Now showing items 1-18 of 18

  • Autenticació mitjançant paràmetres biomètrics 

   Pastor Navarro, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En les pàgines següents s’explicarà el procés seguit per la realització d’aquest treball de final de grau, en el que es pretén substituir, en un programa de gestió de contrasenyes, la contrasenya mestre per paràmetres ...
  • Captura de pantalla en modo kernel 

   Muniategui Climente, Javier de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-24)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Jugar a videojocs s'ha convertit en un hobby molt important per la societat actual. LudiumLab està innovant en aquest hobby amb una plataforma de \textit{cloud gaming} anomenada SoraStream, la qual permet als jugadors ...
  • Continuous delivery de software en un servicio cloud 

   Cubero Luque, Lorenzo Jesus (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'abast d'aquest projecte cobreix dos grans objectius al voltant del desenvolupament de software. Per una banda l'anàlisi, cerca i implantació d'una metodologia de desenvolupament. Per una altra banda l'implementació d'una ...
  • Creació d'un servidor distribuït de partides guardades al núvol 

   Espin Pedrol, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Desarrollo de un modelo de conexión sin servidor para videojuegos multijugador online 

   Mateo Álvarez, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto pretende proporcionar un servicio de creación de partidas distribuidas para videojuegos online. La comunicación en las partidas se lleva a cabo entre los clientes, con uno de ellos actuando como servidor y ...
  • Desenvolupament d'una aplicació d'agricultura per a dispositius mòbils 

   Coll Leal, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Development of a CI system for a multiplatform application 

   Faixat Llanas, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Emulació del temps en aplicacions instrumentades 

   Urós Guardiola, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-23)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu principal d'aquest projecte és crear una eina que permeti modificar la percepció del temps en aplicacions que estan essent instrumentades en temps d'execució, i aconseguir extreure la distorsió del temps degut ...
  • IASP (IAsist Service Platform) 

   Peregrina Cabrera, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Implementació d'un sistema de fitxers dinàmic per containers 

   Burgués Miró, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu d'aquest projecte consisteix a implementar un sistema de fitxers dinàmic per un container a partir d'un sistema ext2 estàtic que actualment està integrat dins del container. La solució software implementada ...
  • Implementación y evaluación de diversos métodos de captura de pantalla 

   Ferrer Nicolás, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Actualmente no hay disponible una comparación entre los rendimientos de métodos de captura de pantalla con métricas específicas. En este TFG se van a implementar en Windows diversos métodos de captura de pantalla. ...
  • Improving the effective use of multithreaded architectures : implications on compilation, thread assignment, and timing analysis 

   Radojković, Petar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-19)
   Doctoral thesis
   Open Access
   This thesis presents cross-domain approaches that improve the effective use of multithreaded architectures. The contributions of the thesis can be classified in three groups. First, we propose several methods for thread ...
  • Intrusion prevention system 

   Anglada Bosch, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   GMV Soluciones Globales Internet, S.A.U
  • Plataforma de desplegament de containers per perfils d'usuari 

   Soriano Bial, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquesta memòria es presenta el desenvolupament del projecte Plataforma de desplegament de containers per perfils d'usuari. lataforma per poder gestionar containers segons perfils d'usuari d'una organització i la descàrrega ...
  • Redirección del sistema de ficheros 

   Aznar Puyalto, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Runahead threads 

   Ramírez García, Tanausu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-04-15)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Los temas de investigación sobre multithreading han ganado mucho interés en la arquitectura de computadores con la aparición de procesadores multihilo y multinucleo. Los procesadores SMT (Simultaneous Multithreading) son ...
  • Sistema automàtic de bots pel Quake 3 

   Palència Fernández, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-10-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte té per objectiu principal oferir una eina de benchmark als mercat de desenvolupament de hardware destinat a les aplicacions de videojocs. Per aconseguir aquest objectiu s'ha escollit seleccionar un videojoc ...
  • Sistema per a detectar o preveure violacions del SLA d'un servei en el núvol 

   Munuera Borrell, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest document conté el Treball de fi de Grau del Grau en Enginyeria Informàtica de l'alumne Adrià Munuera Borrell, especialitzat en Computació en la FIB (Facultat d'Informàtica de Barcelona). En l'actualitat hi ha una ...