Now showing items 1-15 of 15

  • 01. Potència d'un punt respecte d'una circumferència 

   Cruells Pagès, Pere; Guijarro Carranza, Maria Piedad (2012-02-14)
   Audiovisual
   Open Access
   El video dóna la definició de potència d'un punt respecte d'una circumferència i estudia el seu valor segons la posició relativa del punt i la circumferència.
  • 02. Eix radical de dues circumferències. Centre radical 

   Cruells Pagès, Pere; Guijarro Carranza, Maria Piedad (2012-02-01)
   Audiovisual
   Open Access
   El video mostra l'explicació teòrica de l'eix radical de dues circumferències i estudia els casos possibles. També dóna la definició de centre radical.
  • 03. Resolució d'un exercici de tangències: circumferència tangent a dues rectes que passi per un punt donat 

   Cruells Pagès, Pere; Guijarro Carranza, Maria Piedad (2012-02-14)
   Audiovisual
   Open Access
   El video mostra la resolució d'un exercici de geometria mètrica, resolt fent ús del regle i el compàs. L'exercici demana construir una circumferència tangent a dues rectes donades i que passi per un punt també donat no ...
  • 04. Resolució d'un exercici de tangències: Circumferència tangent a una altra circumferència i a una recta en un punt donat d'aquesta recta. 

   Cruells Pagès, Pere; Guijarro Carranza, Maria Piedad (2012-02-14)
   Audiovisual
   Open Access
   Audiovisual + pdf explicatiu del Departament d'Estructures a l'Arquitectura. Secció de Matemàtiques i Informàtica.
  • 05. Resolució d'un exercici de tangències: Circumferència tangent a una altra de donada que passi per dos punts 

   Cruells Pagès, Pere; Guijarro Carranza, Maria Piedad (2012-02-14)
   Audiovisual
   Open Access
   El video mostra la resolució d'un exercici de geometria mètrica, resolt fent ús del regle i el compàs. L'exercici demana construir una circumferència tangent a una altra de donada i que passi per dos punts també donats.
  • 06. Exercici 1. Diagonalització d'endomorfismes. 

   Cruells Pagès, Pere; Guijarro Carranza, Maria Piedad (2012-02-01)
   Audiovisual
   Open Access
   El video mostra la resolució d'un exercici de diagonalització d'un endomorfisme de R^3.
  • 07. Exercici 2. Diagonalització d'endomorfismes 

   Cruells Pagès, Pere; Guijarro Carranza, Maria Piedad (2012-02-01)
   Audiovisual
   Open Access
   El video mostra la resolució d'un exercici de diagonalització d'un endomorfisme de R^3.
  • 08. Exercici 3. Diagonalització d'endomorfismes 

   Cruells Pagès, Pere; Guijarro Carranza, Maria Piedad (2012-02-14)
   Audiovisual
   Open Access
   El video mostra la resolució d'un exercici de diagonalització d'un endomorfisme de R^3.
  • Elaboració i disseny de material docent per a l'autoaprenentatge i suport a la docència de matemàtiques per a l'arquitectura 

   Cruells Pagès, Pere; Guijarro Carranza, Maria Piedad (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2012-02-07)
   Conference lecture / Conference report
   Open Access
  • Un exemple de lliçó a Atenea: teoria de la simetria 

   Cruells Pagès, Pere; Guijarro Carranza, Maria Piedad (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2012-06)
   Conference lecture
   Open Access
   L’adaptació a l’EEES ha obligat a actualitzar els materials didàctics adaptant-los a les directrius dels nous plans d’estudis. Atenea ofereix eines que faciliten aquesta adaptació com són les lliçons fetes amb Moodle. En ...
  • Innovació docent en matemàtiques per a l’arquitectura 

   Guijarro Carranza, Maria Piedad; Cruells Pagès, Pere (Grup per a la Innovació i la Logística Docent en l'Arquitectura (GILDA) / Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica, 2013-05)
   Conference report
   Open Access
   En aquest article es mostren diversos materials per a la docència de les matemàtiques dels estudis d’arquitectura. Es presenten recursos web, lliçons i qüestionaris en format Moodle tots ells incloent-hi imatges, videos, ...
  • Lliçons Moodle en matemàtiques per a l'arquitectura 

   Cruells Pagès, Pere; Guijarro Carranza, Maria Piedad (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2012-07-06)
   Conference report
   Open Access
   Amb els darrers canvis de pla d’estudis a la universitat, ha estat necessari actualitzar materials didàctics per adaptar-los a l’EEES i a les directrius dels plans d’estudis. El campus virtual de la UPC està basat en ...
  • Lliçons Moodle, una bona eina per a l’adaptació a l’EEES. Exemple d’una lliçó sobre teoria de la simetria en arquitectura 

   Guijarro Carranza, Maria Piedad; Cruells Pagès, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2011-06-14)
   Conference lecture
   Open Access
   La lliçó és una molt bona eina de Moodle que possibilita l’estudi i l’avaluació no presencial de cara a l’adaptació de les assignatures a l’EEES. Les lliçons permeten planificar l’estudi d’un tema en subtemes que s’organitzen ...
  • Matemàtiques per a l'arquitectura : problemes resolts 

   Guijarro Carranza, Maria Piedad; Cruells Pagès, Pere (Edicions UPC, 2007-06)
   Book
   Open Access
   La creació d'aquest llibre ha estat motivada per la necessitat d'oferir als estudiants d'arquitectura una col.lecció de problemes que tractin els temes d'àlgebra i geometria de les assignatures de matemàtiques per a ...
  • Qüestionaris Wiris per a matemàtiques 

   Cruells Pagès, Pere; Guijarro Carranza, Maria Piedad (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2013-06)
   Conference lecture
   Open Access
   La recent incorporació de Wiris Quizzes a Atenea ha facilitat la generació de preguntes amb una gran aleatorietat obtenint un ventall molt ampli de qüestionaris. El tipus de preguntes que ara es poden crear és molt més ...