Now showing items 1-20 of 21

  • A critical analysis of project management methodologies and improvement proposal for Evonik's Agile teams 

   Berecibar Gorostiza, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-19)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Evonik Industries
   The corporate landscape of the twenty-first century is quickly transforming. Customers' demands are diversifying, regulators are enforcing tighter environmental standards, and disruptive market models are being introduced ...
  • Análisis de los costes asociados a la venta en un marketplace 

   Pich-Aguilera Barroso, María Zoila (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-05)
   Master thesis
   Open Access
   Este trabajo toma como marco el mundo del comercio electrónico o del e-commerce. La venta online supone un gran atractivo para el cliente actual ya que viene asociada a un gran número de ventajas. Es por eso que muchos de ...
  • Aprofundir en la metodologia BIM en l'elaboració d'un projecte executiu d'un edifici plurifamiliar 

   Guilera Alonso, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball és l’explicació de la metodologia de treball BIM i l’anàlisi de la seva implementació en una empresa de construcció. També és procedirà a fer ús de la nova metodologia en un cas pràctic. Aquest ...
  • Canvi de sistema de planificació Push a Pull a la fàbrica de Simon S.A. d’Olot 

   Celma Bertran, Joaquim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-10)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Actualment a la fabrica de Simon ubicada a Olot, es treballa amb un sistema de planificació de la producció Push, on la producció domina sobre les necessitats del mercat i es produeix seguint un sistema de prediccions de ...
  • Definició d’un model de predicció per a l’estimació de costos d’enginyeria de projectes multidisciplinaris d’enginyeria química 

   Sarrate Rogent, Claudia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es defineix un model paramètric per a l’estimació de costos en projectes d’enginyeria. La predicció, en hores d’enginyeria per al desenvolupament de propostes de projecte, es basa en un anàlisi de les ...
  • Design and implementation of an automatic testing system 

   Gartzia Segurola, Eneko (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Development and validation of an automated test bench for electronic products 

   Rodríguez Domínguez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-20)
   Master thesis
   Open Access
   This master’s thesis shows the development of a test bench for a flow sensor devices calibration. The project development will be carried out at a company, between February 2017 and July 2017. Therefore, during the ...
  • Diseño de una máquina para comprobar Knock Sensors 

   Gaspar, Alicia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En el presente proyecto se ha diseñado una máquina de comprobación de Knock Sensors teniendo en cuenta la elevada y diferenciada cantidad de usuarios que, debido a las circunstancias, harán uso de ella. La empresa ...
  • Diseño, implementación y validación del software de control de un túnel de viento 

   Bel Jimeno, Enoc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este proyecto se ha desarrollado un software que permite controlar el túnel de humo y calor de la empresa UTC Fire & Security. Dicho túnel está destinado a hacer ensayos de detectores según las normativas de detección ...
  • Disseny d'un joc didàctic per donar suport a l'ensenyament en gestió de projectes 

   Plaza del Rio, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Els jocs s’han fet servir al llarg de la història per reforçar l’aprenentatge. És quelcom que no ve de nou, però l’ús de jocs per aprendre és una àrea en ple desenvolupament avui dia, amb una indústria i recerca creixent ...
  • Disseny d’un mecanisme per a la recerca sobre el dolor 

   PUJOL RIERA, GUILLEM (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’origen del projecte ve donat per la necessitat de la Unitat de Recerca en Ressonància Magnètica de l’Hospital del Mar de Barcelona, de provocar dolor al dit polze d’un subjecte, mentre se li practica una ressonància ...
  • Estudi i millora de la monetització d'un videojoc social 

   Campabadal Miranda, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest treball es farà en col·laboració amb l'empresa de nova creació (start-up) Quizlyse, que ha llençat al mercat un videojoc social per a mòbils anomenat MARCAQuiz (pel diari MARCA). El seu principal problema és generar ...
  • Generation of ride comfort index 

   Garcia Solano, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The main objective of this project is to obtain a ride comfort index of a vehicle. This parameter shall be representative of the vibration received by the human body during the ride. The comfort, as we understand, is the ...
  • Indicadors de l'anàlisi del rendiment de projectes en empresa del sector de l'automòbil 

   Martínez Navarro, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest Projecte Final de Carrera planteja la implantació d’una metodologia de monitorització i control de projectes basada en Earned Value Management. Es prepara la metodologia i s’analitzen dades de l’arxiu històric d’una ...
  • Maintenance mobility application at Michelin 

   Theokritoff Thomas, Olivier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Millora del disseny d’un túnel de refrigeració modular per a productes alimentaris 

   León Alsina, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Les noves tecnologies i la competència empresarial provoquen que els processos industrials entrin en un procés de millora contínua. Sovint no millorar significa fer un pas enrere i en conseqüència, una pèrdua considerable ...
  • Modelo de simulación para redes de comunicación de sistemas de detección de fuego basado en OMNeT++ 

   Santos Díaz, Noelía (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-10-29)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   [ANGLÈS] In this document a simulation tool based on OMNeT++, a C++ discrete event simulation package, is presented applied to evaluate the reliability of a fire detection system under different situations. It attempts to ...
  • Optimització del procés productiu amb implementació de metodologia "Kitting" 

   Olle Mitjans, Esteve (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Calsonic Kansei Spain
   Aquest treball s’ha realitzat durant la realització de les pràctiques a l’empresa Calsonic Kansei Spain S.A., d’ara endavant CKSP per la sucursal espanyola i CK per la marca en general, i està relacionat amb una de les ...
  • Pla de negoci de màquines de vending de suc de taronja 

   Sanchez Arcusa, Guillem; Romy Martínez, Adria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L'objectiu del projecte és l'estudi de la viabilitat d'un negoci d'explotació de màquines de vending de suc de taronja natural i l'adaptació d'aquestes per a una gestió intel·ligent. Aquest estudi es realitzarà gràcies a ...
  • Plataforma de gestió de la desagregació de projectes de R+D. El cas UTC F&S 

   Ferré Reixach, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Les exigències creixents en la gestió de projectes de Recerca i Desenvolupament (R+D) de productes comporta una introducció progressiva de noves tècniques de gestió de projectes en els centres de R+D. En aquest projecte ...