Now showing items 1-20 of 24

  • Diseño máquina control calidad por estanqueidad 

   Romero Rodas, Francesc Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-03-23)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El proyecto desarrolla el diseño mecánico de una máquina de control de calidad por estanqueidad para piezas de aluminio moldeadas a presión. Se describen los tipos de defectos habituales en los procesos de fusión y su ...
  • Diseño modular de electrodomésticos de línea blanca. Caso: Lavadora doméstica 

   Díez Hernández, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El siguiente proyecto tiene como objetivo desarrollar un prototipo de electrodoméstico modular, que permita la reparación de este y sustitución de sus componentes de forma sencilla y rápida. La configuración de la ...
  • Disseny i fabricació d’un utillatge progressiu per a conformació de xapa 

   Girona Redecillas, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es pretén fer un disseny i fabricació d'un utillatge progressiu per a conformació de xapa. Aquest tipus de procés de conformat en xapa, engloba tots aquells treballs en els quals es modifica la forma ...
  • Estació multi funció d’ús privat per la realització d’exercicis de musculació per usuaris fitness 

   Romero Llambrich, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Amb l’actual situació de pandèmia la majoria dels gimnasos han tancat les seves instal·lacions i els que segueixen oberts, suposen un alt risc de contagi per als usuaris. Aquest fet queda reflectit en el mercat del material ...
  • Estudio básico de elementos de máquinas y diseño de reductor cónico 

   Cristiá Tello, José Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
  • Estudio de planes de seguridad en el trabajo. Explicación de un caso 

   Román Yáñez, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Inspirion Energético
  • Instalación eléctrica en baja tensión e instalaciones complementarias de un bulevar 

   Rodríguez Astol, Josep Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
  • Instal·lació elèctrica d'un bloc de vivendes amb serveis generals i locals comercials 

   Palomes Escolà, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-26)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La finalitat d’aquest projecte es basa en especificar les parts que composen l’instal·lació elèctrica de Baixa Tensió d’un local comercial destinat a un Bar-Restaurant, així com exposar les condicions tècniques i econòmiques ...
  • Legalització de les instal·lacions bàsiques d'un centre gerontològic 

   Archs Fortea, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest projecte és legalitzar les instal·lacions bàsiques d’un centre gerontològic per la seva posada en marxa. El projecte desenvolupa, en primer lloc, la legalització de les instal·lacions de protecció ...
  • Modelització del recobriment hiperrealista d'un animal mecànic 

   Reyes Pernia, Stephany (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-02-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte vol ser l’avantprojecte d’un concepte més ampli, com són els animals hiperrealistes, constituïts per un robot intern que imita a la perfecció els moviments de l’animal però també que aquest sigui el més ...
  • Projecte d'instal·lacions d'uns tallers amb oficines boxes 

   Gálvez Bolet, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte consisteix principalment en la realització del projecte elèctric i el projecte de climatització d’uns tallers amb oficines que anomenarem BOXES a lo llarg del projecte. El projecte parteix bàsicament ...
  • Projecte d'una nau industrial i les seves instal·lacions 

   César Acuña, Ruben (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-29)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En un principi el nostre treball o projecte final de carrera tenia un únic objectiu, aprofundir una mica més en la tecnologia elèctrica. D'aquesta manera hem volgut ampliar una mica els nostres coneixements sobre electricitat ...
  • Projecte de instal·lació elèctrica d'un edifici destinat a vivendes, local comercial i pàrking 

   Pinent Anglada, Maite (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte presenta l’estudi, disseny i càlcul de la instal·lació de baixa tensió d’un edifici destinat a vivendes, local comercial i pàrking, a més a més del disseny de la ventilació forçada del pàrking. L’edifici ...
  • Projecte de les instal·lacions d'un edifici 

   Mumbrú Gonzàlez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte final de carrera s’ha dut a terme el projecte de legalització elèctrica d’un edifici de 21 habitatges plurifamiliars i el projecte d’activitats del mateix, situats a Barcelona. El projecte de ...
  • Projecte elèctric i d'activitat d'un apartahotel de 20 habitacions amb piscina 

   Coch Tetas, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-29)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte consisteix principalment en la realització del projecte elèctric d’un Aparta hotel de 20 habitacions amb Piscina. A part del projecte pròpiament elèctric, es realitza la memòria de contra incendis; en ...
  • Proyecto de instalaciones de una nave industrial 

   Balcells Pernau, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El trabajo realizado se ha dividido en dos proyectos. El primer proyecto trata sobre el diseño, confección y cálculos de una instalación de baja tensión de una nave industrial dedicada a la inyección de termoplásticos. ...
  • Proyecto de instalaciones de una nave industrial dedicada a la distribución de pan y pastelería congelada 

   Gallego Calvo, Santiago José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Alvilardán
  • Proyecto de instalación eléctrica de MT y BT para un local comercial 

   Pereda Leguizamon, Jorge Ariel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el presente proyecto se describen las instalaciones eléctricas que componen un local comercial destinado a la venta de ropa al por menor. El proyecto estará dividido en dos partes, en una primera parte se describirán ...
  • Proyecto de las instalaciones eléctricas de un edificio entre medianera para 8 viviendas, local y aparcamiento 

   González Escuer, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
  • Proyecto ejecutivo de instalaciones en viviendas y urbanización, en Tarragona 

   Domingo Borras, Roger; Galdeano Bosch, Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision