Now showing items 1-20 of 24

  • Abordatge de la perspectiva de gènere en salut visual 

   Masdemont i Isern, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Introducció: Són molts els estudis científics que analitzen la presència de desigualtats de gènere en diferents àmbits i per tant es podria pensar que també n’hi haurà en salut visual. Objectius: Realitzar una cerca ...
  • Causas de baja visión y ceguera infantil 

   Gil Elguera, Ysabel Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La ceguesa i la baixa visió infanto-juvenil són un problema de salut ocular i salut pública a tot el món. Un dèficit visual és la pèrdua total o parcial del sentit de la vista. En el terme "baixa visió", s’hi inclouen el ...
  • Cerca bibliogràfica d'enquestes oficials de salut per l'estudi de la visió infantil 

   González Morejón, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Les enquestes oficials de la salut són molt útils per a extreure informació de la població sobre el seu estat de salut, la seva qualitat de vida i la utilització de serveis sanitaris. En definitiva, són necessàries per a ...
  • Comparativa del impedimento visual en muestras de etnias diferentes 

   Méndez Mourelle, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-22)
   Master thesis
   Open Access
   El impedimento visual se presenta más frecuentemente dentro de colectivos socialmente desfavorecidos. La etnia gitana posee unas características socioeconómicas y culturales particulares que la diferencian de la población ...
  • Control de la qualitat de la posició d'ús i el centrat de les prescripcions monofocals 

   Colomar López, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Atès que la forma més freqüent de compensació dels errors refractius són les ulleres i en concret les ulleres monofocals, el nostre estudi té la motivació de conèixer si la població que utilitza aquests tipus de correcció ...
  • Criterios clínicos de la corrección de la presbícia 

   Laiglesia Oroz, Elisabet Patricia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Criterios clínicos para la corrección de la miopía 

   Galicia Aguilar, Guillerma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Objectius: Determinar i estudiar els diferents criteris clínics utilitzats per controlar la miopia en nens mitjançant una cerca bibliogràfica. Mètode: Es va realitzar una cerca a la base de dades Pubmed i Cochrane amb ...
  • Criterios de calidad en los parámetros de montaje de lentes de adición progresiva 

   Guzmán Sánchez, Alexander (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest estudi es centra en l’anàlisi de l’adaptació de lents d’addició progressiva. La mostra de l’estudi són principalment usuaris prèsbites que utilitzen lents d’addició progressiva durant tot el dia i per a totes les ...
  • Disseny, fabricació i avaluació d'un instrument per mesurar l'amplitud d'acomodació 

   Padilla Sánchez, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’acomodació és la capacitat que té el sistema visual per variar el poder refractiu amb la finalitat d’obtenir una imatge el més nítida possible a la retina dels objectes que es desitgen tenir informació ...
  • Elaboración de un cuestionario para evaluar la alfabetización en salud visual 

   Sevillano Rosende, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-23)
   Master thesis
   Open Access
   Introducción La alfabetización tiene un impacto directo sobre la salud individual y pública. Del interés por la relación entre alfabetización y salud surgió el concepto de alfabetización en salud, que hace referencia a las ...
  • Error refractiu en nens prematurs 

   Serra Serrabasa, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Objectiu: realitzar una cerca bibliogràfica per tal de recopilar la literatura més actualitzada dels efectes de la prematuritat i valorar la relació que té aquesta en diferents aspectes visuals. Mètode: es va efectuar una ...
  • Error refractivo y rendimiento escolar 

   Gregorio Figueroa, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Objectiu: Realitzar una recerca bibliogràfica sobre la influència dels errors de refracció en el rendiment acadèmic de nens en edat escolar. Mètode: Es va realitzar una recerca bibliogràfica a la base de dades Pubmed, BVS ...
  • Estudio del impedimento visual en una muestra de población de etnia gitana 

   Fernández Heredia, Nazaret (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La etnia gitana en España es la minoría más importante, con una población estimada de 750.000 personas. No existen estudios a nivel nacional ni mundial que analicen la salud visual de dicha etnia. Debido a este vacío ...
  • Impacte dels estils de vida com a factor de risc en el desenvolupament de la miopia simple en una població d'estudiants 

   García Pastor, Noemí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-26)
   Master thesis
   Open Access
  • Influència de les alteracions de binocularitat en el rendiment escolar 

   Riaza Sànchez, Carlota (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball és fer una recerca bibliogràfica per tal d’analitzar els estudis més recents que relacionin les alteracions binoculars i el rendiment escolar i veure si existeix una influència significativa. Aquesta ...
  • Prova pilot d’un qüestionari per avaluar l’alfabetització per a la salut visual en funció de variables sociodemogràfiques 

   Benaiges Lluis, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Introducció Com a professionals sanitaris d’atenció primària de la salut visual, els òptics-optometristes tenim la responsabilitat d’exercir una activitat educativa orientada a la població general, i treballar per a la ...
  • Recopilación y análisis de datos del Observatorio de la visión de la FOOT: datos relativos a la dispensación de gafas 

   Venteo López, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Objetivo: Elaborar un informe de resultados con los datos relativos a la adaptación y montaje de gafas, recogido por el Observatorio de la visión de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa en el curso 2018/19. Método: ...
  • Recopilación y análisis de datos del observatorio de la visión de la FOOT: datos relativos a la dispensación de gafas curso 2019/2020 

   Martín Pérez, Sonia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   OBJECTIU: Elaborar un informe de resultats amb les dades relatives a l'adaptació i el muntatge d'ulleres, recollits pels estudiants de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa en les seves pràctiques en establiments ...
  • Revisió de literatura sobre visió i fractures òssies en gent gran 

   Liarte Chico, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-25)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Simptomatologia i agudesa visual en nens de 6 anys 

   Campillo Foix, Alejandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Objectiu: El principal objectiu de l’estudi és analitzar els símptomes que presenten nens de 6-7 anys i la seva relació amb l’agudesa visual després d’haver realitzat un cribratge. Mètode: Per realitzar aquest estudi es ...