Now showing items 1-20 of 23

 • Diseño máquina control calidad por estanqueidad 

  Romero Rodas, Francesc Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-03-23)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El proyecto desarrolla el diseño mecánico de una máquina de control de calidad por estanqueidad para piezas de aluminio moldeadas a presión. Se describen los tipos de defectos habituales en los procesos de fusión y su ...
 • Diseño modular de electrodomésticos de línea blanca. Caso: Lavadora doméstica 

  Díez Hernández, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-16)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El siguiente proyecto tiene como objetivo desarrollar un prototipo de electrodoméstico modular, que permita la reparación de este y sustitución de sus componentes de forma sencilla y rápida. La configuración de la ...
 • Disseny i fabricació d’un utillatge progressiu per a conformació de xapa 

  Girona Redecillas, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte es pretén fer un disseny i fabricació d'un utillatge progressiu per a conformació de xapa. Aquest tipus de procés de conformat en xapa, engloba tots aquells treballs en els quals es modifica la forma ...
 • Estudio básico de elementos de máquinas y diseño de reductor cónico 

  Cristiá Tello, José Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Estudio de planes de seguridad en el trabajo. Explicación de un caso 

  Román Yáñez, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Inspirion Energético
 • Instalación eléctrica en baja tensión e instalaciones complementarias de un bulevar 

  Rodríguez Astol, Josep Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Instal·lació elèctrica d'un bloc de vivendes amb serveis generals i locals comercials 

  Palomes Escolà, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-26)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  La finalitat d’aquest projecte es basa en especificar les parts que composen l’instal·lació elèctrica de Baixa Tensió d’un local comercial destinat a un Bar-Restaurant, així com exposar les condicions tècniques i econòmiques ...
 • Legalització de les instal·lacions bàsiques d'un centre gerontològic 

  Archs Fortea, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu d’aquest projecte és legalitzar les instal·lacions bàsiques d’un centre gerontològic per la seva posada en marxa. El projecte desenvolupa, en primer lloc, la legalització de les instal·lacions de protecció ...
 • Modelització del recobriment hiperrealista d'un animal mecànic 

  Reyes Pernia, Stephany (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-02-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte vol ser l’avantprojecte d’un concepte més ampli, com són els animals hiperrealistes, constituïts per un robot intern que imita a la perfecció els moviments de l’animal però també que aquest sigui el més ...
 • Projecte de instal·lació elèctrica d'un edifici destinat a vivendes, local comercial i pàrking 

  Pinent Anglada, Maite (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte presenta l’estudi, disseny i càlcul de la instal·lació de baixa tensió d’un edifici destinat a vivendes, local comercial i pàrking, a més a més del disseny de la ventilació forçada del pàrking. L’edifici ...
 • Projecte de les instal·lacions d'un edifici 

  Mumbrú Gonzàlez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte final de carrera s’ha dut a terme el projecte de legalització elèctrica d’un edifici de 21 habitatges plurifamiliars i el projecte d’activitats del mateix, situats a Barcelona. El projecte de ...
 • Projecte d'instal·lacions d'uns tallers amb oficines boxes 

  Gálvez Bolet, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-25)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte consisteix principalment en la realització del projecte elèctric i el projecte de climatització d’uns tallers amb oficines que anomenarem BOXES a lo llarg del projecte. El projecte parteix bàsicament ...
 • Projecte d'una nau industrial i les seves instal·lacions 

  César Acuña, Ruben (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-29)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En un principi el nostre treball o projecte final de carrera tenia un únic objectiu, aprofundir una mica més en la tecnologia elèctrica. D'aquesta manera hem volgut ampliar una mica els nostres coneixements sobre electricitat ...
 • Projecte elèctric i d'activitat d'un apartahotel de 20 habitacions amb piscina 

  Coch Tetas, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-29)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte consisteix principalment en la realització del projecte elèctric d’un Aparta hotel de 20 habitacions amb Piscina. A part del projecte pròpiament elèctric, es realitza la memòria de contra incendis; en ...
 • Proyecto de instalación eléctrica de MT y BT para un local comercial 

  Pereda Leguizamon, Jorge Ariel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En el presente proyecto se describen las instalaciones eléctricas que componen un local comercial destinado a la venta de ropa al por menor. El proyecto estará dividido en dos partes, en una primera parte se describirán ...
 • Proyecto de instalaciones de una nave industrial 

  Balcells Pernau, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El trabajo realizado se ha dividido en dos proyectos. El primer proyecto trata sobre el diseño, confección y cálculos de una instalación de baja tensión de una nave industrial dedicada a la inyección de termoplásticos. ...
 • Proyecto de instalaciones de una nave industrial dedicada a la distribución de pan y pastelería congelada 

  Gallego Calvo, Santiago José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Alvilardán
 • Proyecto de las instalaciones eléctricas de un edificio entre medianera para 8 viviendas, local y aparcamiento 

  González Escuer, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Proyecto ejecutivo de instalaciones en viviendas y urbanización, en Tarragona 

  Domingo Borras, Roger; Galdeano Bosch, Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Proyecto nave industrial 

  Mas Zamorano, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision