaspar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The goal of this thesis is to explore the basic axiomatic theory of Syn- thetic Differential Geometry (SDG). This field aims to put the study of smooth manifolds, and geometry therein, in a topos-theoretic framework. Though ...
  • Combinatòria d'escales musicals i acords 

   García Herrera, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball es realitza un estudi de diferents conjunts i successions de notes musicals, com són les escales, els acords i les fileres de tons. Fent servir eines matemàtiques de la branca de la combinatòria es resolen ...
  • Constraint algorithm for singular k-cosymplectic field theories 

   Rivas Guijarro, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Master thesis
   Open Access
   The main objective of this thesis is to develop a constraint algorithm for singular k-cosymplectic field theories.
  • De l'equació d'ones a l'afinació del piano: un model basat en la teoria de la dissonància 

   Sanz Perela, Tomás (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els objectius principals d'aquest treball són l'estudi de les equacions d'ones en cordes i membranes i l'aplicació dels resultats obtinguts a l'afinació del piano. Les cordes del piano tenen un cert grau de rigidesa que ...
  • Escales musicals i fraccions contínues 

   Farré Rozada, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball té com a objectiu formalitzar matemàticament els mètodes de construcció d'escales musicals, mitjançant la utilització de les fraccions contínues, i posar de manifest les persistents dificultats que sorgeixen ...
  • Escales musicals, espectre harmònic i teoria de la dissonància 

   Canet Carbonell, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L'objectiu d'aquests treball és l'estudi de la teoria matemàtica de la dissonància. Per a poder fer això abans s'haurà d'entendre a fons el so i les seves característiques (espectre, timbre, freqüència, ...) així com la ...
  • Formulació relativista de les equacions de posicionament del sistema GPS 

   Moragues Albacar, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-11-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Geometric mechanics and Hamilton-Jacobi theory 

   Urtiaga Erneta, Iñigo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   A review of analytical mechanics in the language of differential geometry is given. The classical formulations of Newton, Lagrange and Hamilton are discussed in detail, with special interest in the Hamilton-Jacobi equation. ...
  • Geometrical aspects of contact mechanical systems and field theories 

   Rivas Guijarro, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-12-17)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Many important theories in modern physics can be stated using the tools of differential geometry. It is well known that symplectic geometry is the natural framework to deal with autonomous Hamiltonian mechanics. This admits ...
  • L'embolcall vectorial: del món afí al món lineal 

   Navarro Forns, Raül (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball tracta el concepte d'embolcall vectorial: una construcció que permet inserir de forma canònica un espai afí com a hiperplà en un espai vectorial. Seguint diversos tractats de geometria, i utilitzant les eines ...
  • La matemàtica dels ritmes musicals 

   Fletcher Sanfeliu, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball s'estudien els ritmes musicals des d'una perspectiva matemàtica. Partint dels treballs de Keith i Toussaint, i utilitzant principalment les eines de la combinatòria, s'ha analitzat la complexitat rítmica, ...
  • Modelos matemáticos de la disonancia 

   Gijón Agudo, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo principal de este trabajo es estudiar los modelos matemáticos conocidos como curvas o superficies de disonancia que nos permiten estudiar el fenómeno perceptivo de la disonancia. La motivación del trabajo es ...
  • Positioning systems on light coordinates 

   Rivera Muñoz, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   GPS Technologies are widely spread and growing everyday. They are based on multilateration techniques, assuming Newtonian mechanics for the satellite constellation. Corrections have been made to their models to reduce error ...
  • Simetries d'equacions diferencials. Aplicació als sistemes k-simplèctics 

   Marañón Ledesma, Hèctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-10)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest treball exposarem la teoria general de les simetries puntuals d'equacions diferencials, també conegudes com a simetries de Lie. Aquestes són transformacions en l'espai de variables dependents i independents que ...
  • Sistemes de Lie i l'equació de Riccati matricial 

   Joseph Duran, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01)
   Master thesis
   Open Access
   El propòsit d'aquest treball és, doncs, revisar el teorema de Lie i la seva demostració i il·lustrar alguns casos d'especial importància sobre els quals els resultats que es coneixen actualment tan sols poden ser trobats ...
  • Solution of implicit differential equations using desingularization theory 

   Castejón Díaz, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-04)
   Master thesis
   Open Access
   Our goal in this work is to give an algorithmic method to find solutions of a LSS. To accomplish this objective, we will give a geometric description of the problem and use some geometric tools to transform the equation ...