Now showing items 1-20 of 24

  • Análisis de la viabilidad de los parques eólicos marinos 

   Fernández Orfila, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte té com a objectiu l’anàlisi dels costos d’un parc eòlic marí i la seva viabilitat tecnicoeconòmica. Aquest TFG presenta tres parts: la primera, eminentment teòrica, que inclou tots els conceptes i ...
  • Consumption Pattern Detection Through the Use of Machine Learning : Clustering Techniques for Non-Technical Losses Detection RERORT 

   Osypova, Sofia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-11)
   Master thesis
   Open Access
   Machine learning algorithms applied towards detection of non-technical losses are increasingly becoming a go-to solution and tools that help detection losses in such a way are being developed by power utilities of all sizes ...
  • Contributions to evaluate technical and economic benefits of distributed generation for low-income citizens 

   Baffi, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
   Master thesis
   Open Access
   Power generation at or near the consumers characterizes the Distributed Generation (DG). The use of renewable resources to provide energy close to the end users has changed the perspectives for the future power system. ...
  • Desarrollo de un modelo de costes para parques eólicos offshore 

   Usón Sabaté, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Este proyecto final de carrera se basa en modelar los costes gastos asociados al desarrollo, el despliegue y la puesta en marcha de un parque eólico offshore (CAPEX). Se tienen en cuenta los elementos que lo forman hasta ...
  • Diseño de un sistema de gestión para microrredes 

   Lopez Cardona, Ángela (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Disseny i dimensionat elèctric d'un parc eòlic 

   Jaume Ramírez, Eduard; Fernández Rubio, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu del present projecte és el disseny i instal·lació elèctrica d’un parc eòlic. Es disposarà a situar el parc al municipi Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a la comarca del Baix Camp, Catalunya. El parc ...
  • Estudi i gestió de micro xarxes. 

   Bárcena González, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Master thesis
   Open Access
   Realitzar un estudi de millora i optimització dels rescursos energètics als equipaments municipals de Martorelles i estudiar la possible connexió dels mateixos formant una xarxa de micro xarxes.
  • Estudio técnico-económico de la implementación de un sistema híbrido FV-Diésel 

   Lara Díaz, Nathaniel Alfonso (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2016-10)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • EV Fleet Flexibility Estimation on the Distribution Network 

   Fares, Bilal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-10)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   A new electricity market model was drafted in Denmark (1) to define the roles of different players and promote the integration of renewable generation as well as the gradual shift towards smart grids. Along with a clear ...
  • Feeder flow control and operation in large scale photovoltaic power plants and microgrids : Part I Feeder ow control in large scale photovoltaic power plants : Part II Multi-microgrids and optimal feeder ow operation of microgrids 

   Bullich Massagué, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-04)
   Doctoral thesis
   Open Access
   This thesis deals with the integration of photovoltaic energy into the electrical grid. For this purpose, two main approaches can be identified: the interconnection of large scale photovoltaic power plants with the ...
  • Large scale photovoltaic power plants: configuration, integration and control 

   Cabrera Tobar, Ana Karina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-04)
   Doctoral thesis
   Open Access
   This thesis focuses on the operation and control of Large Scale Photovoltaic Power Plants (LS-PVPPs) according to grid code requirements with a special focus on the basic unit: the PV generator. The aim of this thesis is ...
  • Modeling and analysis of an islanded, low voltage,inverter-based microgrid 

   Ribback, Christian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
   Master thesis
   Open Access
   The penetration of Voltage Source Converters (VSCs) interfacing renewable energysources in today’s power system has experienced a steep incline. In microgrids, thepenetration of VSCs can reach 100% during times when the ...
  • Modelització, control i simulació d'erogeneradors equipats amb flywheel 

   Sans Ibós, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El vent és un recurs que no es pot controlar. Degut a la seva variabilitat, els parcs eòlics presenten fluctuacions en la potència que entreguen a la xarxa la qual es pot veure especialment afectada si és aïllada o dèbil. Per ...
  • Neural network applied to Monte Carlo Method based Probabilistic Power Flow 

   Xia Wang, Junhao (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Master thesis
   Open Access
   The world is increasing the share of renewable energy. This change of tendency influences the way how planning and operation of the electrical grid work. Natural resources such as wind and solar bring uncertainties to the ...
  • NILM Algorithms General Comparison and Test of Adaptability 

   Pasquet, Arthur (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Master thesis
   Open Access
   NILM field is a hot spot in university and companies research due to the great advantages it provides and its importance to reduce energy consumption within the households particularly. This thesis allows a comparison ...
  • Operació d'una microxarxa amb energies renovables i emmagatzematge 

   Viñals Canal, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en el disseny i implementació d’un algorisme per optimitzar la gestió d’una microxarxa energètica. S’ha elaborat un model genèric per a microxarxes híbrides en corrent altern i corrent continu ...
  • Operació, control i simulació d’un sistema fotovoltaic 

   Capdevila Bacardit, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present Treball Final de Grau es basa principalment en la modelització i simulació d’un panell fotovoltaic connectat a la xarxa elèctrica. En el model s’inclou una placa fotovoltaica i un convertidor de corrent continu. ...
  • Optimal power flow analysis of an hybrid AC/DC system that connects large wind farms to the grid 

   Rojas Dueñas, Gabriel Esteban (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Master thesis
   Open Access
   The main purpose of this project is to develop a tool able to solve an optimal power flow (OPF) for a grid that connects wind power plants to consumption centers. The grid combines alternating current and direct current ...
  • Optimització de l'operació de xarxes de distribució actives 

   Galceran Feixas, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest projecte es presenta la formulació, implementació i validació d’una eina informàtica que permet la optimització de l’operació de xarxes de distribució actives. S’ha desenvolupat un algorisme genèric per xarxes ...
  • Optimització del flux de potència en xarxes de distribució intel·ligents 

   Fiol Vich, Marc Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-21)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest treball implementa una formulació que optimitza la planificació operativa de xarxes de distribució intel·ligents. S’utilitza la relaxació coneguda com a programació cònica de segon ordre per tal de convexificar el ...